Експлуатація устаткования - стадія життєвого циклу устатковання від моменту введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої підтримується і відновлюється його роботоздатність. Експлуатація устатковання поділяється на чотири оперативних стани: робота, резерв, ремонт і консервація.