Експлуатуюча організація АЕС - юридична особа, створена або призначена в установленому порядку для виконання власними силами або із залученням інших підприємств (організацій) діяльності, пов'язаної з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією і зняттям з експлуатації АЕС, на яку покладається відповідальність за забезпечення ядерної і радіаційної безпеки і яка зобов'язана в установленому порядку отримувати дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності згідно з законодавством.