ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ПРИ РОБОТІ НА ЗАТОЧУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ 
 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Дана інструкція призначена для всіх робітників електричних  мереж, виконуючих роботи на заточувальних верстатах.
1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12- "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 1.1.10-1.04-01 “Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями”.
1.3. За даною інструкцією робітник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в картку, в картці після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та робітника.
1.4. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.5. До роботи на заточувальному верстаті допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання роботі на заточувальному верстаті, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.
1.6. Робітник при роботі на заточувальному верстаті повинен:
1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.6.2. Знати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.6.3. Виконувати тільки ту роботу, за якою він проінструктований і яка доручена керівником робіт.
1.6.4. Користуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту.
1.6.6. Вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.
1.6.7. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.
1.6.8. Утримувати робоче місце в чистоті і порядку.
1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть діяти на робітника при роботі на заточувальному верстаті:
- захаращеність робочого місця;
- відсутність спеціальних пристосувань, інструменту, обладнання;
- підвищена запиленість робочої зони;
- підвищена температура обладнання, матеріалів;
- підвищені рівні шуму, вібрації на робочому місці;
- незахищені струмоведучі частини електрообладнання;
- незахищені обертаючі частини верстата;
- недостатня освітленість робочої зони.
1.8. Робітник безкоштовно забезпечується спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих "Відомчих норм безкоштовної видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту ДК "Укртрансгаз" та колективного договору ДК "Укртрансгаз".
1.9. На кожному верстаті необхідно зазначити його інвентарний номер. Біля верстата необхідно вивісити список працівників, які мають право виконувати роботу на ньому, а також табличку із зазначенням посадової особи зі складу спеціалістів, яка відповідає за утримання у справному стані верстатного обладнання та за його безпечну експлуатацію.
На робочому місці біля верстата необхідно вивісити інструкцію з охорони праці, в якій повинні зазначатись вимоги щодо безпечного виконання робіт.
1.10. Верстат повинен мати захисне заземлення.
1.11. Абразивний інструмент і елементи його кріплення повинні бути огороджені захисними кожухами, міцно закріпленими на верстаті.
1.12. Зазор між кругом і верхньою кромкою рухомого кожуха, а також між кругом і запобіжним козирком повинен бути не більше 6 мм.
По мірі спрацювання абразивного круга, захисний козирок повинен весь час опускатися таким чином, щоб зазор між кругом і верхньою кромкою рухомого кожуха був постійним.
1.13. Для утримання виробів, що подаються до заточувального круга вручну, повинні застосовуватись підручники або пристрої, що їх замінюють. Підручники повинні бути пересувними, що дозволяє встановлювати їх в необхідному положенні в міру спрацювання круга.
1.14. Зазор між краєм підручника і робочою поверхнею круга повинен бути менше половини товщини оброблюваного виробу, але не більше 3 мм, причому край підручника з боку круга не повинен мати вибоїн, сколів та інших дефектів.
1.15. Підручник встановлюють так, щоб дотик виробу до круга відбувався вище горизонтальної площини, що проходить через центр круга, але не більше як на 10 мм.
1.16. Заточувальні верстати під час роботи без охолодження повинні бути оснащені пиловідсмоктуючими пристроями.
1.17. Захисний екран заточувального верстата повинен бути зблокованим з пусковим пристроєм для виключення можливості пуску верстата при піднятому (відведеному) екрані.
1.18. Перед встановленням усі абразивні круги повинні бути збалансовані. У разі виявлення дисбалансу круга він повинен бути повторно збалансований.
Незбалансований круг викликає вібрацію, що небезпечно для заточувальника.
1.19. Для попередження розриву абразивного інструменту під час роботи, його перед встановленням оглядають, простукують дерев'яним молотком - випробують на механічну міцність. Відсутність тріщин в інструменті необхідно перевіряти простукуванням дерев'яним молотком вагою 200-300 г. Абразивний круг повинен видавати чистий звук.
1.20. Під час встановлення абразивного круга необхідно між фланцями і кругом встановлювати прокладки з картону товщиною 0,5 - 1,0 мм. Прокладки повинні виступати за фланець по всій окружності не менше ніж на 1 мм.
1.21. Біля кожного верстата повинна передбачатись площа, на якій розміщуються стелажі, тара, столи і інші пристосування для розміщення оснащення, матеріалів, заготовок, готових виробів і відходів виробництва.
1.22. Кріпильний інструмент повинен бути справним і відповідати його призначенню.
1.23. Випробування, встановлення правка абразивних кругів проводиться спеціально призначеними і підготовленими робітниками.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Одягти спецодяг, рукава застібнути, волосся прибрати під головний убір.
2.2. Перевірити наявність і справність:
2.2.1. Захисних кожухів, привідних ременів, а також струмоведучих частин електричної апаратури (пускачів, рубильників, кнопок та інше).
2.2.2. Заземлюючих пристроїв.
2.2.3. Устаткування та кріплення круга.
2.2.4. Кріпильного інструменту та пристосувань.
2.2.5. Надійність закріплення абразивного круга.
2.3. Перед встановленням на верстат абразивний інструмент повинен бути оглянутий.
Не дозволяється експлуатація абразивного інструменту з тріщинами на поверхні, а також того, який не має відмітки про випробування на механічну міцність або з простроченим терміном зберігання.
2.4. Перевірити справність верстата на холостому ході продовж 3-5 хв., знаходячись в стороні від небезпечної зони можливого розриву абразивного круга; впевнитись у відсутності підвищеного радіального та осьового биття.
2.5. Перевірити справність вентиляційного устаткування та правильність встановлення пиловловлювача в положенні, найкращому для прийому пилу.
2.6. Розкласти інструмент і устаткування в зручному для роботи порядку.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1. При роботі необхідно знати, що внаслідок великої швидкості обертання заточувальних кругів та їх твердість навіть миттєвий дотик до них руками викликає пошкодження шкіряного покрову.
3.2. Забороняється користуватися кругами, які мають тріщини або вибоїни.
3.3. Під час роботи на верстаті робітник повинен стояти збоку, а не напроти обертаючого круга.
З.4. Заточувальний предмет повинен підводитись до кругу плавно, без ударів; натискувати на круг слід без зусилля.
3.5. Виконувати роботу боковими поверхнями кругів, які спеціально не призначені для такого виду робіт, забороняється.
3.6. При зміні діаметра круга внаслідок його спрацювання число обертів круга може бути збільшено, але так, щоб не перевищувати колову швидкість, допустиму для даного круга.
3.7. Правка кругів проводиться алмазними олівцями,металевими роликами, металокерамічними дисками.
Проводити правку кругів зубилом або яким-небудь іншим інструментом забороняється.
3.8. Перестановка підручника допускається тільки після зупинки верстата.
3.9. Випробування кругів на механічну міцність повинно виконуватись в камерах на спеціально призначених для цього стендах, конструкція яких забезпечує поступову і плавну зміну швидкості обертання.
3.10. Гальмувати обертаючий круг шляхом натиснення на нього яким-небудь предметом забороняється.
3.11. Під час роботи кругами, призначеними для роботи боковими торцевими поверхнями, необхідно слідкувати, щоб затискуючі фланці не торкались заточувального інструменту чи пристосування.
3.12. Під час роботи верстата забороняється відкривати та знімати огородження та запобіжне устаткування.
3.13. Під час заточування утримувати інструмент руками на вису забороняється.
3.14. Абразивний та металевий пил, який не влучив в місцевий відсмоктувач, видаляти з верстата слід щіткою; робити цю роботу руками забороняється.
3.15. При залишенні робочого місця (навіть короткочасно) робітник повинен виключити верстат.
3.16. Виключення верстату обов'язкове у разі:
- припинення подання струму;
- під час зміни робочого інструменту;
- під час ремонту, чищення та змащення верстата, прибиранні відходів.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1 .Відключити верстат від електромережі.
4.2. Привести в порядок робоче місце, очистити верстат від бруду, витерти і змастити частини, що труться; прибрати інструмент, пристосування.
4.3. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту; скласти в відведене для них місце.
4.4. Помити лице, руки водою з милом.
4.5. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. Причинами виникнення аварійної ситуації та нещасного випадку при роботі на заточувальних верстатах можуть бути: розрив абразивного круга, поранення рук від обертаючого круга, ураження електричним струмом та інше.
5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно виключити верстат, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб; повідомити про те, що сталося керівника робіт.
5.3. Якщо сталася пожежа – викликати пожежну частину і приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння.
5.4. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу.
5.5. Послідовність надання першої допомоги:
·  припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої зони, загасити одяг, що спалахнув, витягти з води) і оцінити його стан;
·  визначити характер і важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого, послідовність заходів по його рятуванню;
·  вжити необхідних заходів по рятуванню потерпілого в порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку тощо);
·  викликати швидку допомогу чи лікаря або вжити заходів для відправки потерпілого в найближчий медичний заклад;
·  підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.