Випробувальний режим - режим роботи устатковання за спеціальними заявками і програмами з метою визначення (перевірки) відповідності його технічних характеристик після монтажу, модернізації, ремонту вимогам НД, інструкціям заводу-виробника і проектній документації.