Содержание материала

ВІДПОВІДІ НА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
до електричних мереж та змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 1) 2) *

1

2

3

4

5

6

1

ВАТ „АК Вінниця
-обленерго”

Методика

1. Під час практичного семінару (Київ 24-26 вересня) по впровадженню «Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж» (Постанова НКРЕ від 19.07.2007 №983) були визначені помилки, зауваження, недоробки в Методиці. Розробники визнали зауваження і розробили відповідні зміни.

Зміни не пройшли процедуру узгодження і тому не мають юридичної сили.
Узгодити зміни.

Зміни та доповнення до Методики буде узгоджено та затверджено в установленому порядку.

2

ВАТ „АК Вінниця
-обленерго”

П. 4.2 Методики

2. Розрахункові коефіцієнти завантаження електричних мереж на певному ступені напруги, Кзр, приймають в залежності від коефіцієнтів фактичного завантаження (з урахуванням існуючого максимального навантаження ПС, приєднаної потужності електроустановок замовника, що звернувся стосовно приєднання, передбаченого згідно з діючими договорами резерву потужності для існуючих споживачів та дозволеної потужності для замовників згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання), Кзф, ПС, якими трансформується потужність до цих ступенів напруги, такими: Кзр=0, якщо Кзф<0,4; Кзр=Кзф, якщо Кзф становить 0,4-0,7; Кзр=1, якщо Кзф>0,7.

Зміна
Кзр=Кзф, якщо Кзф <=0,7;
Кзр=1, якщо Кзф>0,7.
Якщо Кзф>0,7, то точка забезпечення потужності переходить на вищий ступінь напруги.
Узгодити зміни.

Відхилено пропозицію щодо прийняття розрахункового коефіцієнта завантаження електричних мереж рівним фактичному коефіцієнту завантаження у разі, коли значення останнього Кзф менше 0,4 тому, що при Кзф<0,4 приєднання нової потужності не потребує виконання робіт з будівництва та реконструкції електричних мереж.

3

ВАТ „АК Вінниця
-обленерго”

Додаток 3 Методики

3. Додаток 3 до пункту 1.9. Коефіцієнти категорії надійності електропостачання. Розроблені зміни.

Зміни не пройшли процедуру узгодження. Узгодити зміни.

Відкориговані додатки 3 і 4 буде наведено в змінах до Методики.

4

ВАТ „АК Вінниця
-обленерго”

Додаток 4 Методики

4. Додаток 4 до пункту 1.9. Коефіцієнти діапазону потужності електроустановок замовника. Розроблені зміни.

Зміни не пройшли процедуру узгодження. Узгодити зміни.

5

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

П.1.11 Правил

2. Не урегульоване питання розрахунку вартості приєднання у випадках передачі потужності через мережі інших ліцензіатів або власників електричних мереж.

„Методику...” доповнити пунктом: „У випадку передачі потужності до електроустановки замовника через електричні мережі різних власників, кожний власник розраховує вартість приєднання окремо на своєму ступені напруги”. Це викликано тим, що власник, до мереж якого безпосередньо приєднується електроустановка замовника, не знає існуюче завантаження мереж інших власників, а також потужність згідно з діючими ТУ, наданими іншими власниками. А листування із запитами цих даних у кожному випадку призведе до значного збільшення часу надання замовнику Договору про приєднання. Також виникатимуть питання щодо розподілу цих коштів між власниками мереж і повноти їх розрахунків з іншими власниками.

Порядок нарахування плати за приєднання та укладення договору про приєднання у разі, якщо в схемі електропостачання замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання передбачають використання електричних мереж декількох власників електричних мереж, установлено пунктом 1.11 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

6

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

Розділ 4 Методики

3. Коефіцієнт завантаження електричних мереж на ступені напруги 110(150) кВ визначено, як середній коефіцієнт завантаження магістральних електричних мереж і рівний 0,6.
Який треба брати коефіцієнт завантаження у випадку живлення електричних мереж 35 кВ від підстанцій магістральних електричних мереж (наприклад, підстанція 330/110/10 кВ)?

Визначити коефіцієнт завантаження у випадку живлення електричних мереж 35 кВ від підстанцій магістральних електричних мереж. Може прийняти його також рівним 0,6.

Під час внесення змін до Методики п’ятий абзац пункту 4.2 буде подано у такій редакції: „Коефіцієнт завантаження електричних мереж на ступенях напруги приєднання місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж приймають як середній коефіцієнт завантаження магістральних електричних мереж, рівний 0,6”.

7

ВАТ „Львів
-обленерго”

П. 4.2. Методики

8. Для приєднання споживачів в енергопостачальної організації може виникнути необхідність приєднання до магістральних мереж не лише на напрузі 110 (150) кВ, а й на інших класах напруг.

П. 4.2. абзац "Коефіцієнт завантаження електричних мереж на ступені напруги 110 (150) кВ приймають як середній коефіцієнт завантаження магістральних електричних мереж рівний 0,6." викласти в наступній редакції "Коефіцієнт завантаження електричних мереж на ступені напруги 110 (150) кВ та на ступені напруги приєднання до магістральних електричних мереж приймають як середній коефіцієнт завантаження магістральних електричних мереж рівний 0,6."

1

2

3

4

5

6

8

ВАТ ЕК „Чернігів
-обленерго”

Розділ 4 Методики

2. Невизначеність Методикою розрахункових коефіцієнтів завантаження мереж 35, 10 кВ, приєднаних безпосередньо до мереж ТЕЦ, ГЕС.

Прийняти рівним 0,6 як коефіцієнт завантаження електричних мереж на ступені напруги 110(150) кВ.

Під час внесення змін до Методики п’ятий абзац пункту 4.2 буде подано у такій редакції: „Коефіцієнт завантаження електричних мереж на ступенях напруги приєднання місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж приймають як середній коефіцієнт завантаження магістральних електричних мереж, рівний 0,6”.

9

ВАТ ЕК „Чернігів
-обленерго”

П.1.11 Правил і п.4.2Методики

8. Потребує додаткових роз’яснень приєднання Замовника до мереж 35, 10 кВ електропередавальних організацій, що, в свою чергу, живляться від ПС, які належать ліцензіату з передачі електричної енергії магістральними електричними мережами. В цьому випадку може бути наступний порядок визначення вартості приєднання та її поділу між власниками мереж:
а) на загальних умовах,
б) розрахунковий коефіцієнт завантаження мереж 35 (10) кВ приймається 0,6, як для мереж 110 (150) кВ,
в) завжди на підставі ТЕО.

У випадку, коли приєднання Замовника до мереж 35, 10 кВ електропередавальних організацій, що, в свою чергу, живляться від ПС, що належать ліцензіату з передачі електричної енергії магістральними електричними мережами, розрахунковий коефіцієнт завантаження мереж 35(10) кВ приймається 0,6, як для мереж 110(150) кВ. Вся сума перераховується електропередавальній організації.

10

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

Загальні питанняМетодики

4. „Методикою...” не враховуються випадки необхідності будівництва або реконструкції розподільчих пунктів 10(6) кВ.

Визначити Методику розрахунку реконструкції (будівництва) РП 10(6) кВ.

Умовну грошову оцінку РП 10(6) кВ ураховано під час визначення підстанційної складової питомої вартості приєднання на ступені напруги 10(6) кВ. Тому обрахування плати за приєднання на ступені напруги 10(6) кВ у разі присутності РП 10(6) кВ у схемі електропостачання виконують на загальних умовах за формулою (39).

11

ВАТ ЕК „Чернігів
-обленерго”

Розділ 4 Методики

4. Відсутня формула, яка б передбачала розрахунок плати за приєднання при необхідності будівництва нового без трансформаторного РП.

1

2

3

4

5

6

1) Зміни до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж (зміни до Правил) – це зміни, внесені до Правил постановою НКРЕ від 20.09.2007 № 1232 „Про затвердження Змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж”, яка набрала чинності 27.10.2007.
2) Відповіді та коментарі до відповідей, наведені похилим шрифтом, підготовлені відділом регулювання відносин ліцензіатів із споживачами НКРЕ.