I. Завдання та обов'язки комірника

Комірник несе повну матеріальну відповідальність та повинен:

  • Приймати до складу, зберігати і видавати зі складу матеріальні цінності.
  • Забезпечувати облік товарно-матеріальних цінностей, звітної документації, перевіряти відповідність прийнятих цінностей супровідним документам.
  • Організовувати збереження матеріалів таким чином, щоб запобігти їх псування.
  • Брати участь в інвентаризації.
  • Дотримуватися правил оформлення складських операцій і здачі первинних прибутково-видаткових документів.
  • Складати дефектні відомості на несправні інструменти, прилади и т.ін. на нестачу та псування матеріалів.
  • Дотримувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
  • Приміщення складу (комори) додержувати у чистоті, мати на видному та доступному місці медичну аптечку з набором необхідних ліків і перев'язних засобів.
  • Комірнику під час роботи забороняється:
 • покидати робоче місце, доки не будуть виконані всі завдання поставлені перед ним;
 • відлучатися з робочого місця без дозволу начальника відділу;
 • на роботі вживати спиртні напої, та наркотичні речовини, займатися особистими справами;
 • допускати в службові приміщення знайомих, родичів та інших сторонніх.

II. ПРАВА комірника

Комірник має право:

  • Вимагати виконання підлеглим персоналом своїх обов'язків.
  • Надавати пропозиції щодо вдосконалення системи роботи комірника.
  • Отримувати необхідні спецодяг и спецвзуття.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ комірника

Комірник несе відповідальність:

  • За виконання дійсної інструкції в повному обсязі.
  • За виконання посадових інструкцій підлеглим персоналом.
  • Облік товарно-матеріальних цінностей.
  • Своєчасність та ефективність виконання завдань начальника РВЕ та його заступника.
  • Виконання планів, заходів, наказів та вказівок обленерго та СО обленерго.

IV. ПОВИНЕН ЗНАТИ

  • ППБ, ПТБ в обсязі займаної посади.
  • Правила збереження, обліку та рух ТМЦ.
  • Правила оформлення супровідних документів, терміни звітності.
  • Номенклатуру, асортимент матеріальних цінностей, збереження на складі, їх властивості и призначення.
  • Способи перевірки робочих інструментів, приладів, пристосувань на придатність к роботі.
  • Правила і терміни проведення інвентаризації.
  • Інструкцію з надання першої допомоги потерпілому від нещасного випадку.
  • Правила внутрішнього розпорядку.
  • Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

V. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

  • На посаду комірника призначається особа, що має вік не менш 18 років, без вимог до стажу роботи, з обов'язковим проходженням короткострокового навчання та інструктажу.
  • Комірник підкоряється начальнику РВЕ (начальнику відділу АГВ).
  • У випадку відсутності комірника зміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ (начальника відділу АГВ): _________________________________________________________________________
  • Ознайомлення з робочою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається комірнику для керівництва в роботі.
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, робоча інструкція підлягає перегляду.

Термін дії даної інструкції 3 роки з моменту затвердження.