Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
 
Дочірня компанія "Укртрансгаз"
 
Управління магістральних газопроводів "____________________________"
 
___________________________ лінійне виробниче управління магістральних газопроводів


 
 


 


       ЗАТВЕРДЖУЮ

       Начальник ___________________ ЛВУМГ


       ______________________ _________________

       " ___ " _____________20___ р. № _________


 
 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОМСАНІТАРІЇ НА ГРС
 
 
  м. _____________________
20________ р.


1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГРС

1.1. Обслуговування устаткування та системи ГРС виконується на діючому об'єкті магістрального газопроводу високого тиску в умовах підвищеної пожежо- та вибухонебезпечності.

     1.2. Обслуговуючий персонал повинен знати та виконувати вимоги правил безпеки при поводженні з природним газом і знати його основні властивості:
     1.2.1. Неодорований природний газ безбарвний, не має запаху, легше повітря.
     1.2.2. При вмісті газу (метану) у повітрі приміщення в межах 5+15% утворюється вибухонебезпечна концентрація;
     1.2.3. Природний газ накопичується в закритих приміщеннях, витісняє повітря й задушливо діє на людину;
     1.2.4. Межа припустимого вмісту газу в повітрі не повинна перевищувати 1%.

     1.3. Забороняється паління на території та у приміщенні ГРС.

     1.4. Електроосвітлення приміщення та території ГРС повинно задовольняти нормам ПУЕ та СНиП П 9-71.

     1.5. На ГРС повинно бути забезпечено аварійне освітлення.

     1.6. Виконання заземлень технологічного й електроустаткування та захисних заходів безпеки від враження електричним струмом на ГРС повинно відповідати ПУЕ.

     1.7. Виробничі приміщення ГРС: приміщення регуляторної, витратомірна, одоризаційна повинні кожну зміну перевірятися на загазованість із записом результатів перевірки у вахтовому журналі. Знайшовши витік газу, негайно його усунути, попередньо відкривши двері.

     1.8. Загазованість приміщень ГРС повинна визначатися за допомогою газоаналізатора щодоби, а витоки газу - обмилюванням один раз у 10 днів.
     Застосування вогню для виявлення місць витоків газу категорично забороняється.

     1.9. Зупинені на ремонт устаткування або системи повинні бути відключені від технологічних газопроводів за допомогою заглушок або запірної арматури.

     1.10. Пусконалагоджувальні роботи систем підігріву газу й опалення повинні виконуватися за нарядом-допуском, під керівництвом відповідальної особи з числа ІТП.

     1.11. Під час експлуатації ГРС необхідно стежити:
     1.11.1. За герметичністю місць з'єднань газопроводів, сальникових ущільнень устаткування, арматури;
     1.11.2. За справністю вентиляції.

     1.12. Забороняється експлуатація гідрозатвору без наявності справного покажчика рівня рідини.

     1.13. Забороняється експлуатація ГРС при несправності однієї із систем (регулювання, одоризації, аварійної сигналізації і т.д.)

2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РЕМОНТНИХ РОБОТАХ

2.1. Усі ремонтні роботи в цеху редукування або в приміщенні витратомірної, зв'язані з розбиранням устаткування або систем, є газонебезпечними і повинні виконуватися тільки за нарядом-допуском, підписаним начальником, зам. начальника, головним інженером СВУ ПЗГ.

     2.2. Перед початком ремонтних робіт, зв'язаних з роз'єднанням газопроводу високого тиску, необхідно відключити електрохімзахазист й установити проміж роз'єднаними ділянками газопроводу сполучну перемичку для запобігання можливості іскроутворення.

     2.3. Продувні свічі після відключення газопроводу повинні залишатися у відкритому положенні.

     2.4. Ремонтні роботи в залі редукування можуть проводитися при концентрації газу в повітрі приміщення менше 1%.

     2.5. У період проведення ремонтних робіт повинна періодично перевірятися загазованість приміщень із записом у журналі результатів перевірки.

     2.6. Перед розкриттям регуляторів тиску необхідно переконатися, що відповідні крани, засувки і вентилі закриті, крани на свічках відкриті, виключено потрапляння газу до місця роботи.

     2.7. При ремонті й обслуговуванні устаткування в сирих приміщеннях, колодязях, посудинах необхідно користатися переносним ліхтарем з напругою не більш 12В у вибухозахищеному виконанні. Забороняється робота з несправними переносними ліхтарями.

     2.8. Забороняється збереження в приміщеннях ГРС легкозаймистих речовин і пальних рідин, які повинні зберігатись в герметичній тарі в спеціально відведеному місці, безпечному в пожежному відношенні.

     2.9. Усередині посудин повинні виконуватися роботи за спеціально розробленою інструкцією.

     2.10. Забороняється захаращувати деталями проходи біля устаткування, яке ремонтується чи працює, а також проходи, необхідні для нормальної експлуатації станції.

3. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВОГНЕВИХ ТА ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНИХ РОБІТ

 3.1. Вогневими роботами на ГРС вважаються зварювальні роботи, газове різання та пов'язані з ними операції, які проводяться в приміщеннях або на території ГРС.

     3.2. Газонебезпечними вважаються роботи, що виконуються в газовому середовищі або при яких можливий вихід газу з комунікацій газопроводу, з апаратів, устаткування, запірної та регулюючої арматури, пневматичних пристроїв тощо.

     3.3. Виконання вогневих та газонебезпечних робіт виконується відповідно до інструкцій про порядок проведення вогневих і газонебезпечних робіт на ГРС.

4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 4.1. Усі робітники, службовці та ІТП при прийомі на роботу повинні бути навчені правилам користування первинними засобами пожежегасіння та проінструктовані про заходи пожежної безпеки. Запис про інструктаж заноситься до спеціального журналу. Особи, що не пройшли інструктаж, до роботи на ГРС не допускаються.
     Крім первинного інструктажу та пожежно-технічного мінімуму, не рідше одного разу на рік повинен проводитись повторний протипожежний інструктаж.

     4.2. Відповідно до класифікації за вибухо- та пожежонебезпеки приміщень та установок на дверях (воротах, хвіртках) усіх будинків, приміщень та об'єктів повинні бути укріплені металеві знаки та написи відповідної класифікації.

     4.3. Відповідальність за протипожежний стан ГРС, а також за своєчасне виконання протипожежних заходів покладається на інженера ГРС та оформляється наказом по УПЗГ.

     4.4. Для кожної ГРС повинна бути розроблена протипожежна інструкція.

     4.5. Інструкцією з пожежної безпеки повинні передбачатися:
     4.5.1. Вимоги пожежної безпеки при перебуванні працівників на території ГРС.
     4.5.2. Місця та порядок утримання засобів пожежегасіння, пожежної сигналізації та зв'язку.
     4.5.3. Порядок виконання пожежонебезпечних та вибухонебезпечних робіт на території ГРС.
     4.5.4. Порядок доступу та правила руху транспорту територією станції.
     4.5.5. Вимоги до утримання території, доріг та під'їздів до будинків і споруджень.
     4.5.6. Обов'язки оперативно-чергового та оперативно-ремонтного персоналу при виникненні пожежі, правила виклику пожежної команди, зупинки та відключення устаткування.
     4.5.7. Порядок збирання та видалення промаслених обтиральних матеріалів, збереження спецодягу.
     4.5.8. Виконання заходів щодо робочого дня (відключення електроенергії, переключення арматури та ін.).
     4.5.9. Місця, де заборонені паління та застосування відкритого вогню.

     4.6. Найбільш частими причинами пожеж на ГРС є:
     4.6.1. Необережне поводження з вогнем при ремонтних роботах, при експлуатації технологічного устаткування та систем, при виконанні зварювання й інших робіт, де необхідне застосовування відкритого вогню.
     4.6.2. Несправності опалювальних приладів (котлів), димоходів.
     4.6.3. Несправність електроустановок, порушення правил експлуатації електроустаткування.
     4.6.4. Несправність технологічного устаткування та порушення правил його експлуатації.
     4.6.5. Розряди статичної електрики.
     4.6.6. Грозові розряди.
     4.6.7. Недотримання правил протипожежної безпеки при експлуатаційних роботах на ГРС.
     4.6.8. Самозаймання горючих речовин.

     4.7. Під час експлуатації ГРС необхідно систематично стежити:
     4.7.1. За герметичністю місць з'єднання газопроводів, сальникових ущільнень, устаткування й арматури;
     4.7.2. За справністю вентиляційних систем.

     4.8. Ремонт електропроводки, електроустаткування, а також заміну електроламп у світильниках приміщень ГРС можна робити тільки при знятій напрузі. У вибухонебезпечних приміщеннях ремонтні роботи виконуються тільки за письмовим наряд-допуском.

     4.9. Пристрої захисту будинків та споруджень від прямих ударів блискавки та розрядів статичної електрики необхідно постійно утримувати в технічно справному стані, систематично перевіряти їх у встановлений термін, але не рідше одного разу на рік. Металеві сітчасті огородження ГРС, що знаходяться поблизу ліній електропередач, повинні бути надійно заземлені.

     4.10. Приміщення ГРС слід утримувати в чистоті та порядку. Підлоги у всіх приміщеннях повинні бути рівними, не мати виступів, канали на позначці "00" обов'язково покриті плитами з неплавких матеріалів.

     4.11. Промаслені обтиральні матеріали необхідно складати в металеву шухляду та прибирати їх наприкінці роботи. У місцях під'їзду до комунікацій, що знаходяться під тиском газу, повинні бути встановлені попереджувальні знаки та знаки заборони "Газонебезпечно", "Вибухонебезпечно", "Проїзд закритий", "Стороннім вхід заборонено" та ін.

     4.12. В залі редукування забороняється:
     4.12.1. Прокладати тимчасові електромережі, а також застосовувати некалібровані запобіжники для захисту електромереж.
     4.12.2. Використовувати корпуса електроустаткування, газопроводи та металеві конструкції будинків як заземлення електрозварювальних апаратів та виробів, що зварюються.
     4.12.3. Здійснювати сушіння спецодягу й інших предметів на приладах опалення та газових комунікаціях.
     4.12.4. Захаращувати проходи та виходи в приміщеннях, а також доступи до первинних засобів пожежегасіння та до зовнішніх стаціонарних сходів.
     4.12.5. Працювати у взутті зі сталевими підківками та на сталевих цвяхах у вибухонебезпечних приміщеннях.
     4.12.6. Застосовувати відкритий вогонь для відігрівання замерзлих газопроводів, запірних пристроїв та частин устаткування.
     4.12.7. Проводити електрогазозварювальні роботи з порушенням цієї інструкції.
     4.12.8. Експлуатувати несправне технологічне устаткування.

     4.13. При виникненні пожежі виробничий персонал зобов'язаний негайно приступити до гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння.
     При цьому необхідно:
     4.13.1. Надійно перекрити доступ газу до місця горіння.
     4.13.2. Довести до відома керівництво УПЗГ.
     4.13.3. Закрити витяжну вентиляцію до припинення вогню.
     4.13.4. При необхідності викликати пожежну команду.

     4.14. Кожна ГРС повинна бути укомплектована засобами пожежегасіння.

     4.15. Вуглекислотні вогнегасники повинні регулярно зважуватися та при зменшенні ваги перезаряджатися. Пінні вогнегасники перезаряджаються щорічно.

5. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

5.1. Усі приміщення ГРС повинні щодня прибиратися.

     5.2. На ГРС повинна знаходитись аптечка з необхідним набором медикаментів та перев'язочного матеріалу у спеціально обладнаній шафі.

     5.3. Спецодяг операторів ГРС не рідше одного разу на два тижні повинен здаватись у прання, а при відсутності такої можливості повинно видаватись мило для прання спецодягу в домашніх умовах з розрахунку передбаченого колдоговором.

     5.4. Температура повітря в опалювальних приміщеннях ГРС повинна бути не менше +5°С, а в приміщеннях операторної на ГРС із періодичною та вахтовою формами обслуговування не нижче +17°С...+22°С.

     5.5. Кратність повітрообміну в приміщеннях на ГРС приймається:
     5.5.1. В регуляторній - 3.
     5.5.2. В приміщенні з приладами, що стравлюють газ - 3.
     5.5.3. В операторній та інших приміщеннях з нормальним середовищем - не нормується.
     Кратність повітрообміну забезпечується за рахунок припливу повітря через жалюзі в нижніх фільонках дверей та витяжки через дефлектори.

     5.6. Фрамуги вікон, дефлектори в цеху редукування й інші приміщення повинні бути в технічно справному стані для провітрювання (вентиляції).

     5.7. У всіх випадках отримання поранень, забиття, опіків, отруєнь та інших травм, потерпілому повинна бути надана допомога на місці, після чого він повинен бути направлений (чи доставлений) до лікарні для отримання кваліфікованої медичної допомоги.

     5.8. Про кожен нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно довести до відома безпосереднього керівника робіт (майстра, інженера з експлуатації ГРС, начальника ЛЕС, диспетчера і ін.), який повинен негайно доповісти начальнику УПЗГ або його заступнику про нещасний випадок, організувати першу медичну допомогу.

 

Додаток № 1
Класифікація виробничих і допоміжних приміщень ГРС за їх вибухо- та пожежобезпечності згідно СТП 320.30019801.047-2002з/п

Найменування приміщення

Категорія приміщення вибухо- пожежобезпечності

Клас зони вибухо- пожежобезпечності

Категорія і група вибухонебезпечної суміші

Речовини, матеріали, що маються в наявності

Примітка

1

Приміщення регуляторів тиску

A

2

ІІА-Т1

Природний газ

Вибухонебезпечна зона займає весь обсяг приміщення

2

Операторна

Д

-

-

Нормальне середовище

-

3

Одоризаційна установка

A

2

ІІА-Т3

Етилмеркаптан

Вибухонебезпечна зона займає весь обсяг приміщення

4

Приміщення котельної

Г

НН

-

Природний газ

Газ згоряє як паливо

5

Вузол підігріву газу

Г

НН

-

Природний газ

Газ згоряє як паливо

6

Приміщення витратомірів

А

2

ІІА-Т1

Природний газ

Вибухонебезпечна зона займає весь обсяг приміщення