Содержание материала

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра енергетики України, головний державний інспектор України з енергетичного нагляду
В. А. Дарчук
18 лютого 1998 р.

МЕТОДИКА
по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач

1. Загальні положення

Ця Методика призначена для визначення втрат електроенергії в елементах мережі (трансформаторах, лініях електропередач), які враховуються при фінансових розрахунках між енергопостачальними організаціями і між енергопостачальними організаціями і споживачами електроенергії, а також для складання енергетичних балансів.
Оплата втрат електроенергії по розрахункових значеннях проводиться в разі встановлення розрахункових електролічильників не на межі розділу балансової належності електромережі. Втрати електроенергії на дільниці мережі від межі розділу до місця встановлення електролічильників відносяться на рахунок організації, на балансі якої знаходиться зазначена ділянка мережі. В разі коли через мережі основного споживача здійснюється передача електроенергії субспоживачу розподіл розрахункових значень втрат електроенергії проводиться пропорційно частці її споживання різними споживачами, в тому числі розподіляється і складова втрат активної реактивної електроенергії холостого ходу трансформатора.
При складанні енергетичних балансів втрати, які не враховані лічильниками, повинні бути віднесені на власника лінії електропередачі або трансформатора.

2. Методика обчислення втрат в трансформаторах

А. Втрати в двохобмоточному трансформаторі

2.1. Для обчислення втрат електроенергії в двохобмоточному трансформаторі необхідні наступні дані:
а) паспортні або каталожні:
- номінальна потужність трансформатора Sн, кВА;
- втрати активної потужності в сталі трансформатора DPхх, кВт;
- втрати активної потужності в міді обмоток трансформатора при номінальному навантаженні DPк.з., кВт;
- струм холостого ходу трансформатора Iхх, %;
- напруга короткого замикання Uк.з., %;
б) споживання активної Pф (кВт.год.) та реактивної WQф (кВАрг) електроенергії за розрахунковий період;

(При відсутності приладів обліку реактивної електроенергії приймається WQф = WPф tgjн,

де tgjн

для промислових споживачів

- 0,8

для непромислових споживачів

- 0,6

для тягових п/ст залізничного т-ту змінного струму

- 1

для тягових п/ст залізничного т-ту постійного струму, метрополітену і міського ел. транспорту

- 0,5);

в) кількість годин роботи трансформатора в розрахунковий період (календарне число годин), Tп;

г) кількість годин роботи підприємства (споживача) або кількість годин роботи трансформатора під навантаженням в розрахунковий період, Tр.

2.2. При обчисленні втрат електроенергії в трансформаторі послідовно визначається:

а) фактична потужність трансформатора по даним фактичного споживання активної та реакційної електроенергії за розрахунковий період, кВА

формула

де

Pф =

WPф
--------------

(2)

Qф =

WQф
--------------

(3)

б) коефіцієнт завантаження

Kз =


--------------

(4)

в) втрати активної електроенергії, кВт.год.

DWP = DWPхх + DWPк.з. = DPххTп + Kз2 DPк.з. Tр

(5)

г) втрати реактивної потужності трансформатора, кВАр

при холостому ході

DQхх =

Iхх
-------
100

(6)

при короткому замиканні

DQк.з. =

Uк.з.
-----
100

(7)

д) втрати реактивної електроенергії; кВАрг

DWQ = DWQхх + DWQк.з. = DQхх Tп + Kз2 DQк.з. Tр

(8).

Б. Втрати в 3-обмоточному трансформаторі

2.3. Для підрахунку втрат електроенергії в 3-обмоточному трансформаторі необхідні наступні дані:
а) паспортні або каталожні
- номінальна потужність трансформатора Sн, кВА;
- потужність обмоток ВН, СН, НН - Sвн, Sсн, Sнн, кВА (в паспорті або каталозі дана в відсотках до номінальної потужності);
- втрати потужності в міді обмоток ВН, СН, НН при повному їхньому завантаженні DPвн, DPсн, DPнн, кВт;
- струм холостого ходу трансформатора Iхх, %;

  • втрати реактивної потужності трансформатора при холостому ході, кВАр

DQхх =

Iхх
-------
100

(9);

- напруга короткого замикання кожної з обмоток тр-ра, %

Uвк = 0.5 (Uвн-сн + Uвн-нн - Uсн-нн)

(10)

Uск = 0.5 (Uвн-сн + Uсн-нн - Uвн-нн)

(11)

Uнк = 0.5 (Uвн-нн + Uсн-нн - Uвн-сн)

(12),

де Uвн-сн, Uсн-нн, Uвн-нн беруться з паспорта чи каталогу;

- реактивна потужність, що споживається обмотками ВН, СН, НН трансформатора при повному навантаженні, кВАр

DQвн =

Sвн Uвк
------------
100

(13)

DQсн =

Sсн Uск
-------------
100

(14)

DQнн =

Sнн Uнк
--------------
100

(15);

б) споживання активної (WPвн, WPсн, WPнн), кВт.год. та реактивної (WQвн, WQсн, WQнн), кВАрг електроенергії, що пройшла за розрахунковий період через обмотки відповідно високої, середньої та низької напруги трансформатора. При визначенні по показниках розрахункових лічильників на стороні середньої та низької напруги трансформатора

WPвн = WPсн + WPнн,

WQвн = WQсн + WQнн;

в) кількість годин роботи трансформатора в розрахунковий період (календарне число годин) Tп;
г) кількість годин роботи підприємства (споживача) або кількість годин роботи трансформатора під навантаженням в розрахунковий період - Tр.

2.4. При обчисленні втрат електроенергії в трансформаторі послідовно визначаються:
а) фактична потужність кожної обмотки трансформатора по даних фактичного споживання активної та реактивної електроенергії за розрахунковий період, кВА

потужність кожної обмотки трансформатора

де

Pфвн =

WPвн
-------------

=

WPсн + WPнн
-------------------------

(19)

Qфвн =

WQвн
-------------

=

WQсн + WQнн
-------------------------

(20)

Pфсн =

WPсн
---------

(21)

Qфсн =

WQсн
---------

(22)

Pфнн =

WPнн
---------

(23)

Qфнн =

WQнн
---------

(24);

б) коефіцієнт завантаження кожної з обмоток трансформатора

Kзвн =

Sфвн
---------
Sвн

(25)

Kзсн =

Sфсн
---------

(26)

Kзнн =

Sфнн
---------
Sнн

(27),

де Sвн, Sсн, Sнн - номінальна потужність обмоток високої, середньої та низької напруги трансформатора, кВА;

в) втрати активної електроенергії, кВт.год.

DWP = DPхх Tп + (DPвн Kз2вн + DPсн Kз2сн + DPнн Kз2нн) Tр

(28);

г) втрати реактивної електроенергії, кВАрг

DWQ = DQхх Tп + (DQвн Kз2вн + DQсн Kз2сн + DQнн Kз2нн) Tр

(29).

Примітка.

До Методики обчислення втрат в трансформаторах додаються:
1. Таблиці 1 - 3 Додатка 1 з технічними даними т-рів, які допускається використовувати у розрахунках при відсутності інформації про паспорті дані трансформаторів;

2. Таблиці 4 - 20 Додатка 1 з розрахунковими значеннями втрат в т-рах, які допускається використовувати для спрощення щомісячних абонентських розрахунків з споживачами.