ЗАТВЕРДЖУЮ

       Начальник ___________________ електричних мереж


       ______________________ _________________

       " ___ " _____________20___ р. № _________


ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ З РОБОЧОЇ ПЛАТФОРМИ АВТОГІДРОПІДЙОМНИКА АГП-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  м. _________________
20_____ р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників, що виконують роботи з робочої платформи автогідропідйомника АГП-22 на об'єктах електричних  мереж.
1.2. За даною інструкцією працівник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в особисту картку реєстрації навчання та інструктажів з питань охорони праці особою, яка проводила інструктаж. При цьому обов'язкові підписи, як того, кого інструктовали, так і того, хто інструктовав.
1.3. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.4. До виконання робіт з робочої платформи автогідропідйомника АГП-22 допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання за даним видом робіт, медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж по пожежній безпеці і склали іспити на допуск до самостійної роботи в управлінні з врахуванням специфіки виконання робіт на об`єктах ЛВУМГ.
1.5. Допуск працівників до виконання робіт з робочої платформи автогідропідйомника АГП-22 оформляється наказом по управлінню.
1.6. Повторна перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться щорічно.
Якщо працівник при перевірці знань з охорони праці показав незадовільні знання, він до самостійної роботи не допускається, а проходить додаткове навчання і в місячний термін підлягає повторній перевірці знань. При незадовільних результатах повторної перевірки знань працівник до роботи не допускається і працевлаштовується згідно з чинним законодавством.
1.7. При виконанні робіт з робочої платформи автогідропідйомника АГП-22 працівник повинен:
1.7.1. Знати загальні правила охорони праці та правила безпеки при виконанні робіт з вишок.
1.7.2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.7.3. Не допускати в робочу зону сторонніх осіб.
1.7.4. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником і по якій проінструктований.
1.7.5. Знати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.
1.7.7. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.
1.7.8. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.
1.7.9. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.8. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на працівника при виконанні робіт з робочої платформи автогідропідйомника АГП-22 :
- машини і механізми, що рухаються;
- падіння працівників з висоти;
- падіння предметів з висоти;
- ураження електричним струмом.
1.8. Працівники безкоштовно забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих "Відомчих норм безкоштовної видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту ДК "Укртрансгаз" та колективного договору ДК "Укртрансгаз".
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Роботи (будівельні, малярні, обслуговування світильників тощо) з робочої платформи автогідропідйомника можна виконувати за умови додержання заходів щодо попередження падіння працівників з робочої платформи, ураження їх електричним струмом, затиснення під час переміщення робочої платформи в стиснених умовах.
2.2. Для виконання робіт автогідропідйомником має бути підготовлений робочий майданчик, який має відповідати таким вимогам:
- наявність під'їзного шляху;
- кут нахилу має бути не більше зазначеного в паспорті автогідропідйомника;
- свіжонасипаний та неущільнений ґрунт необхідно утрамбувати;
- розміри майданчика дають змогу встановити автогідропідйомник на всі опори, а при слабкому ґрунті - на укладені під опори міцні та стійкі підкладки, на слизькому ґрунті - на підкладки із шипами.
2.3. Установлення автогідропідйомника проводиться так, щоб під час роботи відстань між поворотною частиною автогідропідйомника за будь-якого її положення та будовами, штабелями вантажів і іншими предметами (обладнанням) була не менше 1 м. Після встановлення автогідропідйомника на виносні опори колеса не повинні торкатися робочого майданчика, якщо інше не передбачене настановою з експлуатації автогідропідйомника. Установлювати автогідропідйомник поблизу укосів котлованів або канав дозволяється за умови дотримання відстаней, зазначених у табл. 1
Таблиця 1 Найменша допустима відстань від основи укосу котловану (канави) до найближчих опор автогідропідйомника


Глибина котловану, м

Відстань від основи укосу до найближчої опори для ненасипного грунту, м

піщаного і гравійного

супіщаного

суглинного

глинистого

лесового сухого

1

1,5

1,25

1,0

1,0

1,0

2

3,0

2,4

2,0

1,5

2,0

3

4,0

3,6

3,25

1,75

2,5

4

5,0

4,4

4,0

3,0

3,0

5

6,0

5,3

4,75

3,5

3,5

2.4. Устанавлювати автогідрогідропідйомник необхідно на рівній горизонтальній поверхні. При необхідності, під башмаки гідроопору повинні бути підкладені підкладки з дошок товщиною 40-50 мм.
2.5. Забороняється застосовувати, як підкладки, випадкові речі, а також установлювати автогідрогідропідйомник на краю траншей, котлованів та інше, де можливе обвалювання ґрунту.
2.6. При невисунутих гідроопорах робота на автогідрогідропідйомнику забороняється.
2.7. Перед початком роботи водій-машиніст повинен перевірити всі робочі рухи автогідрогідропідйомника до крайніх положень і дію приладів безпеки.
Перевірку слід виконувати без робітників в колисках при управлінні з нижнього пульта.
Підйом робітників в колисках і використання дистанційного управління дозволяється тільки після вказаної вище перевірки.
2.8. В холодну погоду до початку роботи необхідно дати гідронасосу попрацювати 5 хвилин, а потім декілька раз зробити всі рухи колін щогли до крайніх положень штоків у циліндрах, щоб очистити їх від загустілого охолодженого мастила.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.
3.1. Працювати дозволяється тільки на справному автогідрогідропідйомнику.
3.2. Під час виконання робіт необхідно дотримуватися таких вимог:
- вхід до робочої платформи та вихід з неї має здійснюватися через посадкову площадку чи з поверхні землі, під час підіймання чи опускання робочої платформи проріз для входу до неї має бути зачинений знімною огорожею чи дверима;
- працівники, які виконують роботи з робочої платформи, мають працювати в захисних касках та із запобіжним поясом, пристебнутим до скоб або елементів конструкції робочої платформи;
- машиніст автогідропідйомника під час роботи повинен бути в захисній касці;
- працівникам, які виконують роботи з робочої платформи, не дозволяється сідати та ставати на елементи огорожі, перехилятися через огорожу робочої платформи, установлювати на її підлогу предмети для збільшення висоти зони роботи в робочій платформі.
3.3. До підйому і роботі в колисках допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання і інструктаж з охорони праці на робочому місці. Підйом робітників в колисках допускається тільки водієм-машиністом. Забороняється виконувати цю операцію іншим робітникам.
3.4. Сумарне навантаження не повинно перевищувати величину, указану в табличці, вивішеній на колисці. Величина максимального навантаження колиски заноситься в табличку з паспорта заводу-виробника автогідропідйомника.
3.5. Додаткові навантаження на щоглу і колиски автогідропідйомника не допускаються.
3.6. Під час роботи небезпечна зона повинна бути позначена сигнальними огородженнями висотою не менше 0,8 м.
Водій-машиніст повинен слідкувати за тим, щоб під час роботи автогідрогідропідйомника в небезпечній зоні не знаходились люди.
3.7. Виконувати роботи на автогідрогідропідйомнику в темний час дозволяється тільки при достатньому освітленні робочої зони.
3.8. Під час виконання робіт робітники повинні стояти на підлозі колисок. Забороняється сидіти і стояти на бортах колисок.
3.9. Водій-машиніст може піднімати колиску в робоче положення тільки впевнившись, що робітник закріпився карабіном запобіжного пояса за поручень колиски.
3.10. Підйом і опускання колисок виконувати тільки по сигналу робітника, який знаходиться в колисці. Якщо сигнал незрозумілий, водій-машиніст повинен отримати від робітника чіткого його повторення.
Спосіб сигналізації водію-машиністу повинен бути відомий до початку роботи.
3.11. Під час роботи колиска автогідрогідропідйомника не повинна торкатися дротів, електрокабелів, металевих чи залізобетонних опор повітряних ЛЕП, заземлених (занулених) конструкцій, частин будівель (споруд).
3.12. Підйом колиски до граничної висоти, а також поблизу дротів (кабелів), які знаходяться під напругою, слід виконувати на пониженій швидкості (малих обертах двигуна).
3.13. Роботу на відстані менше 40 м від ВРУ або крайнього проводу ПЛ чи ПЛЗ дозволяється виконувати під безпосереднім керівництвом ІТП, відповідального за безпеку виконання робіт, за наявності письмового дозволу організації-власника лінії та наряду-допуску, який обумовлює безпечні умови роботи.
3.14. Забороняється прив'язувати до колиски поліспасти, блоки, канати.
3.15. Спуск і підйом інструмента, матеріалів дозволяється виконувати тільки за допомогою вірьовки, один кінець якої повинен знаходитись у особи, яка працює в колисці (кошику), а другий - у стоячого на землі.
3.16. При експлуатації автогідрогідропідйомника забороняється:
3.16.1. Працювати на висоті при швидкості вітру більше 10 м/с.
3.16.2. Виконувати роботи під час грози, снігопаду і сильного туману.
3.16.3. Переїжджати з піднятою стрілою.
3.16.4. Їздити з людьми, які знаходяться в колисці.
3.16.5. Знаходитись під час роботи автогідрогідропідйомника в зоні можливого падіння інструмента чи вантажу з колиски.
3.17. При роботі працівників при піднятій вишці водій-машиніст повинен вести постійний нагляд за працюючими і за станом вишки. Відлучатися в цей час від машини забороняється.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.
4.1. Опустити колиску в крайнє нижнє положення.
4.2. Очистити колиску від залишків матеріалів, забрати інструмент і покласти у відведене для нього місце.
4.3. Зняти спецодяг, очистити від бруду і покласти у відведене для них місце, помити обличчя, руки з милом.
4.4. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.
5.1. Аварійна ситуація та нещасні випадки можуть виникнути в разі: падіння предметів, падіння працівника з висоти, ураження електрострумом та інше.
5.2. В разі виникнення такої ситуації необхідно припинити роботу, опустити колиску, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
5.3. Якщо стався нещасний випадок, надавати потерпілому першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
5.4. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.
5.5. В усіх випадках виконувати вказівки керівника.
5.6. Послідовність надання першої допомоги:
·  припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок і загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої зони, загасити одяг, що спалахнув, витягти з води) і оцінити його стан;
·  визначити характер і важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого, послідовність заходів по його рятуванню;
·  вжити необхідних заходів по рятуванню потерпілого в порядку першочерговості (відновити проходимість дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку тощо);
·  викликати швидку допомогу чи лікаря або вжити заходів для відправки потерпілого в найближчий медичний заклад;
·  підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.