Стартовая >> Документация >> Охрана труда >> Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій - Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий

Оглавление
Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий
План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
Типовая схема пошагового анализа условий возникновения и развития аварий
Приложение 4, 5

Приложение 1 к пункту 4.11 Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий

Форма титульного аркуша

__________________________________________________________________ (найменування підприємства (об'єкта))

ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник ______________________ __________ (прізвище, ініціали) (підпис)

"___" _________ 19__ р.

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

__________________________________________________________________ (найменування виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці)

Внесені зміни ______________________ (номер зміни)

УЗГОДЖЕНО

________________ ________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Начальник виробництва

________________ ________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Приложение 2 к пункту 5.6 Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий

Типовая схема построения сценариев возникновения и развития аварии

Схема в БД отсутствует.


 
« Положение об особых условиях безопасного производства работ   Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій »
электрические сети