ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
15.01.2008 № 7

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2008 р.
за № 84/14775

ПОРЯДОК
організації проведення вимірів електричного
навантаження в режимний день

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 929 (929-96-п) (із змінами), Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (z0417-96), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (z1143-06), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.
1.2. Цей Порядок установлює процедуру проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів, які використовуються Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі – НЕК "Укренерго") та її регіональними електроенергетичними системами (далі – електроенергетична система) для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС України), планування режимів роботи ОЕС України, дослідження динаміки зростання навантаження та створення розрахункових моделей ОЕС України, на основі яких розробляється схема перспективного розвитку ОЕС України, визначення енергодефіцитних вузлів ОЕС України та планування заходів щодо забезпечення надійного електропостачання тощо.
1.3. Виміри електричних навантажень проводяться двічі на рік у встановлені НЕК "Укренерго" характерні режимні дні літнього та зимового періоду (червень, грудень) на електростанціях, підстанціях суб'єктів електроенергетики, інших виробників і постачальників електричної енергії, електроустановки яких підключено до ОЕС України (далі – підприємства електроенергетики), та електроустановках споживачів для площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше (незалежно від форм власності та фактичної споживаної потужності під час проведення вимірів).
1.4. Порядок поширюється на НЕК "Укренерго", підприємства електроенергетики, Державну інспекцію з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі – Держенергонагляд) та споживачів (субспоживачів) електричної енергії.
1.5. Результати проведених вимірів активної електричної потужності за режимний день використовуються для прогнозування попиту електричної потужності електропередавальних організацій в розрізі основних груп споживачі, визначення обсягів завдань на розробку протиаварійних заходів – графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії, розрахунків граничних величин споживання електричної потужності, що встановлюються споживачам, складання балансів електричної потужності й актів екологічної, аварійної та технологічної броні.
1.6. Аналіз даних вимірів фактичної електричної потужності увімкнених компенсувальних установок (далі – КУ) здійснюється з метою визначення впливу режиму роботи КУ основних груп споживачів на графік реактивного навантаження електропередавальних організацій та на перетікання реактивної електричної енергії між електропередавальними організаціями та їх споживачами, залученими до участі в добовому регулюванні режимів напруги у мережах електропередавальних організацій.
Результати проведених вимірів реактивних навантажень у режимний день використовуються для розрахунків економічних еквівалентів реактивної потужності в точках живлення конкретних споживачів, запровадження економічного стимулювання з метою зменшення перетікань реактивної електричної енергії на межі балансової належності електромереж електропередавальних організацій та їх споживачів.
1.7. Під час проведення вимірів електричного навантаження в режимний день необхідно забезпечити мінімізацію виконання планових робіт в електроустановках, що впливають на потокорозподіл в основній електричній мережі ОЕС України, виробництво та споживання електричної енергії.

II. Організація проведення вимірів електричного навантаження

2.1. Організація проведення вимірів електричного навантаження в режимний день в НЕК "Укренерго" та на підприємствах електроенергетики здійснюється структурними підрозділами, визначеними їх керівниками.
2.2. Проведення вимірів електричного навантаження, як правило, призначаються на третю середу червня та грудня.
2.3. НЕК "Укренерго" не пізніше ніж за місяць до проведення вимірів електричного навантаження сповіщає підприємства електроенергетики та Держенергонагляд про дату проведення вимірів та строки надання результатів вимірів за встановленими цим Порядком формами, а також надає відповідні бланки:
а) енергогенеруючим компаніям та електростанціям, які не входять до їх складу:

 • протоколи вимірів показників роботи генеруючого обладнання електростанцій за режимний робочий день (додаток 1);
 • протоколи вимірів рівнів напруги та навантаження трансформаторів і ліній, що відходять від електростанцій за режимний робочий день (додаток 2);

б) електропередавальним організаціям:

 • протоколи вимірів рівнів напруги та навантаження підстанцій 35 кВ та вище за режимний робочий день (додаток 3).

2.4. НЕК "Укренерго" та підприємства електроенергетики організовують проведення вимірів погодинного електричного навантаження на власних електростанціях та підстанціях.
2.5. Електропередавальні організації організовують проведення вимірів електричного навантаження у споживачів електричної енергії шляхом письмового інформування споживачів про дату та порядок проведення вимірів не пізніше ніж за 15 днів до їх проведення, а також надають їм відповідні бланки:

 • протоколів вимірів добового активного електричного навантаження (додаток 4);
 • зведених відомостей результатів вимірів активного електричного навантаження (додаток 5);
 • протоколів вимірів добового споживання та генерації реактивної потужності (додаток 6);
 • зведених відомостей результатів вимірів споживання та генерації реактивної потужності (додаток 7);
 • протоколів вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок (додаток 8);
 • зведених відомостей результатів вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів (додаток 9);
 • добових графіків активного та реактивного електричного навантаження (додаток 10);
 • відомостей потужностей компенсувальних установок споживачів (додаток 11) для зимового режимного дня.

2.6. У разі, коли розрахункові засоби обліку електричної енергії споживачів розташовані на об'єктах НЕК "Укренерго" або підприємств електроенергетики, виміри електричного навантаження за цими засобами проводяться персоналом НЕК "Укренерго" або підприємств електроенергетики з наступною передачею відповідних протоколів вимірів електропередавальним організаціям та споживачам.
Протоколи вимірів, добові графіки активного та реактивного навантаження за режимний день заповнюються споживачами на підставі показань розрахункових засобів обліку. Виміри, зняті за контрольними засобами обліку електричної енергії, не приймаються.
2.7. У разі відсутності розрахункових автоматизованих систем обліку електроенергії або засобів обліку електроенергії зі збереженням інформації в режимний день організовується цілодобове чергування персоналу на власних об'єктах електроенергетичних систем, підприємств електроенергетики та споживачів для забезпечення погодинних записів показань засобів обліку активної та реактивної електричної енергії за всіма лініями живлення із зазначенням номерів підстанцій, рівнів напруги, показань амперметрів у колах КУ споживачів тощо.
2.8. Споживачі проводять виміри погодинного активного та реактивного навантаження в режимний день незалежно від режиму роботи їх електроустановок, виникнення аварійних та інших непередбачених ситуацій, що призвели до зниження електроспоживання, та надають результати вимірів електропередавальній організації не пізніше 10 днів з дня проведення вимірів. Електропередавальна організація здійснює узагальнення інформації виключно за даними вимірів режимного дня.
У разі відхилення добового споживання електричної енергії або споживання активної електричної потужності у години контролю максимуму навантаження ОЕС України понад 10% від даних аналогічного виміру в минулому році споживачі разом із результатами виміру надають письмові пояснення щодо причин відхилення.
2.9. У разі звернення споживача до електропередавальної організації з обґрунтуванням, що в режимний день його фактичне навантаження не відповідало нормальному режиму електроспоживання, електропередавальна організація призначає проведення вимірів на іншу узгоджену із споживачем дату.

III. Оформлення результатів вимірів електричного навантаження

3.1. За результатами проведених вимірів електричного навантаження споживачі оформлюють протоколи вимірів добового активного навантаження, споживання та генерації реактивної потужності, добовий графік активного та реактивного навантаження, протоколи вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених КУ, зведені відомості результатів вимірів активного електричного навантаження, споживання та генерації реактивної електричної потужності, фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів (далі – БСК). У процесі проведення зимових режимних вимірів споживачі заповнюють відомість потужностей КУ споживачів.
3.2. Споживачі зазначають у протоколах показання розрахункових засобів обліку активної та реактивної електроенергії на власному підприємстві та окремо щодо кожного субспоживача (за наявності) із зазначенням номерів трансформаторних підстанцій, типів і номерів засобів обліку електричної енергії, розрахункових коефіцієнтів тощо.
У разі, якщо електроспоживання субспоживача з приєднаною потужністю 150 кВт і більше враховується в електроспоживанні основного споживача, режимні виміри електричного навантаження виконує основний споживач, який при цьому окремо зазначає власне електричне навантаження і навантаження кожного субспоживача в протоколах вимірів, добових графіках активного та реактивного електричного навантаження (додатки 4, 10).
3.3. Записи показань всіх розрахункових засобів обліку електроенергії виконують щогодини протягом доби (з 0 до 24 години).
3.4. Розрахунки погодинного електричного навантаження (Pn) проводяться шляхом визначення різниці між поточними (ППОТ) і попередніми (ППОПЕР) показаннями засобів обліку і множенням різниці на розрахунковий коефіцієнт (КРОЗР) за формулою:

Pn = (ППОТ – ППОПЕР) х КРОЗР,

де КРОЗР – розрахунковий коефіцієнт

КРОЗР = КI х КU,

де КI – коефіцієнт трансформації трансформатора струму;
КU – коефіцієнт трансформації трансформатора напруги.

3.5. За наявності у споживачів декількох точок обліку електричної енергії на одній площадці вимірювання величини погодинного електричного навантаження підсумовуються за всіма точками обліку за кожну годину.
3.6. За наявності у споживачів розрахункових автоматизованих систем обліку електроенергії погодинні електричні навантаження у протоколах вимірів заповнюються за даними, зафіксованими зазначеними системами обліку.
3.7. За наявності у споживачів (субспоживачів) територіально відокремлених об'єктів, не зв'язаних спільною внутрішньою електромережею, результати вимірів електричного навантаження оформлюються щодо кожного об'єкта в окремих протоколах вимірів.
3.8. За результатами вимірів електричного навантаження згідно з даними протоколів вимірів складаються добові графіки активного та реактивного навантаження.
3.9. На добових графіках активного та реактивного навантаження зазначаються:

 • приєднана потужність трансформаторів (кВА);
 • приєднана потужність високовольтних синхронних двигунів (кВт);
 • приєднана потужність компенсувальних установок (кВАр);
 • максимальне активне навантаження в години контролю максимуму ОЕС України (кВт);
 • мінімальне активне навантаження протягом доби (кВт);
 • споживання активної електричної енергії за добу (тис. кВт·год.);
 • середньодобове активне навантаження (кВт);
 • коефіцієнти заповнення добового графіка в години контролю ранкового та вечірнього максимуму ОЕС України;
 • максимальне добове реактивне навантаження (кВАр);
 • споживання реактивної електричної енергії за добу (кВАр·год.).

3.10. Середньодобове активне навантаження визначається за формулою:

,

де АДОБ – добове споживання активної електричної енергії у режимний день.
3.11. Коефіцієнти заповнення добового графіка для періодів контролю ранкового та вечірнього максимуму ОЕС України визначаються за формулами (з точністю до тисячних):

;

де PMAX.Р, PMAX.В – максимальне активне навантаження у відповідному періоді контролю.
3.12. Протоколи вимірів та зведені відомості підписуються головним енергетиком (або особою, відповідальною за електрогосподарство), а добові графіки активного та реактивного навантаження – керівником підприємства і надаються до електропередавальної організації не пізніше 10 днів з дня проведення вимірів.
3.13. Споживачі, що мають власні електричні станції, які працюють паралельно з ОЕС України, складають сумарний добовий графік електричного навантаження підприємства. До сумарного графіка включається вся електроенергія, яка отримана від ОЕС України і від власної електростанції, в тому числі і власні потреби електростанції, які, крім того, зазначаються на сумарному графіку окремо.
Споживачі, що мають свої електричні станції, які працюють ізольовано від ОЕС України, складають добові графіки тільки на електричну енергію, отриману від електропередавальної організації.

IV. Порядок складання звіту погодинного активного навантаження

4.1. За результатами проведених вимірів та отриманих від споживачів протоколів вимірів добового активного електричного навантаження (додаток 4) та зведених відомостей результатів вимірів активного електричного навантаження (додаток 5) електропередавальні організації оформлюють звіт погодинного активного електричного навантаження за режимний робочий день (додаток 12) з 10 по 52 рядок включно.
4.2. Електропередавальні організації надають до Держенергонагляду відповідного регіону звіт погодинного активного електричного навантаження за режимний робочий день (додаток 12) до 1 лютого за зимовий режимний день та до 1 серпня за літній режимний день письмово та в електронному вигляді.
4.3. У процесі складання звітів по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю (далі – регіони) інформація щодо виробництва електроенергії електричними станціями, погодинного навантаження їх власних та виробничих потреб, технологічних втрат електричної енергії на її транспортування в електромережах, перетоків електроенергії між енергосистемами тощо (рядки 1-16 звіту погодинного активного електричного навантаження за режимний робочий день (додаток 12) визначається на підставі даних добової відомості оперативно-інформаційного комплексу відповідної електроенергетичної системи.
Держенергонаглядом у регіонах може бути здійснено уточнення навантаження власних і виробничих потреб електричних станцій та навантаження регіонів за даними розрахункових засобів обліку електроенергії.
4.4. У разі відхилення добового електроспоживання у режимний день по галузях промисловості та групах споживачів понад 5% від даних аналогічного виміру у минулому році електропередавальні організації разом із звітом надають письмові пояснення щодо причин відхилення.
4.5. Держенергонагляд відповідного регіону надає звіти погодинного активного електричного навантаження за режимний робочий день (додаток 12) Головдерженергонагляду до 15 лютого за зимовий режимний день та до 15 серпня за літній режимний день.

V. Проведення вимірів перетікань реактивної електричної потужності в режимний день та оформлення результатів вимірів

5.1. У режимні дні проводяться такі погодинні виміри:

споживання реактивної потужності з мережі електропередавальної організації (QСПОЖ) за засобами обліку реактивної електроенергії, що контролюють це споживання. Результати вимірів зазначаються в розділі 1 протоколу вимірів добового споживання та генерації реактивної потужності (додаток 6);

перетікань реактивної потужності з мережі споживача в мережу електропередавальної організації (генерація в мережу електропередавальної організації QГЕН) за засобами обліку реактивної електроенергії, що контролюють цю генерацію. Результати вимірів зазначаються в розділ 2 протоколу вимірів добового споживання та генерації реактивної потужності (додаток 6);

фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок, установлених в електромережах споживача;

Потужність увімкнених БСК визначається за формулою:

,

де IА – сумарний струм увімкнених КУ (А);
U – напруга шин підключення КУ (кВ);
sin φ – приймається рівним 1.
Результати вимірів струмів, напруги та розрахунків потужностей увімкнених БСК зазначаються в протоколі вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок (додаток 8).
За наявності засобів обліку реактивної електричної енергії на приєднаннях високовольтних БКС їх увімкнена потужність визначається за показаннями засобів обліку.
Величини потужності високовольтних синхронних двигунів, що увімкнені, зазначаються в графі 18 протоколу вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок (додаток 8).
5.2. За результатами оформлених протоколів вимірів добового споживання та генерації реактивної електричної потужності і фактичної реактивної потужності увімкнених КУ (додатки 6, 8) споживачі складають відповідні зведені відомості (додатки 7, 9).
5.3. Відомість потужностей компенсувальних установок споживачів (додаток 11) заповнюється споживачами та надається електропередавальним організаціям до 31 грудня.
Електропередавальні організації оформлюють результати вимірів реактивної потужності у звітах:

про погодинне споживання реактивної електричної потужності за режимний робочий день (додаток 13);

про погодинну генерацію реактивної електричної потужності за режимний робочий день (додаток 14);

про погодинну увімкнену загальну реактивну потужність батарей статичних конденсаторів споживачів за режимний робочий день (додаток 15).

5.4. Електропередавальні організації надають до Держенергонагляду відповідного регіону звіти погодинного споживання і генерації реактивної потужності та увімкненої загальної реактивної потужності БСК згідно з додатками 13, 14 та 15 до 1 березня за зимовий режимний день та до 1 вересня за літній режимний день.
5.5. Держенергонагляд відповідного регіону надає до Головдерженергонагляду звіти погодинного споживання і генерації реактивної електричної потужності та увімкненої загальної реактивної потужності БСК згідно з додатками 13, 14 та 15 до 15 березня за зимовий режимний день та до 15 вересня за літній режимний день.

VI. Контроль за організацією проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

6.1. Держенергонагляд здійснює нагляд за організацією проведення вимірів електричного навантаження в режимний день підприємствами електроенергетики та споживачами і вибірково контролює їх проведення.
6.2. Електропередавальна організація здійснює контроль за правильністю проведення споживачами вимірів електричного навантаження.
6.3. У разі виявлення електропередавальною організацією порушень вимог цього Порядку з питань оформлення результатів вимірів електричного навантаження документація повертається споживачам на доопрацювання. Доопрацьовані документи надаються споживачами протягом трьох робочих днів з дати їх повернення.
6.4. Проведення споживачами вимірів електричного навантаження у режимний день та надання електропередавальній організації достовірної інформації про результати вимірів у встановлені цим Порядком строки забезпечується керівниками споживачів.
6.5. Організація проведення вимірів електричного навантаження у режимний день, складання та надання у встановлені цим Порядком строки відповідних звітів забезпечується керівниками електропередавальних організацій.
6.6. Суперечливі питання між електропередавальними організаціями та споживачами, які виникають в процесі організації та проведення вимірів електричного навантаження у режимний день, розглядаються в територіальних органах Держенергонагляду або в суді.

Директор Департаменту з питань електроенергетики С.Я. Меженний

Додатки (усі в форматі doc):

1 Протокол вимірів показників роботи генеруючого обладнання електростанції за режимний робочий день

2 Протокол вимірів рівнів напруги та навантаження трансформаторів і ліній, що відходять від електростанції, за режимний робочий день

3 Протокол вимірів рівнів напруги та навантаження підстанцій 35 кВ та вище за режимний робочий день

4-5 Зведена відомість результатів вимірів активного електричного навантаження

6-7 Зведена відомість результатів вимірів споживання та генерації реактивної потужності

8-9 Зведена відомість результатів вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів

10 Добові графіки активного та реактивного електричного навантаження

11 Відомість потужностей компенсувальних установок споживачів

12 Звіт погодинного активного електричного навантаження за режимний робочий день

13 Звіт про погодинне споживання реактивної електричної потужності за режимний робочий день

14 Звіт про погодинну генерацію реактивної електричної потужності за режимний робочий день

15 Звіт про погодинну увімкнену загальну реактивну потужність батарей статичних конденсаторів споживачів за режимний робочий день