Стартовая >> Книги >> Правила >> Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Поточний ремонт вентиляційних систем - Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Оглавление
Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»
Вимоги безпеки під час експлуатації систем вентиляції
Поточний ремонт вентиляційних систем
Технічне обслуговування систем вентиляції
Порядок роботи вентиляційних установок
Критерії оцінки технічного стану систем вентиляції
Додатки

  6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ
     Усі види ремонту вентиляційних систем повинні виконуватися у відповідності з графіками планово-попереджувальних робіт.
     Ремонт і очищення вентиляційних систем, вогнезатримуючих та зворотних клапанів необхідно проводити відповідно з графіком планово-попереджувальних робіт способами, які виключають можливість виникнення вибуху і пожежі.
     Виконання ремонтних робіт, робіт з переобладнання і очищення вентиляційних систем, які обслуговують або розташовані в приміщеннях категорій А, Б і В, дозволяється тільки після того, як концентрація вибухонебезпечних речовин в повітроводах і приміщеннях для розташування вентиляційного обладнання буде знижена до рівня, що не перевищує допустимих величин - за ГОСТ 12.1.005.
     Ремонт вибухозахищених вентиляторів повинен виконуватись відповідно до інструкції з технічного обслуговування і ремонту вибухозахищених вентиляторів, паспортів на вентилятори та вимог ДНАОП 0.00-1.18-98.
     Поточний ремонт вибухозахищених вентиляторів можуть здійснювати особи, які пройшли спеціальне навчання і мають посвідчення на право виконання ремонту.
     Капітальний ремонт вибухозахищених вентиляторів повинен здійснюватися на спеціалізованій дільниці підприємства, або на спеціалізованому підприємстві з ремонту обладнання, яке має на це дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.
     Після капітального ремонту вентилятор повинен підлягати попереднім випробуванням протягом 2-х годин - за ДНАОП 0.00-1.18-98. Під час ревізії, розбирання і складання вентиляторів та іншого вентиляційного обладнання у вибухонебезпечних приміщеннях необхідно використовувати відповідні інструменти і пристрої.
     У разі тимчасового від'єднання електродвигунів від мережі для ремонту кінці проводів живлення необхідно ізолювати.
     Забороняється знімати і натягати привідні паси під час обертання ротора вентилятора.
     Ремонт вибухозахищених двигунів повинен здійснюватися спеціалізованими підприємствами (цехами, дільницями), які мають відповідний дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.
     Ремонт двигунів безпосередньо на підприємстві необхідно здійснювати у спеціалізованому цеху (дільниці). Для виконання цих робіт необхідно мати дозвіл місцевого органу Держнаглядохоронпраці.
     Під час проведення ремонтних робіт на висоті повинні бути вжиті заходи, щодо запобігання падіння працюючих.
     Роботу на висоті дозволяється проводити:
     - з підмостів або риштувань, що мають огородження;
     - з приставних драбин;
     - з необгородженої поверхні або з закріплених драбин при обов'язковому застосуванні перевірених та випробуваних запобіжних поясів.
     Під час роботи з незакріплених приставних драбин прикріплюватись до них запобіжними поясами забороняється.
     Усі особи, які виконують роботи на висоті, зобов'язані носити захисні каски.
     Під час виконання робіт на висоті інструмент і деталі необхідно тримати в спеціальному переносному ящику або сумці, яка надіта через плече. Носити інструмент і деталі в кишенях штанів або куртки забороняються.
     Інструмент і деталі необхідно подавати на висоту тільки за допомогою спеціальної тари та підйомних пристроїв за допомогою безкінцевого канату.
     Забороняється кидати інструмент, деталі, тощо з висоти.
     Роботи на висоті на відкритому повітрі при силі вітру більше ніж 6 балів (10-12 м/с), в ожеледицю, сильний снігопад, дощ, грозу забороняються.
     Під час проведення робіт з приставних драбин та розсувних драбинок необхідно дотримуватись правил влаштування і експлуатації драбин.
    
« Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)   Технічна експлуатація електричних станцій і мереж »
электрические сети