Експрес-випробування - випробування за скороченою програмою для визначення за короткий термін ефективності окремих заходів, проведених на вузлах чи елементах устатковання.