Додаток 2
До пункту 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору
За забруднення навколишнього природного середовища
(у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів
України та Державної податкової адміністрації України
Від 28 лютого 2001 р. № 75/76)

“ПОГОДЖУЮ ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ЛІМІТІВ, КОЕФІЦІЄНТІВ, НОРМАТИВІВ”

Уповноважена особа місцевого органу Мінекоресурсів____________________

До органу державної податкової служби ______________ Прізвище відповідальної особи ___Козлов Е.С._______

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ ______ Ідентифікаційний номер відповідальної особи__________

Назва та адреса підприємства _Городские электрические Телефон ___559-76-10____
Сети ОАО «ХОЭ»
Відмітка про одержання:
(вхідний №, дата, штамп ДПІ)

Загальний розрахунок

Новий (уточнений) розрахунок

РОЗРАХУНОК ЗБОРУ

ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
За ________________________ року
(за перший квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік)

Назви забрудню-ючих речовин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів

Ліміти викидів стаціонар-ними джерелами забруднен-ня, скидів, розміщен-ня відходів,
т

Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщен-ня відходів,
т

Нормативи збору за викиди, скиди, розміщен-ня від-ходів, грн./т
(грн./1оди-ницю)

Коефі-цієнти до нор-мативів збору (1,5 або 10)

Коригуючі коефіцієнти згідно з додатком 2 до постанови КМ України від 01.03.99 р. №303

Суми збору, обчисленого в межах ліміту,к.3 або к.2(якщо к.3 більше к.2)х к.4 х к.5 х к.6 х к.7, грн.

Суми збору,обчисленого за понадлімітні викиди, скиди, розміщені відходи (заповнюєтьс
Якщо к.3 більше к.2), (к.3 – к .2) х к.4 х к.5 х к.6 х к.7 х5, грн

Загальні суми збору (к.8 + к.9), грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення, усього 117,98 117,98

Рогань

115,75

115,75

1. Железа окись

0,00028

13

х

1,35

1,25

0,01

0,01

2. Марг. и соед.

0,00097

422

х

1,35

1,25

0,69

0,69

3. Азота окись

1,1745

53

х

1,35

1,25

105,04

105,04

4.Ангидрид серн

0,012

53

х

1,35

1,25

1,07

1,07

5.Углерод. окись

0,065

2

х

1,35

1,25

0,22

0,22

6.Углеводороды

0,1045

3

х

1,35

1,25

0,53

0,53

7. Формальдегид

0,0018

132

х

1,35

1,25

0,40

0,40

8.Пыль неорган.

0,0519

2

х

1,35

1,25

0,18

0,18

9.Аэрозоль св.

0,0118

381

х

1,35

1,25

7,59

7,59

10.Пыль древесн

0,018

2

х

1,35

1,25

0,06

0,06

Изюм

1,31

1,31

1. Марг. и соед.

0,00025

422

х

1

1,25

0,13

0,13

2.Аэрозоль св.

0,002

381

х

1

1,25

0,95

0,95

3.Углеводороды

0,0246

3

х

1

1,25

0,09

0,09

4..Пыль древесн

Лозовая

0,17

0,17

1. Марг. и соед.

0,00003

422

х

1,2

1,25

0,02

0,02

2.Аэрозоль св.

0,00023

381

х

1,2

1,25

0,13

0,13

3.Углеводороды

0,0052

3

х

1,2

1,25

0,02

0,02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дзержинка

0,43

0,43

1. Марг. и соед.

0,000095

422

х

1

1,25

0,05

0,05

2.Аэрозоль св.

0,00081

381

х

1

1,25

0,38

0,38

Фрунзе

0,28

0,28

1. Марг. и соед.

0,000043

422

х

1

1,25

0,02

0,02

2.Аэрозоль св.

0,00036

381

х

1

1,25

0,17

0,17

3.Углеводороды

0,0233

3

х

1

1,25

0,09

0,09

2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами забруднення, усього 712,77 712,77

Рогань

498,10

498,10

1.Бензин неэтил.

х

59,309

3

х

1,35

1,25

300,25

300,25

2. Дизтопливо

х

17,762

3

х

1,35

1,25

89,46

89,46

3. Сж. прир. газ

х

32,115

2

х

1,35

1,25

108,39

108,39

Изюм

92,74

92,74

1.Бензин неэтил.

х

17,870

3

х

1

1,25

67,01

67,01

2. Дизтопливо

х

6,86

3

х

1

1,25

25,73

25,73

Лозовая

57,34

57,34

1.Бензин неэтил.

х

5,768

3

х

1,2

1,25

25,96

25,96

2. Дизтопливо

х

1,355

3

х

1,2

1,25

6,10

6,10

3. Сж. прир. газ

х

8,428

2

х

1,2

1,25

25,28

25,28

Дзержинка

46,79

46,79

1.Бензин неэтил.

х

9,685

3

х

1

1,25

36,32

36,32

2. Дизтопливо

х

1,235

3

х

1

1,25

4,63

4,63

3. Сж. прир. газ

х

2,336

2

х

1

1,25

5,84

5,84

Фрунзе

17,80

17,80

1.Бензин неэтил.

х

4,220

3

х

1

1,25

15,83

15,83

2. Дизтопливо

х

0,100

3

х

1

1,25

0,38

0,38

3. Сж. прир. газ

х

0,636

2

Х

1

1,25

1,59

1,59

3. Нараховано збору за скиди у водні об єкти, усього

1.

х

2.

х

3.

х

4. Нараховано збору за розміщення відходів, усього

1.

2.

3.

5. Нараховано збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.3)

830,75

830,75

у т.ч.: 5.1. до державного бюджету (р.5 х 30% )

249,23

5.2. до місцевих бюджетів (р.5 х 70 % )

581,52

5.3. Залишається у роспорядженні підприємства

6. Нараховано збору за попередній період , ( квартал, півріччя, 9місяців), усього

у т.ч.: 6.1. до державного бюджету (р.6 х 30% )

6.2. до місцевих бюджетів (р.6 х 70 % )

6.3. Залишається у роспорядженні підприємства

7. Нараховано за звітний квартал, усього ( р.5 – р.6 )

830,75

у т.ч.: 7.1. до державного бюджету (р.7 х 30% )

249,23

7.2. до місцевих бюджетів (р.7 х 70 % )

581,52

7.3. Залишається у роспорядженні підприємства

8. Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р.7 розрахунку, що
уточнюється)

у т.ч.: 8.1. до державного бюджету (р.8 х 30% )

8.2. до місцевих бюджетів (р.8 х 70 % )

8.3. Залишається у роспорядженні підприємства

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки
(р.7 – р.8)

у т.ч.: 9.1. до державного бюджету (р.9 х 30% )

9.2. до місцевих бюджетів (р.9 х 70 % )

9.3. Залишається у роспорядженні підприємства

10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р.8 - р.7)

у т.ч.: 10.1. до державного бюджету (р.10 х 30% )

10.2. до місцевих бюджетів (р.10 х 70 % )

10.3. Залишається у роспорядженні підприємства

11. Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до
пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21. 12. 2000 р. №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” ) ( р.9х10% )

у т.ч.: 11.1. до державного бюджету (р.11 х 30% )

11.2. до місцевих бюджетів (р.11 х 70 % )

12. Зміст помилки:

Х

М.П.

Керівник ________________________ ______К.Р. Горкин_____

Підпис Прізвище та ініциали

Головний бухгалтер ________________________ ______Е.С. Козлов ________

Підпис Прізвище та ініциали

Исп.
Истомин Н.И.
59-76-10

Додаток 2
До пункту 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору
За забруднення навколишнього природного середовища
(у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів
України та Державної податкової адміністрації України
Від 28 лютого 2001 р. № 75/76)

“ПОГОДЖУЮ ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ЛІМІТІВ, КОЕФІЦІЄНТІВ, НОРМАТИВІВ”

Уповноважена особа місцевого органу Мінекоресурсів____________________

До органу державної податкової служби ______________ Прізвище відповідальної особи ___Козлов Е.С._______

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ _00130903_ Ідентифікаційний номер відповідальної особи_1859506483_

Назва та адреса підприємства _Городские электрические Телефон ___59-76-10____
сети ОАО «ХОЭ»
Відмітка про одержання:
(вхідний №, дата, штамп ДПІ)

Загальний розрахунок

Новий (уточнений) розрахунок

РОЗРАХУНОК ЗБОРУ

ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
За _______ рік
(за перший квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік)

Назви забрудню-ючих речовин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів

Ліміти викидів стаціонар-ними джерелами забруднен-ня, скидів, розміщен-ня відходів,
т

Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщен-ня відходів,
т

Нормативи збору за викиди, скиди, розміщен-ня від-ходів, грн./т
(грн./1оди-ницю)

Коефі-цієнти до нор-мативів збору (1,5 або 10)

Коригуючі коефіцієнти згідно з додатком 2 до постанови КМ України від 01.03.99 р. №303

Суми збору, обчисленого в межах ліміту,к.3 або к.2(якщо к.3 більше к.2)х к.4 х к.5 х к.6 х к.7, грн.

Суми збору,обчисленого за понадлімітні викиди, скиди, розміщені відходи (заповнюєтьс
Якщо к.3 більше к.2), (к.3 – к .2) х к.4 х к.5 х к.6 х к.7 х5, грн

Загальні суми збору (к.8 + к.9), грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення, усього

Рогань

1. Железа окись

13

х

1,35

1,25

2. Марг. и соед.

422

х

1,35

1,25

3. Азота окись

53

х

1,35

1,25

4.Ангидрид серн

53

х

1,35

1,25

5.Углерод. окись

2

х

1,35

1,25

6.Углеводороды

3

х

1,35

1,25

7. Формальдегид

132

х

1,35

1,25

8.Пыль неорган.

2

х

1,35

1,25

9.Аэрозоль св.

381

х

1,35

1,25

10.Пыль древесн

2

х

1,35

1,25

Изюм

1. Марг. и соед.

422

х

1

1,25

2.Аэрозоль св.

381

х

1

1,25

3.Углеводороды

3

х

1

1,25

4..Пыль древесн

2

х

1

1,25

Лозовая

1. Марг. и соед.

422

х

1,2

1,25

2.Аэрозоль св.

381

х

1,2

1,25

3.Углеводороды

3

х

1,2

1,25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дзержинка

1. Марг. и соед.

422

х

1

1,25

2.Аэрозоль св.

381

х

1

1,25

Фрунзе

1. Марг. и соед.

422

х

1

1,25

2.Аэрозоль св.

381

х

1

1,25

3.Углеводороды

3

х

1

1,25

2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами забруднення, усього

Рогань

1.Бензин неэтил.

х

3

х

1,35

1,25

2. Дизтопливо

х

3

х

1,35

1,25

3. Сж. прир. газ

х

2

х

1,35

1,25

Изюм

1.Бензин неэтил.

х

3

х

1

1,25

2. Дизтопливо

х

3

х

1

1,25

Лозовая

1.Бензин неэтил.

х

3

х

1,2

1,25

2. Дизтопливо

х

3

х

1,2

1,25

3. Сж. прир. газ

х

2

х

1,2

1,25

Дзержинка

1.Бензин неэтил.

х

3

х

1

1,25

2. Дизтопливо

х

3

х

1

1,25

3. Сж. прир. газ

х

2

х

1

1,25

Фрунзе

1.Бензин неэтил.

х

3

х

1

1,25

2. Дизтопливо

х

3

х

1

1,25

3. Сж. прир. газ

х

2

Х

1

1,25

3. Нараховано збору за скиди у водні об єкти, усього

1.

х

2.

х

3.

х

4. Нараховано збору за розміщення відходів, усього

1.

2.

3.

5. Нараховано збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.3)

у т.ч.: 5.1. до державного бюджету (р.5 х 30% )

5.2. до місцевих бюджетів (р.5 х 70 % )

5.3. Залишається у роспорядженні підприємства

6. Нараховано збору за попередній період , ( квартал, півріччя, 9місяців), усього

у т.ч.: 6.1. до державного бюджету (р.6 х 30% )

6.2. до місцевих бюджетів (р.6 х 70 % )

6.3. Залишається у роспорядженні підприємства

7. Нараховано за звітний квартал, усього ( р.5 – р.6 )

у т.ч.: 7.1. до державного бюджету (р.7 х 30% )

7.2. до місцевих бюджетів (р.7 х 70 % )

7.3. Залишається у роспорядженні підприємства

8. Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р.7 розрахунку,
що уточнюється)

у т.ч.: 8.1. до державного бюджету (р.8 х 30% )

8.2. до місцевих бюджетів (р.8 х 70 % )

8.3. Залишається у роспорядженні підприємства

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки
(р.7 – р.8)

у т.ч.: 9.1. до державного бюджету (р.9 х 30% )

9.2. до місцевих бюджетів (р.9 х 70 % )

9.3. Залишається у роспорядженні підприємства

10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р.8 - р.7)

у т.ч.: 10.1. до державного бюджету (р.10 х 30% )

10.2. до місцевих бюджетів (р.10 х 70 % )

10.3. Залишається у роспорядженні підприємства

11. Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до
пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21. 12. 2000 р. №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” ) ( р.9х10% )

у т.ч.: 11.1. до державного бюджету (р.11 х 30% )

11.2. до місцевих бюджетів (р.11 х 70 % )

12. Зміст помилки:

Х

М.П.

Керівник ________________________ ______К.Р. Горкин_____

Підпис Прізвище та ініциали

Головний бухгалтер ________________________ ______Е.С. Козлов ________

Підпис Прізвище та ініциали

Исп.
Истомин Н.И.
559-76-10

Додаток 2
До пункту 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору
За забруднення навколишнього природного середовища
(у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів
України та Державної податкової адміністрації України
Від 28 лютого 2001 р. № 75/76)

“ПОГОДЖУЮ ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ЛІМІТІВ, КОЕФІЦІЄНТІВ, НОРМАТИВІВ”

Уповноважена особа місцевого органу Мінекоресурсів____________________

До органу державної податкової служби ______________ Прізвище відповідальної особи ___Козлов Е.С._______

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ _00130903_ Ідентифікаційний номер відповідальної особи_1859506483_

Назва та адреса підприємства _Городские электрические Телефон ___59-76-10____
сети ОАО «ХОЭ»
Відмітка про одержання:
(вхідний №, дата, штамп ДПІ)

Загальний розрахунок

Новий (уточнений) розрахунок

РОЗРАХУНОК ЗБОРУ

ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
За ____ 2002___ рік
(за перший квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік)

Назви забруднюючих речовин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів

Ліміти викидів стаціонар-ними джерелами забруднення, скидів, розміщен-ня відходів,
т

Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщен-ня відходів,
т

Нормативи збору за викиди, скиди, розміщен-ня від-ходів, грн./т
(грн./1оди-ницю)

Коефі-цієнти до нор-мативів збору (1,5 або 10)

Коригуючі коефіцієнти згідно з додатком 2 до постанови КМ України від 01.03.99 р. №303

Суми збору, обчисленого в межах ліміту,к.3 або к.2(якщо к.3 більше к.2)х к.4 х к.5 х к.6 х к.7, грн.

Суми збору,обчисленого за понадлімітні викиди, скиди, розміщені відходи (заповнюєтьс
Якщо к.3 більше к.2), (к.3 – к .2) х к.4 х к.5 х к.6 х к.7 х5, грн

Загальні суми збору (к.8 + к.9), г рн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення, усього strong>436,06 436,06

Рогань

427,17

427,17

1. Железа окись

0,00112

13

х

1,35

1,25

0,02

0,02

2. Марг. и соед.

0,00387

422

х

1,35

1,25

2,76

2,76

3. Азота окись

4,3368

53

х

1,35

1,25

387,87

387,87

4.Ангидрид серн

0,021

53

х

1,35

1,25

1,88

1,88

5.Углерод. окись

0,1

2

х

1,35

1,25

0,34

0,34

6.Углеводороды

0,4181

3

х

1,35

1,25

2,12

2,12

7. Формальдегид

0,008

132

х

1,35

1,25

1,78

1,78

8.Пыль неорган.

0,004

2

х

1,35

1,25

0,01

0,01

9.Аэрозоль св.

0,047

381

х

1,35

1,25

30,22

30,22

10.Пыль древесн

0,014

2

х

1,35

1,25

0,05

0,05

11.Масло мин.

0,00022

53

х

1,35

1,25

0,02

0,02

12. Бензол

0,00023

87

х

1,35

1,25

0,03

0,03

13. Ксилол

0,00112

13

х

1,35

1,25

0,02

0,02

14. Толуол

0,0018

13

х

1,35

1,25

0,04

0,04

15. Хром шестивалентн.

0,0000036

1431

х

1,35

1,25

0,01

0,01

Изюм

5,31

5,31

1. Марг. и соед.

0,000998

422

х

1

1,25

0,53

0,53

2.Аэрозоль св.

0,008022

381

х

1

1,25

3,82

3,82

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.Углеводороды

0,0982

3

х

1

1,25

0,37

0,37

4.Пыль древесн.

0,21

2

х

1

1,25

0,53

0,53

5.Углерода окис

0,0004

2

х

1

1,25

0,00

0,00

6.Железа окись

0,00022

13

х

1

1,25

0,00

0,00

7. Бензол

0,000403

87

х

1

1,25

0,04

0,04

8. Ксилол

0,000215

13

х

1

1,25

0,00

0,00

9. Толуол

0,000303

13

х

1

1,25

0,00

0,00

10.Масло мин.

0,000276

53

х

1

1,25

0,02

0,02

Лозовая

0,70

0,70

1. Марг. и соед.

0,00012

422

х

1,2

1,25

0,08

0,08

2.Аэрозоль св.

0,00093

381

х

1,2

1,25

0,53

0,53

3.Углеводороды

0,02095

3

х

1,2

1,25

0,09

0,09

4.Бензол

0,000017

87

х

1,2

1,25

0,00

0,00

5. Ксилол

0,000059

13

х

1,2

1,25

0,00

0,00

6. Толуол

0,000009

13

х

1,2

1,25

0,00

0,00

Дзержинка

1,73

1,73

1. Марг. и соед.

0,00038

422

х

1

1,25

0,20

0,20

2. Аэрозоль св.

0,00322

381

х

1

1,25

1,53

1,53

Фрунзе

1,15

1,15

1. Марг. и соед.

0,00017

422

х

1

1,25

0,09

0,09

2.Аэрозоль св.

0,00143

381

х

1

1,25

0,68

0,68

3.Углеводороды

0,0931

3

х

1

1,25

0,35

0,35

3 .Бензол

0,0003

87

х

1

1,25

0,03

0,03

4. Ксилол

0,0002

13

х

1

1,25

0,00

0,00

5. Толуол

0,0003

13

х

1

1,25

0,00

0,00

2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами забруднення, усього 3085,17 3085,17

Рогань

2076,41

2076,41

1.Бензин неэтил.

х

254,428

3

х

1,35

1,25

1288,04

1288,04

2. Дизтопливо

х

72,120

3

х

1,35

1,25

365,11

365,11

3. Сж. прир. газ

х

125,41

2

х

1,35

1,25

423,26

423,26

Изюм

484,47

484,47

1.Бензин неэтил.

х

84,593

3

х

1

1,25

317,22

317,22

2. Дизтопливо

х

44,599

3

х

1

1,25

167,25

167,25

Лозовая

240,42

240,42

1.Бензин неэтил.

х

24,18

3

х

1,2

1,25

108,81

108,81

2. Дизтопливо

х

6,753

3

х

1,2

1,25

30,39

30,39

3. Сж. прир. газ

х

33,74

2

х

1,2

1,25

101,22

101,22

Дзержинка

201,62

201,62

1.Бензин неэтил.

х

41,288

3

х

1

1,25

154,83

154,83

2. Дизтопливо

х

6,42

3

х

1

1,25

24,08

24,08

3. Сж. прир. газ

х

9,083

2

х

1

1,25

22,71

22,71

Фрунзе

82,25

82,25

1.Бензин неэтил.

х

20,114

3

х

1

1,25

75,43

75,43

2. Дизтопливо

х

0,728

3

х

1

1,25

2,73

2,73

3. Сж. прир. газ

х

1,636

2

Х

1

1,25

4,09

4,09

3. Нараховано збору за скиди у водні об єкти, усього

1.

х

2.

х

3.

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Нараховано збору за розміщення відходів, усього 14,4 14,4

1. Автошины

17,596

8,0

0,2

х

3

3

14,4

14,4

2.

3.

5. Нараховано збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.3)

3535,63

3535,63

у т.ч.: 5.1. до державного бюджету (р.5 х 30% )

1060,69

5.2. до місцевих бюджетів (р.5 х 70 % )

2474,94

5.3. Залишається у роспорядженні підприємства

-

6. Нараховано збору за попередній період , ( квартал, півріччя, 9місяців), усього

2586,07

у т.ч.: 6.1. до державного бюджету (р.6 х 30% )

775,82

6.2. до місцевих бюджетів (р.6 х 70 % )

1810,25

6.3. Залишається у роспорядженні підприємства

-

7. Нараховано за звітний квартал, усього ( р.5 – р.6 )

949,56

у т.ч.: 7.1. до державного бюджету (р.7 х 30% )

284,87

7.2. до місцевих бюджетів (р.7 х 70 % )

664,69

7.3. Залишається у роспорядженні підприємства

8. Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р.7 розрахунку,
що уточнюється)

у т.ч.: 8.1. до державного бюджету (р.8 х 30% )

8.2. до місцевих бюджетів (р.8 х 70 % )

8.3. Залишається у роспорядженні підприємства

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки
(р.7 – р.8)

у т.ч.: 9.1. до державного бюджету (р.9 х 30% )

9.2. до місцевих бюджетів (р.9 х 70 % )

9.3. Залишається у роспорядженні підприємства

10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р.8 - р.7)

у т.ч.: 10.1. до державного бюджету (р.10 х 30% )

10.2. до місцевих бюджетів (р.10 х 70 % )

10.3. Залишається у роспорядженні підприємства

11. Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до
пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21. 12. 2000 р. №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” ) ( р.9х10% )

у т.ч.: 11.1. до державного бюджету (р.11 х 30% )

11.2. до місцевих бюджетів (р.11 х 70 % )

12. Зміст помилки:

Х

М.П.

Керівник ________________________ ______П.П. Оніщенко_____

Підпис ( Прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер ________________________ ______Е.С. Козлов ________

Підпис ( Прізвище та ініціали)

Исп.
Истомин Н.И.
59-76-10

Додаток 2
До пункту 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору
За забруднення навколишнього природного середовища
(у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів
України та Державної податкової адміністрації України
Від 28 лютого 2001 р. № 75/76)

“ПОГОДЖУЮ ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ЛІМІТІВ, КОЕФІЦІЄНТІВ, НОРМАТИВІВ”

Уповноважена особа місцевого органу Мінекоресурсів
;До органу державної податкової служби Прізвище відповідальної особи Козлов Е.С.

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ - 0013090 Ідентифікаційний номер відповідальної особи - 1859506483

Назва та адреса підприємства Городские электрические Телефон 17-84-27
сети ОАО «ХОЭ»
Відмітка про одержання:
(вхідний №, дата, штамп ДПІ)

Загальний розрахунок

Новий (уточнений) розрахунок

РОЗРАХУНОК ЗБОРУ

ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
За I кв. 2003 року
(за перший квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік)

Назви забруднюючих речовин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів

Ліміти викидів стаціонар-ними джерелами забруднен-ня, скидів, розміщен-ня відходів,
т

Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів,
т

Нормативи збору за викиди, скиди, розміщення відходів, грн./т
(грн./1оди-ницю)

Коефі-цієнти до нор-мативів збору (1,5 або 10)

Коригуючи коефіцієнти згідно з додатком 2 до постанови КМ України від 01.03.99 р. №303

Суми збору, обчисленого в межах ліміту,к.3 або к.2(якщо к.3 більше к.2)х к.4 х к.5 х к.6 х к.7, грн.

Суми збору, обчисленого за понадлімітні викиди, скиди, розміщені відходи (заповнюється
Якщо к.3 більше к.2), (к.3 – к .2) х к.4 х к.5 х к.6 х к.7 х5, грн.

Загальні суми збору (к.8 + к.9), грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення, усього 108,94 108,94

Рогань

106,76

106,76

1. Железа окись

0,00028

13

х

1,35

1,25

0,01

0,01

2. Марг. и соед.

0,000968

422

х

1,35

1,25

0,69

0,69

3. Азота окись

1,0842

53

х

1,35

1,25

96,97

96,97

4.Ангидрид серн

0,00525

53

х

1,35

1,25

0,47

0,47

5.Углерод. окись

0,025

2

х

1,35

1,25

0,08

0,08

6.Углеводороды

0,10453

3

х

1,35

1,25

0,53

0,53

7. Формальдегид

0,002

132

х

1,35

1,25

0,45

0,45

8.Пыль неорган.

0,001

2

х

1,35

1,25

0,00

0,00

9.Аэрозоль св.

0,01175

381

х

1,35

1,25

7,55

7,55

10.Пыль древесн

0,0035

2

х

1,35

1,25

0,01

0,01

Изюм

1,30

1,30

1. Марг. и соед.

0,00025

422

х

1

1,25

0,13

0,13

2.Аэрозоль св.

0,002

381

х

1

1,25

0,95

0,95

3.Углеводороды

0,02455

3

х

1

1,25

0,09

0,09

4..Пыль древесн

0,0525

2

х

1

1,25

0,13

0,13

Лозовая

0,17

0,17

1. Марг. и соед.

0,00003

422

х

1,2

1,25

0,02

0,02

2.Аэрозоль св.

0,00023

381

х

1,2

1,25

0,13

0,13

3.Углеводороды

0,00524

3

х

1,2

1,25

0,02

0,02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дзержинка

0,43

0,43

1. Марг. и соед.

0,000095

422

х

1

1,25

0,05

0,05

2.Аэрозоль св.

0,000805

381

х

1

1,25

0,38

0,38

Фрунзе

0,28

0,28

1. Марг. и соед.

0,000043

422

х

1

1,25

0,02

0,02

2.Аэрозоль св.

0,00036

381

х

1

1,25

0,17

0,17

3.Углеводороды

0,0233

3

х

1

1,25

0,09

0,09

2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами забруднення, усього 722,68722,68

Рогань

481,94

481,94

1.Бензин неэтил.

х

59,207

3

х

1,35

1,25

299,74

299,74

2. Дизтопливо

х

14,493

3

х

1,35

1,25

73,37

73,37

3. Сж. прир. газ

х

32,247

2

х

1,35

1,25

108,83

108,83

Изюм

110,74

110,74

1.Бензин неэтил.

х

20,198

3

х

1

1,25

75,74

75 ,74

2. Дизтопливо

х

9,334

3

х

1

1,25

35,00

35,00

Лозовая

66,37

66,37

1.Бензин неэтил.

х

5,786

3

х

1,2

1,25

26,04

26,04

2. Дизтопливо

х

2,035

3

х

1,2

1,25

9,16

9,16

3. Сж. прир. газ

х

10,390

2

х

1,2

1,25

31,17

31,17

Дзержинка

46,13

46,13

1.Бензин неэтил.

х

9,042

3

х

1

1,25

33,91

33,91

2. Дизтопливо

х

1,286

3

х

1

1,25

4,82

4,82

3. Сж. прир. газ

х

2,959

2

х

1

1,25

7,40

7,40

Фрунзе

17,50

17,50

1.Бензин неэтил.

х

4,241

3

х

1

1,25

15,90

15,90

2. Дизтопливо

х

0,054

3

х

1

1,25

0,20

0,20

3. Сж. прир. газ

х

0,558

2

Х

1

1,25

1,40

1,40

3. Нараховано збору за скиди у водні об’єкти, усього

1.

х

2.

х

3.

х

4. Нараховано збору за розміщення відходів, усього

1.

2.

3.

5. Нараховано збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.3)

831,62

831,62

у т.ч.: 5.1. до державного бюджету (р.5 х 30% )

-

5.2. до місцевих бюджетів (р.5 х 70 % )

831,62

5.3. Залишається у розпорядженні підприємства

-

6. Нараховано збору за попередній період , ( квартал, півріччя, 9місяців), усього

-

у т.ч.: 6.1. до державного бюджету (р.6 х 30% )

-

6.2. до місцевих бюджетів (р.6 х 70 % )

-

6.3. Залишається у розпорядженні підприємства

-

7. Нараховано за звітний квартал, усього ( р.5 – р.6 )

831,62

у т.ч.: 7.1. до державного бюджету (р.7 х 30% )

-

7.2. до місцевих бюджетів (р.7 х 70 % )

831,62

7.3. Залишається у розпорядженні підприємства

8. Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р.7 розрахунку,
що уточнюється)

у т.ч.: 8.1. до державного бюджету (р.8 х 30% )

8.2. до місцевих бюджетів (р.8 х 70 % )

8.3. Залишається у розпорядженні підприємства

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки
(р.7 – р.8)

у т.ч.: 9.1. до державного бюджету (р.9 х 30% )

9.2. до місцевих бюджетів (р.9 х 70 % )

9.3. Залишається у розпорядженні підприємства

10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р.8 - р.7)

у т.ч.: 10.1. до державного бюджету (р.10 х 30% )

10.2. до місцевих бюджетів (р.10 х 70 % )

10.3. Залишається у розпорядженні підприємства

11. Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до
пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21. 12. 2000 р. №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” ) ( р.9х10% )

у т.ч.: 11.1. до державного бюджету (р.11 х 30% )

11.2. до місцевих бюджетів (р.11 х 70 % )

12. Зміст помилки:

Х

М.П.

Керівник ________________________ ______К.Р. Горкин_____

Підпис Прізвище та ініциали

Головний бухгалтер ________________________ ______Е.С. Козлов ________

Підпис Прізвище та ініциали

Исп.
Истомин Н.И.
17-84-27

5. Нараховано збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.3)

у т.ч.: 5.1. до державного бюджету (р.5 х 30% )

5.2. до місцевих бюджетів (р.5 х 70 % )

5.3. Залишається у роспорядженні підприємства

6. Нараховано збору за попередній період , ( квартал, півріччя, 9місяців), усього

у т.ч.: 6.1. до державного бюджету (р.6 х 30% )

6.2. до місцевих бюджетів (р.6 х 70 % )

6.3. Залишається у роспорядженні підприємства

7. Нараховано за звітний квартал, усього ( р.5 – р.6 )

у т.ч.: 7.1. до державного бюджету (р.7 х 30% )

7.2. до місцевих бюджетів (р.7 х 70 % )

7.3. Залишається у роспорядженні підприємства

8. Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р.7 розрахунку,
що уточнюється)

у т.ч.: 8.1. до державного бюджету (р.8 х 30% )

8.2. до місцевих бюджетів (р.8 х 70 % )

8.3. Залишається у роспорядженні підприємства

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки
(р.7 – р.8)

у т.ч.: 9.1. до державного бюджету (р.9 х 30% )

9.2. до місцевих бюджетів (р.9 х 70 % )

9.3. Залишається у роспорядженні підприємства

10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р.8 - р.7)

у т.ч.: 10.1. до державного бюджету (р.10 х 30% )

10.2. до місцевих бюджетів (р.10 х 70 % )

10.3. Залишається у роспорядженні підприємства

11. Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до
пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21. 12. 2000 р. №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” ) ( р.9х10% )

у т.ч.: 11.1. до державного бюджету (р.11 х 30% )

11.2. до місцевих бюджетів (р.11 х 70 % )

12. Зміст помилки:

х

М.П.

Керівник ________________________ ______К.Р. Горкин_____

Підпис Прізвище та ініциали

Головний бухгалтер ________________________ ______Е.С. Козлов ________

Підпис Прізвище та ініциали

Исп.
Истомин Н.И.
17-84-27

Додаток 2
До пункту 7.2 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору
За забруднення навколишнього природного середовища
(у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів
України та Державної податкової адміністрації України
Від 28 лютого 2001 р. № 75/76)

“ПОГОДЖУЮ ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ЛІМІТІВ, КОЕФІЦІЄНТІВ, НОРМАТИВІВ”

Уповноважена особа місцевого органу МінекоресурсівДо органу державної податкової служби Прізвище відповідальної особи Козлов Е.С.

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ - 0013090 Ідентифікаційний номер відповідальної особи - 1859506483

Назва та адреса підприємства Городские электрические Телефон 17-84-27
сети ОАО «ХОЭ»
Відмітка про одержання:
(вхідний №, дата, штамп ДПІ)

Загальний розрахунок

Новий (уточнений) розрахунок

РОЗРАХУНОК ЗБОРУ

ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
За I півріччя 2003 року
(за перший квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік)

Назви забруднюючих речовин, видів пального, виду та класу небезпеки відходів

Ліміти вики-
дів
стаціо-нарни-ми джере-лами забруднення, скидів, розмі-щення відхо-
дів,
т

Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів,
т

Нормативи збору за викиди, скиди, розміщення відходів, грн./т
(грн./1оди-ницю)

Коефіцієнти до нор-мативів збору (1,5 або 10)

Коригуючи коефіцієнти згідно з додатком 2 до постанови КМ України від 01.03.99 р. №303

Суми збору, обчисленого в межах ліміту,к.3 або к.2(якщо к.3 більше к.2)х к.4 х к.5 х к.6 х к.7, грн.

Суми збору, обчисленого за понадлімітні викиди, скиди, розміщені відходи (заповнюється
Якщо к.3 більше к.2), (к.3 – к .2) х к.4 х к.5 х к.6 х к.7 х5, грн.

Загальні суми збору (к.8 + к.9), грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення, усього 131,48 131,48

Рогань

128,85

128,85

1. Железа окись

0,00028

15,6

х

1,35

1,25

0,01

0,01

2. Марг. и соед.

0,000968

506,4

х

1,35

1,25

0,83

0,83

3. Азота окись

1,0842

64

х

1,35

1,25

117,09

117,09

4.Ангидрид серн

0,00525

64

х

1,35

1,25

0,57

0,57

5.Углерод. окись

0,025

2,4

х

1,35

1,25

0,10

0,10

6.Углеводороды

0,10453

3,6

х

1,35

1,25

0,64

0,64

7. Формальдегид

0,002

158,4

х

1,35

1,25

0,53

0,53

8.Пыль неорган.

0,001

2,4

х

1,35

1,25

0,00

0,00

9.Аэрозоль св.

0,01175

457,6

х

1,35

1,25

9,07

9,07

10.Пыль древесн

0,0035

2,4

х

1,35

1,25

0,01

0,01

Изюм

1,57

1,57

1. Марг. и соед.

0,00025

506,4

х

1

1,25

0,16

0,16

2.Аэрозоль св.

0,002

457,6

х

1

1,25

1,14

1,14

3.Углеводороды

0,02455

3,6

х

1

1,25

0,11

0,11

4..Пыль древесн

0,0525

2,4

х

1

1,25

0,16

0,16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Лозовая

0,2

0,2

1. Марг. и соед.

0,00003

506,4

х

1,2

1,25

0,02

0,02

2.Аэрозоль св.

0,00023

457,6

х

1,2

1,25

0,16

0,16

3.Углеводороды

0,00524

3,6

х

1,2

1,25

0,02

0,02

Дзержинка

0,52

0,52

1. Марг. и соед.

0,000095

506,4

х

1

1,25

0,06

0,06

2.Аэрозоль св.

0,000805

457,6

х

1

1,25

0,46

0,46

Фрунзе

0,34

0,34

1. Марг. и соед.

0,000043

506,4

х

1

1,25

0,03

0,03

2.Аэрозоль св.

0,00036

457,6

х

1

1,25

0,21

0,21

3.Углеводороды

0,0233

3,6

х

1

1,25

0,10

0,10

2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами забруднення, усього 980,32 980,32

Рогань

672,98

672,98

1.Бензин неэтил.

х

71,882

3,6

х

1,35

1,25

436,68

436,68

2. Дизтопливо

х

16,790

3,6

х

1,35

1,25

102,00

102,00

3. Сж. прир. газ

х

33,160

2,4

х

1,35

1,25

134,30

134,30

Изюм

145,96

145,96

1.Бензин неэтил.

х

20,051

3,6

х

1

1,25

90,23

90,23

2. Дизтопливо

х

12,385

3,6

х

1

1,25

55,73

55,73

Лозовая

83,42

83,42

1.Бензин неэтил.

х

7,707

3,6

х

1,2

1,25

41,62

41,62

2. Дизтопливо

х

2,003

3,6

х

1,2

1,25

10,82

10,82

3. Сж. прир. газ

х

8,605

2,4

х

1,2

1,25

30,98

30,98

Дзержинка

54,02

54,02

1.Бензин неэтил.

х

8,525

3,6

х

1

1,25

38,36

38,36

2. Дизтопливо

х

1,465

3,6

х

1

1,25

6,59

6,59

3. Сж. прир. газ

х

3,023

2,4

х

1

1,25

9,07

9,07

Фрунзе

23,94

23,94

1.Бензин неэтил.

х

4,632

3,6

х

1

1,25

20,84

20,84

2. Дизтопливо

х

0,307

3,6

х

1

1,25

1,38

1,38

3. Сж. прир. газ

х

0,574

2,4

х

1

1,25

1,72

1,72

3. Нараховано збору за скиди у водні об’єкти, усього

1.

х

2.

х

3.

х

4. Нараховано збору за розміщення відходів, усього

1.

2.

3.


5. Нараховано збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.3)

1111,80

1111,80

у т.ч.: 5.1. до державного бюджету (р.5 х 30% )

-

5.2. до місцевих бюджетів (р.5 х 70 % )

-

5.3. Залишається у розпорядженні підприємства

-

6. Нараховано збору за попередній період , ( квартал, півріччя, 9місяців), усього

-

у т.ч.: 6.1. до державного бюджету (р.6 х 30% )

-

6.2. до місцевих бюджетів (р.6 х 70 % )

-

6.3. Залишається у розпорядженні підприємства

-

7. Нараховано за звітний квартал, усього ( р.5 – р.6 )

1111,80

у т.ч.: 7.1. до державного бюджету (р.7 х 30% )

-

7.2. до місцевих бюджетів (р.7 х 70 % )

-

7.3. Залишається у розпорядженні підприємства

-

8. Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р.7 розрахунку,
що уточнюється)

у т.ч.: 8.1. до державного бюджету (р.8 х 30% )

8.2. до місцевих бюджетів (р.8 х 70 % )

8.3. Залишається у розпорядженні підприємства

9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки
(р.7 – р.8)

у т.ч.: 9.1. до державного бюджету (р.9 х 30% )

9.2. до місцевих бюджетів (р.9 х 70 % )

9.3. Залишається у розпорядженні підприємства

10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р.8 - р.7)

у т.ч.: 10.1. до державного бюджету (р.10 х 30% )

10.2. до місцевих бюджетів (р.10 х 70 % )

10.3. Залишається у розпорядженні підприємства

11. Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до
пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21. 12. 2000 р. №2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” ) ( р.9х10% )

у т.ч.: 11.1. до державного бюджету (р.11 х 30% )

11.2. до місцевих бюджетів (р.11 х 70 % )

12. Зміст помилки:

х

М.П.

Керівник ________________________ ______К.Р. Горкин_____

Підпис Прізвище та ініциали

Головний бухгалтер ________________________ ______Е.С. Козлов ________

Підпис Прізвище та ініциали

Исп.
Истомин Н.И.
17-84-2