Содержание материала

4 Основні характеристики електричних мереж із компенсованою нейтраллю

4.1 Під час роботи електричної мережі з вимкнутими ДГР і за відсутності замикання на землю на нейтралі мережі виникає напруга несиметрії, яку зумовлено несиметрією ємностей фаз відносно землі:

напруга несиметрії

4.3 Індуктивний струм дугогасного реактора для компенсації ємнісного струму замикання на землю визначається за формулою:

4.4. Ступінь розстроювання компенсації - це відношення реактивної складової струму замикання на землю до ємнісного струму мережі :

Ступінь розстроювання компенсації
Величини V і к визначаються встановленими настройками компенсації.
4.5 При ввімкнутому ДГР на нейтралі мережі виникає напруга зміщення нейтралі, зумовлена наявністю в мережі напруги несиметрії:

напруга зміщення нейтралі

Для повітряних мереж з нормальним станом ізоляції коефіцієнт заспокоєння дорівнює від
2 до 6 %. При забрудненні і зволоженні ізоляції коефіцієнт може збільшуватись до 10 %.
Для кабельних мереж коефіцієнт дорівнює від 2 до 4 %, а для кабелів із застарілою ізоляцією може досягати 6 %.
4.6 Електрична мережа з увімкнутим ДГР характеризується також ступенем зміщення нейтралі, величина якого:

4.7 Під час замикання на землю в мережі із увімкнутим ДГР через місце пошкодження протікає струм замикання:
в землі або оболонках кабелів, Ом.

4.8 У випадку однофазної несиметрії, зумовленої зменшеною ємністю однієї фази (наприклад, фази В):
- ступінь однофазної несиметрії (у відносних одиницях) розраховують за формулою:

ступінь однофазної несиметрії


4.9 У мережах з компенсацією ємнісного струму ступінь несиметрії фазних напруг не повинен перевищувати 0,75 % фазної напруги. За відсутності в мережі замикання на землю напруга зміщення нетралі допускається не вище 15 % фазної напруги протягом тривалого періоду і не вище ЗО % - протягом 1 год.
Під час замикання на землю в мережі напруга зміщення нейтралі допускається 100 % фазної напруги протягом часу пошуку місця замикання на землю, обмеженого умовами 3.5.
4.10 Вимірювання ємнісних струмів, напруг несиметрії та зміщення нейтралі з метою .настроювання компенсації ємнісного струму повинні провадитись під час введення дугогасних реакторів в роботу та при значних змінах схеми мережі, але не менше 1 разу в 6 років.
Вимірювання струмів ДГР і струмів замикання на землю при різних настроюваннях виконуються за необхідності.
4.11 У мережах 6-35 кВ з ізольованою нейтраллю розрахунки ємнісних струмів замикання на землю повинні провадитись під час введення даної мережі в експлуатацію, а також при змінах схеми мережі.