Позначення
нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата (документ) №

Організація

1

2

3

4

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)

НПАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Зміни:

03.11.99
Наказ №208
25.06.01
Наказ № 275

Держгіртехнагляд України
Мінпраці України

НПАОП 0.00-1.03-02

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

20.08.02
Наказ № 409

Мінпраці України

НПАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

18.10.94
Наказ № 104

Держнаглядохоронпраці України

Зміни 1:

11.07.97
Наказ № 183

Держнаглядохоронпраці України

2:

22.03.02
Наказ № 161

Мінпраці України

НПАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94
Наказ № 51

Держнаглядохоронпраці України

Зміни 1:

11.07.97
Наказ № 182

2:

22.03.02
Наказ № 161

Мінпраці України

НПАОП 0.00-1.09-04

Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

01.07.04
Наказ № 163

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

15.07.04
№888/9487

Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

08.09.98
Наказ № 177

Держгіртехнагляд СРСР

Зареєстровано :

07.10.98
№ 636/3076

Мін’юст України

Зміни:

06.03.02
Наказ № 131

Мінпраці України

Зареєстровано :

27.03.02
№ 306/6594

Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.12-84

Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

8.02.84

Міненерго СРСР

Зареєстровано:

15.05.98
№ 318/2758

Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

7.12.71

Держгіртехнагляд СРСР

НПАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

19.04.96
Наказ
№ 61

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

31.05.96
№262/1287

Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.18-98

Правила будови, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

11.09.98
Наказ № 183

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

01.10.98
Наказ № 254

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С

23.07.96
Наказ № 125

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

5.11.96
№ 655/1680

Мін’юст України

Зміни:

25.07.97
Наказ № 206

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

28.08.97
№355/2159

Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.27-97

Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

Зареєстровано:

6.05.97
Наказ № 118
2.09.97 за №374/2178

Держнаглядохоронпраці України
Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

22.04.97
Наказ № 103

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 0.00-1.30-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

05.06.01
Наказ № 252

Мінпраці України

НПАОП 0.00-1.31-99

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

10.02.99
Наказ № 21

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 0.00-1.36-03

Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

08.12.03
Наказ № 232
30.12.03
№1262/8583

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

НПАОП 0.00-1.37-04

Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

10.09.04
Наказ № 200

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 0.00-1.42-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

5.07.83

Мінхіммаш СРСР

НПАОП 0.00-1.43-85

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів

08.07.85

Мінхіммаш СРСР

НПАОП 0.00-1.51-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

27.02.88

Держагропром СРСР

НПАОП 0.00-1.55-77

Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування

7.01.77

Держкомпраці СРСР

НПАОП 0.00-2.03-77

Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці

7.01.77

Держкомпраці СРСР

НПАОП 0.00-2.23-04

Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат

27.06.03
Постанова
№ 994

Кабінет Міністрів України

НПАОП 0.00-3.03-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

12.02.81
Постанова
№ 47/П-2

Держкомпраці СРСР

Зміни: 1

21.08.85
Постанова
№289/п-8

2

6.11.86
Постанова
№476/п-12

НПАОП 0.00-3.06-22

Про видачу мила на підприємствах

6.08.22
Постанова

НКТ РРФСР

Роз’яснення з цього питання : 1

22.06.24

2

14.09.26

НПАОП 0.00-3.08-02

Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки

11.07.02
Постанова
№ 956

Кабінет Міністрів України

НПАОП 0.00-4.05-03

Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

15.10.2003
Постанова
№ 1631

Кабінет Міністрів України

НПАОП 0.00-4.09-93

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

3.08.93
Наказ № 72

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

30.09.93
№141

Мін’юст України

Зміни:

03.02.94
Наказ № 8

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

24.02.94
№ 31/240

Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.11-93

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

28.12.93 Наказ №135

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

30.12.94
№18/227

Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

26.01.05
Наказ № 15

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

15.02.05
№ 231/10511

Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

29.01.98
Наказ № 9

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

07.04.98
№ 226/2666

Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.20-94

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

23.06.94
Постанова
№ 431

Кабінет Міністрів України

Зміни:

18.01.99
Постанова
№ 57

Кабінет Міністрів України

НПАОП 0.00-4.21-04

Типове положення про службу охорони праці

15.11.04 Наказ №255

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

01.12.04
№1526/10125

Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.24-03

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

15.12.2003
Наказ № 244

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

30.12.2003
№ 1257/8578

Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

29.10.96
Наказ № 170

Держнаглядохоронпраці України

18.11.96
№667/1692

Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.29-97

Типове положення про кабінет охорони праці

18.07.97
№ 191

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

8.10.97
№ 458/2262

Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.33-99

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

17.06.99
Наказ № 112

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

30.06.99
№ 424/3717

Мін’юст України

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці

16.12.87
Постанова №731/П13

Держкомпраці СРСР

НПАОП 0.00-5.01-92

Інструкція про порядок видачі дозволу на право монтажу або (і) налагодження об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд

14.01.92

Держгіртехнагляд
України

НПАОП 0.00-5.03-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

25.09.95
Наказ №135

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

10.10.95
№371/907

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.04-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

25.09.95
Наказ № 135

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

10.10.95
№372/908

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.05-95

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

14.11.95
Наказ № 175

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

27.11.95
№425/961

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

20.10.94 Наказ №107

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

13.03.95
№60/596

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

20.10.94
Наказ №107

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

13.03.95
№59/595

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.09-86

Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів

29.08.86

Держгіртехнагляд СРСР

НПАОП 0.00-5.10-96

Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів

30.04.96
Наказ № 74

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

5.06.96
№267/1292

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

20.02.85

Держгіртехнагляд СРСР

НПАОП 0.00-5.13-94

Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці

30.12.94
Наказ №133

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

5.01.95
№3/539

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.18-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

20.03.96
Наказ № 45

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

26.03.96
№143/1168

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.19-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів

29.01.96
Наказ № 13

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

12.02.96
№63/1088

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.20-94

Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів

20.10.94
Наказ №107

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

13.03.95
№58/594

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.24-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями

05.06.01
Наказ № 254

Мінпраці України

Зареєстровано :

20.07.01
№ 615/5806

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.28-03

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

09.10.2003
Наказ № 190

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

24.10.03
№ 970/8291

Мін’юст України

НПАОП 0.00-5.29-04

Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

21.01.04
Наказ № 13

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 0.00-6.02-04

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

25.08.04
Постанова №1112

Кабінет Міністрів України

НПАОП 0.00-6.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

21.12.93 Наказ №132

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

07.02.94
№20/229

Мін’юст України

НПАОП 0.00-6.07-04

Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

06.12.04
Наказ № 270
20.12.04
№1601/10203

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

НПАОП 0.00-6.18-04

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

26.05.04
Постанова
№ 607

Кабінет Міністрів України

НПАОП 0.00-6.21-02

Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки

11.07.02
№ 956

Кабінет Міністрів України

НПАОП 0.00-6.22-02

Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

11.07.02
№ 956

Кабінет Міністрів України

НПАОП 0.00-6.23-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

1.08.92
Постанова №442

Кабінет Міністрів
України

НПАОП 0.00-7.03-94

Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

30.09.94
Наказ №95

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

20.02.95
№44/580

Мін’юст України

НПАОП 0.00-7.06-94

Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці

31.03.94
Наказ №27

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 0.00-7.07-87

Вимоги безпеки при роботі на висоті

30.05.87

Міністерство цивільної авіації СРСР

НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

26.01.05 Наказ №15

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано :

15.02.05
№ 231/10512

Мін’юст України

Видавнича справа (код КВЕД 22)

НПАОП 22.1-1.01-96

Правила охорони праці для видавництв і редакцій

18.07.96
Наказ № 122

Держнаглядохоронпраці України

Металургія (код КВЕД 27)

НПАОП 27.5-1.13-79

Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств cистеми Мінчормету СРСР

1979

Мінчормет СРСР

Оброблення відходів (код КВЕД 37)

НПАОП 37.1-1.09-87

Правила безпеки при заготівлі та переробці брухту та відходів чорних металів

31.03.87

Держгіртехнагляд СРСР Мінчормет СРСР

Виробництво та розподілення електроенергії (код КВЕД 40.1)

НПАОП 40.1-1.07-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів

05.06.01
Наказ № 253

Мінпраці України

НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

9.01.98
Наказ № 4

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

10.02.98
№93/2533

Мін’юст України

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

21.06.01
Наказ № 272

Мінпраці України

Будівництво (код КВЕД 45)

НПАОП 45.2-1.01-98

Правила обстеженя оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

27.11.97
Наказ №32/288
30.03.98
Наказ №62/48

Держбуд України

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано

06.07.98
за №423/2863

Мін’юст України

Зміни

28.07.99
Наказ №184/140

Держнаглядохоронпраці України
Держбуд України

Зареєстровано

31.08.99
588/3881

Мін’юст України

НПАОП 45.2-1.12-01

Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств

02.04.01
Наказ № 151

Мінпраці України

НПАОП 45.2-2.01-04

Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

22.09.04 Постанова
№1243

Кабінет Міністрів України

НПАОП 45.2-4.01-98

Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Зареєстровано:

27.11.97 Наказ
№ 32/288 30.03.98
№ 62/48
06.07.98
№ 424/2864

Держбуд України
Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

Зміни :

28.07.99
Наказ
№ 184/140

Держнаглядохоронпраці України
Держбуд України

Зареєстровано:

31.08.99
№ 589/3882

Мін’юст України

НПАОП 45.2-4.02-98

Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації

Зареєстровано:

27.11.97 Наказ
№ 32/288 30.03.98
№ 62/48
06.07.98
№ 425/2865

Держбуд України
Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

Зміни :

28.07.99
Наказ
№184/140

Держнаглядохоронпраці України
Держбуд України

Зареєстровано:

31.08.99
№ 590/3883

Мін’юст України

Роздрібна торгівля (код КВЕД 52)

НПАОП 52.0-1.01-96

Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі

8.05.96
Наказ № 79

Держнаглядохоронпраці України

Громадське харчування (код КВЕД 55)

НПАОП 55.0-1.02-96

Правила охорони праці для підприємств громадського харчування

25.06.96
Наказ № 107

Держнаглядохоронпраці України

Наземний транспорт (код КВЕД 60)

НПАОП 60.1-1.01-04

Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті
Зареєстровано :

11.10.04
Наказ № 226

02.11.04 за
№1404/10003

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

НПАОП 60.1-1.04-06

Правила безпеки на складах палива залізниць

НПАОП 60.1-1.48-00

Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях

31.05.00
Наказ № 120

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

08.06.00
№ 340/4561

Мін’юст України

НПАОП 60.1-3.01-04

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

21.01.04
Наказ № 12
06.02.04
№169/8768

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст України

НПАОП 60.1-3.30-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)

18.08.80
Постанова
№241/П-9

Держкомпраці СРСР

НПАОП 60.2-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

13.01.97
Наказ № 5

Держнаглядохоронпраці України

Транспортні послуги (код КВЕД 63)

НПАОП 63.1-7.18-80

ОСТ 22 1445-80 Вантажно-розвантажувальні, транспортні і складські роботи на складах металопрокату. Вимоги безпеки

1980

Мінбудшляхкомунмаш СРСР

НПАОП 63.11-7.01-86

ОСТ 6-28-012-86 Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

6.12.86

Мінхімпром СРСР

НПАОП 63.11-7.02-87

ОСТ 113 18-014-87 ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

5.01.87

Міндобрив СРСР

НПАОП 63.11-7.04-84

ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки

1984

Держкомвидав СРСР

НПАОП 63.12-1.05-79

Правила техніки безпеки при експлуатації внутрішньозаводського транспорту

24.12.79

Мінелектронпром СРСР ЦК галузевої профспілки

Зміни :

19.08.81

НПАОП 63.1-7.11-80

ОСТ 22 1436-80 Крани напівкозлові, що керуються з підлоги Вимоги безпеки при експлуатації

1980

Мінбудшляхкомунмаш СРСР

НПАОП 63.1-7.12-80

ОСТ 22 1437-80 Візки причіпні Вимоги безпеки при експлуатації

1980

Мінбудшляхкомунмаш СРСР

НПАОП 63.21-1.03-78

Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств

11.12.78

Мінавтотранс РРФСР

НПАОП 63.21-1.04-78

Правила техніки безпеки для автореремонтних підприємств

11.12.78

Мінавтотранс РРФСР

НПАОП 63.21-1.05-96

Правила охорони праці при перевезенні робітників, розміщенні житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного

25.12.96
Наказ № 231

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 63.21-1.09-88

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті та утриманні залізничної колії та споруд ЦП-4621

8.09.88

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.14-87

Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування ЦЕ-4506

20.02.87

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.15-89

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в господарстві сигналізації, зв’язку та обчислювальної техніки залізничного транспорту ЦЩ-4695

26.06.89

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.17-96

Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

25.12.96
Наказ № 230

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 63.21-1.18-89

Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу ЦТ- 4769

30.12.89

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.19-61

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів ЦТ-2123

12.08.63

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.20-63

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті паровозів у депо ЦТ-2337

17.10.63

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.21-77

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хімікотехнічних лабораторій залізничного транспорту ЦТ- 3451

7.02.77

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771

15.02.90

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.23-83

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для робітників відбудованих поїздів залізниць Союзу РСР ЦРБ-4128

11.05.83

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.24-03

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрежераторного рухомого складу

04.08.2003
Наказ № 140

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 63.21-1.40-90

Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин

5.03.90

Міністерство шляхів СРСР

НПАОП 63.21-1.53-03

Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерни для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

04.08.2003
Наказ № 141

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 63.21-5.01-96

Типова інструкція з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів

25.12.96
Наказ № 229

Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

4.04.97
№111/1915

Мін’юст України

НПАОП 63.21-1.05-91

Правила охорони праці робітників воєнізованої охорони Міністерства шляхів сполучень

16.04.91

Міністерство шляхів СРСР

Охорона здоров'я (код КВЕД 85)

НПАОП 85.0-3.01-88

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття таінших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я

29.01.88

Мінохорони здоров’я СРСР

НПАОП 85.11-1.05-70

Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи Міністерства охорони здоров’я СРСР

30.09.70

Мінохорони здоров’я СРСР

НПАОП 85.11-1.06-70

Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)

30.09.70

Мінохорони здоров’я СРСР

НПАОП 85.11-1.10-84

Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги

27.08.84

Мінохорони здоров’я СРСР

Сфера відпочинку, розваг, культури та спорту (код КВЕД 92)

НПАОП 92.51-1.01-75

Правила техніки безпеки в бібліотеках

1.09.75

Мінкультури СРСР

Індивідуальні послуги (код КВЕД 93)

НПАОП 93.0-1.03-97

Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

21.05.97
Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 93.0-1.06-97

Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень

21.05.97
Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 93.0-1.07-97

Правила охорони праці для перукарень

21.05.97
Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України

НПАОП 93.01-1.04-97

Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу

21.05.97
Наказ № 143

Держнаглядохоронпраці України