ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Начальника абонентської служби

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця інструкція розроблена на підставі діючого законодавства України і обумовлює посадові обов’язки начальника абонентської служби РЕМ, далі начальник АС.
1.2. Начальник АС безпосередньо підпорядковується заступнику начальника РЕМ.
1.3. Начальник АС призначається і звільняється з посади наказом Голови правління ВАТ «_______обленерго».
1.4. Начальник АС здійснює керівництво абонентською групою РЕМ.
1.5. Критерієм оцінки ефективності праці начальника АС є своєчасне і якісне виконання завдань та обов’язків в обсязі даної інструкції.
1.6. Начальнику АС функціонально підпорядковані працівники РЕМ, які проводять роботу з побутовими споживачами електричної енергії по всіх напрямках.
1.7. Начальник АС в своїй роботі керується :

  1. Законом України “Про електроенергетику”;
  2. Законом України “Про охорону праці”;
  3. Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ та ПКЕЕН);
  4. Інструкціями, положеннями, пам’ятками та іншими документами затвердженими ВАТ “_______обленерго” стосовно енергозбутової діяльності в роботі з побутовими споживачами;
  5. Наказами, розпорядженнями, вказівками ВАТ “_______обленерго”;
  6. Чинним законодавством та нормативними актами Державних органів, галузевими документами стосовно енергозбутової роботи та інших питань пов’язаних з виробничою діяльністю;
  7. даною посадовою інструкцією.

2. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

2.1. Організація та контроль роботи РЕМ по реалізації електроенергії побутовим споживачам по діючим тарифам та збір коштів за неї.
2.2. Організація та контроль роботи по забезпеченню виконанню доведених планів для абонентської служби РЕМ.
2.3. Організація та контроль роботи по збору банківських коштів від населення за спожиту електроенергію.
2.4. Організація та контроль рейдової роботи по виявленню фактів розкрадання електричної енергії.
2.5. Організація та контроль роботи по відключенню і підключенню споживачів.
2.6. Організація та контроль роботи по плановій та позаплановій заміні приладів обліку у побутових споживачів.
2.7. Організація та контроль роботи по укладанню та переукладанню договорів про користування електричною енергією.
2.8. Організація та контроль роботи по допуску до експлуатації нових або реконструйованих електроустановок побутових споживачів і оформлення дозволу на їх включення.
2.9. Контроль та своєчасне прийняття заходів щодо ліквідації заборгованості у споживача.
2.10. Організація та контроль роботи по видачі рахунків побутовим споживачам та зняттю показників приладів обліку.
2.11. Організація та контроль роботи по складанню звітів до ВАТ ”_______обленерго”.
2.12. Організація та контроль роботи по наданню та відправленню оперативних звітів до ВАТ ”_______обленерго”.
2.13. Організація роботи по передачі справ до правоохоронних органів.
2.14. Організація та контроль по підготовці документації для сторонніх перевіряючих організацій (фінвідділ, відділ цін і т.п.).
2.15. Організація та контроль роботи з проблемними побутовими споживачами.
2.16. Організація та контроль за роботою по встановленню ЗКУЕ, в тому числі проблемним споживачам.
2.17. Організація та контроль роботи по відновленню безоблікового споживання електроенергії на сходових клітинах.
2.18. Організація та контроль роботи по списанню дебіторської заборгованості.
2.19. Організація та контроль роботи по паспортизації однофазних і трьох фазних побутових споживачів.
2.20. Організація і контроль роботи по передачі матеріалів юристу РЕМ, для стягнення зі споживачів заборгованості за спожиту електричну енергію, а також по актах про порушення ПКЕЕН.
2.21. Організація та контроль роботи зі споживачами у яких тривалий термін не знімалися контрольні покази приладу обліку.
2.22. Забезпечення виконання завдань поставлених керівництвом ВАТ ”_______обленерго” та керівництвом РЕМ.
2.23. Забезпечення нагляду за виконанням споживачами та працівниками РЕМ діючих “Правил користування електричною енергією для населення”, далі ПКЕЕН.
2.24. Аналіз та контроль за корисним відпуском по побутовим споживачам.
2.25. Контроль за правильним і якісним складанням актів про порушення ПКЕЕН. Контроль за правильністю нарахувань споживачам відшкодування збитків завданих ВАТ “_______обленерго”. Контроль за погашенням сум по актах, в тому числі по графікам реструктуризації.
2.26. Розгляд усних та письмових звернень громадян і надання відповідних роз’яснень з питань користування електроенергією, згідно діючого законодавства.
2.27. Контроль за збереженням матеріальних цінностей і документації.
2.28. Видавати і приймати завдання від працівників абонентської служби та від функціональних працівників РЕМ з питань збуту енергії та комерційних втрат електроенергії в побутовому секторі.
2.29. Дотримуватись вимог нормативних документів з охорони праці.
2.30. Проводити інструктажі з охорони праці з працівниками абонентської групи, контролювати на робочих місцях додержання працівниками правил безпечного виконання робіт відповідно до вимог, щодо охорони праці.
2.31. Не допускати до роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, які не мають допуску до відповідних робіт, також до роботи, яка протипоказана стану здоров’я згідно медичного висновку.
2.32. Брати участь в організації і проведенні “Днів охорони праці”.
2.33. Брати участь в роботі комісії по розгляду актів про порушення ПКЕЕ.
2.34. Вибіркова перевірка стану розрахункових приладів обліку у побутових споживачів.
2.35. Забезпечення безпечного виконання робіт підлеглими працівниками.
2.36 Забезпечення виконання підлеглими працівниками завдань з охорони праці.
2.37. Забезпечення дотримання підлеглим персоналом вимог правил та інструкцій з охорони праці і застосування безпечних прийомів під час проведення робіт.
2.38. Проводити первинні, повторні, позапланові та цільові інструктажі з безпечних методів праці з оформлення їх у журналі інструктажів.
2.39. Забезпечення виконання в установлені терміни приписів та заходів щодо поліпшення й створення безпечних умов праці, передбачених актами, наказами, розпорядженнями.

3. ПРАВА.

3.1. Здійснювати контроль за виконанням виробничих завдань і організаційних заходів.
3.2. Давати завдання і приймати звіти про його виконання від персоналу абонентської служби, майстрів, операторів, контролерів, монтерів та інших.
3.3. Давати пропозиції керівництву РЕМ по заохоченням за високі показники, а також по накладенню стягнень на підлеглих йому працівників за упущення в роботі.
3.4. Вносити пропозиції щодо покращення роботи абонентської служби, підвищенню збору коштів з побутових споживачів та зниженню комерційних втрат.
3.5. Вимагати від енергозбутового персоналу РЕМ якісного оформлення необхідної технічної документації та її зберігання.
3.6. Здійснювати перевірки побутових споживачів щодо дотримання ними вимог ПКЕЕН та умов укладених договорів.
3.7. Безперешкодного доступу до електроустановок побутових споживачів та приладів обліку після пред’явлення свого службового посвідчення.
3.8. Складати акти про порушення ПКЕЕН побутовими споживачами електричної енергії щодо виявлених порушень.
3.9. Вести роботу з споживачами від імені РЕМ з питань оплати, укладання договорів та виконання ними вимог законодавства та нормативно-правових актів в електроенергетиці.
3.10. Організовувати проведення рейдів для виявлення крадіжок електричної енергії побутовими споживачами.
3.11. Складати безпосередньо у споживача «Акт про порушення ПКЕЕН».
3.12. Фазувати та пломбувати прилади обліку та електроустановки побутових споживачів.
3.13. Відключати споживача у разі виявлення порушень ПКЕЕН чи за несплату за спожиту електроенергію, в порядку визначеному ПКЕЕН.
3.14. Проводити зняття та встановлення приладів обліку у побутових споживачів.
3.15. Контролювати будь які роботи персоналу РЕМ по виконанню енергозбутових планів.
3.16. Пред’являти обґрунтовані вимоги по створенню необхідних умов праці.
3.17. Вносити пропозиції щодо покращення енергозбутової роботи.
3.18. Звертатися до керівництва за допомогою в роботі, роз’ясненнями щодо проведення розрахунків з побутовими споживачами.
3.19. Звертатися до керівництва за допомогою, щодо вирішення соціальних питань.
3.20. Вимагати від підлеглого персоналу письмових пояснень, щодо невиконання ними поставлених завдань.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ.

4.1. Дійсну посадову інструкцію.
4.2. Накази, розпорядження, вказівки ВАТ ”_______обленерго”.
4.3. Діючі Закони України, у тому числі ”Про електроенергетику”.
4.4. Нормативні документи Кабінету Міністрів України, НКРЕ, Міністерства палива та енергетики України, Держенергонагляду.
4.5. Основи трудового законодавства.
4.6. Можливості програмного продукту по розрахункам з побутовими споживачами який встановлено в РЕМ.
4.7. Правила користування електричною енергією для населення.
4.8. Правила користування електричною енергією.
4.9. Правила улаштування електроустановок.
4.10. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
4.11. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
4.12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
4.13. Інструкцію по наданню першої допомоги.
4.14. Загально-об’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки.
4.16. Інші нормативні акти:
- Закон України “Про охорону праці”;
- Основи бухгалтерського обліку та фінансової діяльності;
- Основи економіки та організації виробництва;
- Порядок оформлення актів про порушення ПКЕЕН та обчислення розміру відшкодувань, завданих енергопостачальнику;
- Положення діючого колективного договору;
- Основи ведення претензійно-позовної роботи зі споживачами;
- Норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
- Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;
- Правила безпеки при роботі з інструментами;
- Правила експлуатації електрозахисних пристроїв;
- Положення про розслідування нещасних випадків.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.

5.1. На посаду начальника АС призначається особа, яка має повну вищу освіту, з стажем роботи за відповідним напрямком не менше двох років.
5.2. Начальник АС проходить атестацію на відповідність займаної посади, перевірку знань на підставі наказів по компанії, з періодичністю обумовленою керівником підприємства але не менше 1 разу на 3 роки.
5.3. Начальник АС повинен мати ІV групу по електробезпеці
5.4. Проходити в комісії РЕМ перевірку знань з охорони праці 1 раз на рік, ПБ, ПТЕ, ПКЕЕН і виробничих інструкції 1 раз на 3 роки.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ.

При виконанні покладених функції начальник АС РЕМ співпрацює та здійснює обмін інформації з іншими підрозділами РЕМ:
6.1. З бухгалтерією РЕМ:
- надає табель робочого часу персоналу АСГ;
- надає інформацію по корегуванням електроенергії по побутовим споживачам;
- надає інформацію по преміям за показники енергозбутової діяльності та по оплаченим актам про порушення ПКЕЕН.
6.2. З групою технічного аудиту:
- надає інформацію щодо корисного відпуску по побутовим споживачам;
- надає та отримує інформацію щодо паспортизації побутових споживачів.
6.3. З розрахунковим відділом:
- надає нарахування за електричну енергію, актам, пільгам, субсидіям;
- надає оплати за електричну енергію, актам, пільгам, субсидіям;
- надає корегування по побутовим споживачам.
6.4. З юристом РЕМ:
- запроси, консультації по правовому забезпеченню роботи з побутовими споживачами, розрахунків з ними;
- запроси, консультації по правовому забезпеченню взаємовідносин з фінорганами у частині розрахунків по пільгах та субсидіях;
- готує інформацію для передачі до судових органів по споживачам які мають заборгованість за електроенергію та по Актах про порушення ПКЕЕН;
- вимагає від юриста інформацію по побутовим споживачам щодо прийнятих судових рішень.
6.5. З ПТГ:
- надає дозволи щодо виписки рахунків на підключення побутових споживачів, на проведення лабораторних вимірів;
- погоджує технічні умови та проекти (в частині вимог до установки приладів обліку), на підключення нових побутових споживачів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

7.1. За неправильне і несвоєчасне проведення розрахунків споживачів за використану електроенергію, невідслідковування безоблікових споживачів та прийняття нових абонентів без необхідних на те документів.
7.2. За невірне застосування тарифів на електричну енергію.
7.3. За незастосування мір до боржників за невидачу попереджень про відключення і за невідслідковування оплати по виписаним рахункам про заборгованість.
7.4. За неякісне і несвоєчасне складання звітів.
7.5. За невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства, нормативно-технічних документів з охорони праці.
7.6. За невиконання планових енергозбутових показників.
7.7. За недотримання і невиконання наказів, розпоряджень та вказівок керівництва ВАТ «_______обленерго» та керівництва РЕМ.
7.8. За невиконання своїх функціональних та службових обов’язків з питань охорони праці, вимог інструкції та інструктивних вказівок з охорони праці.
7.9. За невиконання службових обов’язків згідно посадових інструкцій і положень та доручень начальника структурного підрозділу, керівництва підприємства, що призвело до зриву виконання планових робіт підприємства.
7.10. За спричинення своїми діями чи бездіяльністю матеріальних збитків підприємству.
7.11. За зловживання службовим положенням або перевищення наданих йому прав. Порушення підлеглими працівниками вимог нормативних актів з охорони праці та своїх безпосередніх обов’язків.
7.12. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни.
7.13. За невиконання ним та підлеглим персоналом правил, інструкцій і інших нормативних документів пожежної безпеки, а також недотримання протипожежного режиму.