Викид аварійний - викид забруднювальних речовин, який різко зростає внаслідок порушення технологічного режиму роботи устат ковання, правил зберігання матеріалів, роботи систем контролю та регулювання і/або у разі пошкодження елементів устатковання, виникнення пожежі, вибуху, що призводить до перевищення граничнодопустимих значень викидів.