ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 5 грудня 2001 р. № 1197

МЕТОДИКА

обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією

1. Методика обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією (далі - Методика), розроблена відповідно до Правил користування електричної енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (далі - Правил), і визначає порядок обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем Правил.

1.1. Умовні позначення та складові формул використовуються в Методиці в такому значенні:

Умовне позначення

Одиниця вимірювання

Значення

Д

доба

Кількість днів, за які має бути здійснено перерахунок

Дпер.

доба

Кількість робочих днів від дня останнього контрольного зняття представником електропостачальника показів приладу обліку чи його технічної перевірки, але не більше кількості робочих днів протягом 6 календарних місяців

Дусун.

доба

Кількість робочих днів від дня перевірки, під час якої було виявлено порушення, до дня усунення цих порушень

Wдоб.

кВт.год.

Розрахункова величина добового споживання електричної енергії

Р, Рi

кВт

Потужність струмоприймачів

I

А

Сила струму, який протікає через електроустановку на момент перевірки

кВ

Фазна напруга (між нульовою жилою та жилою фази)

кВ

Лінійна напруга (між жилами фаз)

Wi

КВт.год.

Обсяг недоврахованої електричної енергії в i-тому тарифному періоді

t

год.

Тривалість роботи електрообладнання протягом доби

-

Коефіцієнт використання електрообладнання

Дi

доба

Величина тарифного періоду

W

кВт.год.

Обсяг спожитої електричної енергії

Wнадх.

кВт.год.

Середньодобове надходження електричної енергії в мережі споживача

Wвідд.

кВт.год.

Середньодобова віддача електричної енергії з мереж споживача

Дк

доба

Кількість календарних днів, за які необхідно провести перерахунок спожитої електричної енергії у разі порушення обліку електричної енергії, яка передається транзитом

Дкпер.

доба

Кількість календарних днів із дня останнього контрольного зняття представником електропостачальника показів приладу обліку або його технічної перевірки, але не більше 6 календарних місяців

Дкусун.

доба

Кількість календарних днів із дня виявлення до дня усунення порушення

Wнед.

кВт.год.

Обсяг недоврахованої електричної енергії

Wобл.

кВт.год.

Обсяг електричної енергії, врахованої приладом обліку протягом періоду, за який здійснюється перерахунок

М1, М2

кВт.год.

Покази приладу обліку

n

-

Кількість знеструмлених фаз живлення приладу обліку

nпр.

-

Кількість фаз живлення приладу обліку, що залишилась в роботі

Т

грн./кВт.год.

Тариф

Тарифний період

доба

Період, протягом якого величини відповідних тарифів залишаються незмінними

2. Методика застосовується у випадку виявлення таких порушень:

2.1. Пошкодження або зрив пломб Держстандарту на розрахункових приладах обліку.

2.2. Пошкодження або зрив пломб електропостачальної (електропередавальної) організації на кришках клемників розрахункових приладів обліку.

2.3. Пошкодження або зрив пломб електропостачальної організації на пристроях, призначених для опломбування:

- електричних кіл приладів обліку електричної енергії,

- ліній зв'язку автоматизованих систем обліку,

- зборок затискачів у проводці до приладів обліку,

- рукояток приводів роз'єднувачів трансформаторів напруги, запобіжників на стороні високої напруги трансформаторів напруги, вимірювальних трансформаторів струму, що використовуються для живлення розрахункових приладів обліку.

2.4. Пошкодження розрахункових приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу приладу обліку тощо), штучне гальмування диска, зміна технічних характеристик приладів обліку чи інші порушення з метою зниження значення показів приладів обліку.

2.5. Пошкодження приладів обліку, що враховують транзит електричної енергії мережами споживача (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу приладу обліку тощо), штучне гальмування диска, зміна технічних характеристик приладів обліку чи інші порушення з метою зміни показів приладів обліку; пошкодження або зрив пломб Держстандарту або електропостачальної (електропередавальної) організації на зазначених приладах обліку.

2.6. Самовільне приєднання споживачем струмоприймачів до мережі (в тому числі приєднання з порушенням встановленої Правилами процедури та приєднання струмоприймачів поза обліком).

2.7. Зміна або порушення схеми приєднання приладів обліку електричної енергії, знеструмлення однієї або двох фаз в ланцюгах живлення приладів обліку, зміна полярності підключення трансформатора струму.

2.8. Зупинка чи зміщення керуючих електричних годинників у схемах приладів обліку при багатотарифному обліку електричної енергії.

3. У разі своєчасного (до виявлення порушення представником електропостачальної організації) письмового повідомлення споживачем електропостачальника про пошкодження приладів обліку або зірвані чи пошкоджені пломби та за умови відсутності явних ознак і доказів навмисного пошкодження споживачем приладу обліку ця Методика не застосовується.

4. Обсяг електричної енергії, що недоврахована унаслідок порушення Правил, розраховується на підставі акта порушень.

5. Розрахунок обсягу та вартості недоврахованої електричної енергії здійснюється:

- за тарифами відповідної групи споживачів, які діяли під час порушення споживачем Правил (у разі розрахунків споживача за тарифами, диференційованими за періодами часу - за встановленим для відповідної групи споживачів ринковим (одноставочним) тарифом);

- за величиною розрахункового добового споживання електричної енергії протягом періоду порушення;

- за кількістю днів:

Д = Дпер. + Дусун.

(1)

де:

Дпер. - кількість робочих днів від дня останнього контрольного зняття представником електропостачальника показів приладу обліку чи його технічної перевірки, але не більше кількості робочих днів протягом 6 календарних місяців;

Дусун. - кількість робочих днів від дня перевірки, під час якої було виявлено порушення, до дня усунення цих порушень (зазначається в акті порушень).

Відповідно до дії різних тарифів Тi протягом періоду порушення, кількість днів Д розкладається на складові Дi таким чином, що виконується рівняння:

n

Д =

Σ

Дi

(2)

i = 1

де n - кількість тарифів, що діяли протягом періоду порушення.

Вартість недоврахованої електричної енергії визначається за формулою:

n

В =

Σ

Wi х Ti

(3)

i = 1

де Wi - обсяг споживання електричної енергії, що відповідає i-тому тарифному періоду:

Wi = Wдоб. х Дi

(4)

де:

Дi - кількість днів, визначена у відповідності з рівнянням (2).

Wдоб. - розрахункова величина добового споживання електричної енергії протягом робочого часу.

У разі порушення обліку електричної енергії, яка використовується для опалення та гарячого водопостачання в електрокотлах (електробойлерах) та іншому електронагрівальному устаткуванні, обсяги спожитої електричної енергії визначаються відповідно до цієї методики, та оплачуються за денною ставкою двозонного тарифу.

6. Рахунок, що виписується споживачеві у разі виявлення порушень, зазначених в пунктах 2.1 - 2.5, 2.7, 2.8 цієї Методики, має бути зменшеним на величину здійснених споживачем платежів за період споживання електричної енергії з порушенням Правил.

У випадку виявлення порушень, зазначених у пункті 2.6 цієї Методики, споживачеві виписується рахунок на всю розраховану суму.

7. У випадку виявлення у споживача порушень, зазначених в пунктах 2.1 - 2.4, 2.6, 2.8 цієї Методики, покази приладу обліку не враховуються, величина добового споживання електричної енергії протягом робочого часу Wдоб. (кВт.год.) розраховується за формулою:

Wдоб. = P х t х Кв

(5)

де:

Р - потужність працюючих на момент перевірки струмоприймачів, зафіксована в акті порушень (кВт) відповідно до величин потужності електроустановок, зазначених в договорі про користування електричною енергією, технічних умовах на електропостачання або технічній документації (паспортних даних) на електрообладнання (у разі приєднання останнього всупереч умовам договору та технічним умовам).

Якщо потужність окремих струмоприймачів визначити неможливо, то вона розраховується за формулами:

для однофазних струмоприймачів:

при активному навантаженні

потужність окремих струмоприймачів

(6)

при змішаному навантаженні

формула

(7)

для трифазних струмоприймачів:

при активному навантаженні

формула  при активному навантаженні

(8)

при змішаному навантаженні

при змішаному навантаженні 

(9)

де:

I - сила струму (А) на момент перевірки, виміряна струмовимірювальними кліщами при робочому навантаженні, а в разі неможливості проведення заміру кліщами, або виникнення у представників енергокомпанії сумніву щодо відповідності визначеної таким чином сили струму робочому навантаженню об'єкта, розрахована за визначеним відповідно до площі перерізу та профілю проводів (кабелів) допустимим тривалим струмом (згідно з главою 1.3 Правил улаштування електроустановок).

Uф - напруга (кВ);

Uл - лінійна напруга (кВ).

Якщо проведення замірів відповідних величин неможливе, загальна приєднана потужність об'єкта визначається за найменшим з номінальних струмів, що перелічені далі:

- спрацьовування ввідного автомата (у разі його наявності);

- струм вимірювального трансформатора;

- допустимий тривалий струм ввідних шин;

- максимальне значення номінального струму приладу обліку.

t- тривалість роботи обладнання протягом доби:

при однозмінній роботі споживача

t = 8 год;

при двозмінній роботі споживача

t = 16 год;

при тризмінній роботі споживача

t = 24 год.

Кв (Kв, i) - коефіцієнт використання струмоприймачів:

металообробне, деревообробне обладнання

Кв = 0,35;

піднімальне та транспортне обладнання

Кв = 0,4;

зварювальне обладнання

Кв = 0,4;

нагрівальне обладнання, електричні печі

Кв = 0,7;

насоси, вентилятори, компресори, холодильники

Кв = 0,75;

конвеєри та транспортери

Кв = 0,7;

освітлення

Кв = 0,3;

ручний електроінструмент

Кв = 0,1;

струмоприймачі, що не увійшли в перелічені

Кв = 0,5;

У разі приєднання струмоприймачів, що відповідають різним коефіцієнтам використання, Wдоб. визначається за формулою:

Wдоб. = t х

Σ

Kв, i х Pi

(10)

(i)

де:

Kв, i - відповідні коефіцієнти використання електрообладнання;

Pi - потужність відповідних струмоприймачів.

8. У випадку виявлення у споживача порушень, зазначених у п. 2.5 цієї Методики, покази приладу обліку не враховуються. Прилад обліку замінюється на повірений та опломбований Держстандартом та енергопостачальником. Після відновлення обліку, за результатами контрольного зняття показів за 10 - 30 діб, визначається середньодобовий обсяг надходження або віддачі електричної енергії через відновлений прилад обліку. На підставі контрольних показів усіх інших приладів обліку, що враховують транзит електричної енергії мережами споживача (надходження в мережу та віддачу з мережі), розраховується середньодобове надходження та віддача електричної енергії в кожній точці обліку. Дані інших приладів обліку, що використовуються для розрахунку, беруться за період порушення. Після цього за період Дк, визначений за формулою (13), проводиться розрахунок обсягу спожитої електричної енергії W (кВт.год.):

W = (Wнадх. - Wвідд.) х Дк

(11)

де:

Wнадх. - сумарне середньодобове надходження електричної енергії в мережі споживача;

Wвідд. - сумарна середньодобова віддача електричної енергії з мереж споживача протягом періоду порушення з врахуванням технологічних втрат на передачу електричної енергії.

Дк = Дкпер. + Дкусун.

(12)

де:

Дкпер. - кількість календарних днів від дня останнього контрольного зняття представником електропостачальника показів приладу обліку чи його технічної перевірки, але не більше ніж за 6 календарних місяців (максимальний термін між черговими перевірками);

Дкусун. - кількість календарних днів від дня перевірки, під час якої було виявлено порушення, до дня усунення цих порушень (зазначається в акті порушень).

Величина W розкладається відповідно до тривалості тарифних періодів, які припадають на час порушення, на складові Wi таким чином, що

W =

Σ;

Wi

(13)

(i)

Вартість недоврахованої електричної енергії визначається за формулою 3.

9. У випадку виявлення у споживача порушень, що зазначені в п. 2.7 цієї Методики (при наявності всіх пломб на приладі обліку), обсяг недоврахованої електричної енергії Wнед. (кВт.год.) визначається:

- у випадку знеструмлення ланцюгів живлення приладів обліку, за формулою:

Wнед. = Wобл. х

n
____
nпр.

(14)

де:

Wобл. - обсяг електричної енергії, врахованої приладом обліку протягом періоду, за який здійснюється перерахунок (з дати останньої технічної перевірки схеми обліку до дати усунення порушення);

n - кількість знеструмлених фаз живлення приладу обліку;

nпр. - кількість фаз живлення приладу обліку, що залишалась в роботі;

- у випадку зміни полярності підключення одного трансформатора струму:

Wнед. = Wобл. х 2

(15)

де:

Wобл. - обсяг електричної енергії, врахованої приладом обліку за період з дати останньої технічної перевірки схеми обліку до дати усунення порушення:

Wобл. = М2 - М1

(16)

де:

М1 - покази приладу обліку на день останньої технічної перевірки схеми обліку;

М2 - покази приладу обліку на день технічної перевірки схеми.

Обсяг недоврахованої електричної енергії розкладається на складові Wi відповідно тривалості тарифних періодів, які припадають на час порушення, таким чином, що виконується рівність:

Wнед. =

Σ

Wi

(17)

(i)

Вартість недоврахованої електричної енергії визначається за формулою 3.

У разі знеструмлення усіх фаз живлення приладу обліку кількість недоврахованої електричної енергії визначається за формулою 4, відповідно до пункту 7 цієї Методики.

10. Приклади:

10.1. У випадку виявлення порушень, зазначених в пп. 2.1 - 2.5, 2.8:

22 серпня при обстеженні приладів обліку споживача з тризмінним процесом виробництва виявлено відсутність пломб повірки на приладі обліку; останній контрольний огляд здійснювався 10 липня; сумарна приєднана потужність металообробного обладнання Р = 78 кВт. Дата розрахунку за спожиту електричну енергію згідно з Договором, 15 числа кожного місяця. За розрахунковий період (1 - 31 липня) сплачено 542 грн. (без ПДВ). Порушення усунуто в день перевірки.

Розрахункова величина добового споживання електричної енергії становить:

Wдоб. = 78 х 24 х 0,35 = 655,2 кВт.год.

Кількість робочих днів від дня останньої перевірки до дня виявлення порушення всього - 32, в тому числі в липні - 11 днів, в серпні - 21 день. Роздрібні тарифи на електроенергію для споживача становлять:

липень - 0,1534 грн./кВт.год., серпень - 0,1592 грн./кВт.год.

Вартість спожитої електричної енергії:

655,2 х 11 х 0,1534 + 655,2 х 21 х 0,1592 = 3296,04 грн.

Сума до сплати:

3296,04 - 542 = 2754,04 грн.

Разом з ПДВ:

2754,04 х 1,2 = 3304,85 грн.

За наступний розрахунковий період (1 - 31 серпня) виставляється рахунок на обсяг електричної енергії, врахованої за показами приладу обліку в період з 22 по 31 серпня.

10.2. У випадку виявлення порушень, зазначених в п. 2.5 цієї Методики:

22 серпня при проведенні технічної перевірки приладів обліку споживача виявлено відсутність пломб Держстандарту на приладі обліку, що враховує віддачу електроенергії з мережі споживача в точці 3. (Надходження в точці 1, віддача в точках 2, 3).

Покази приладів обліку в точках обліку:

1 - 5475,2

2 - 1602,5

3 - 2429.

Остання технічна перевірка приладів обліку проводилась 10 липня, покази приладів обліку в точках:

1 - 3540,2

2 - 1215,5

3 - 1440.

За результатами експертизи встановлено втручання в конструкцію приладу (сліди пайки, зміна кількості витків котушок індуктивності, тощо).

Порушення усунуто 29 серпня шляхом встановлення нового приладу обліку із контрольним зняттям показів з усіх приладів обліку, що враховують транзит електричної енергії:

1 - 5790,2

2 - 1665,5

3 - 0000,0.

Роздрібні тарифи на електроенергію для споживача становлять: липень - 160 грн./Мвт.год.; серпень - 165 грн./МВт.год.

Коефіцієнт нормативних витрат на передачу електричної енергії мережами споживача - 10 %.

Дата розрахунку за спожиту електричну енергію, згідно з договором - 15 числа кожного місяця. За розрахунковий період з 1 липня по 31 липня споживачем сплачено 48608 грн. (без ПДВ).

Покази приладів обліку згідно звіту:

на 1 серпня

на 1 вересня

1 - 4485,5

1 - 5880,2

2 - 1404,5

2 - 1683,5

3 - 1923.

3 - 0036,0.

Контрольне зняття показів приладів обліку проведено 22 вересня:

1 - 6825,2

2 - 1872,5

3 - 0432.

Середньодобовий обсяг проходження електричної енергії в точці 3:

Wдоб.3 = (0432 - 0000,0) : 24 = 18 МВт.год.

Середньодобовий обсяг проходження електричної енергії в точках 1, 2:

Wдоб.1 = (5475,2 - 3540,2) : 43 = 45 МВт.год.;

Wдоб.2 = (1602,5 - 1215,5) : 43 = 9 МВт.год.

Середньодобове споживання електричної енергії, враховуючи нормативні втрати на передачу:

Wдоб. = 45 - (18 + 9) х (1 + 0,1) = 15,3 МВт.год.

Сума до сплати за серпень (розрахунковий період з 1 по 31 серпня), враховуючи кількість днів (згідно формули (9)) та сплачену за липень суму:

а) за період порушення:

- протягом липня (21 день від 10 до 31 липня)

Слипня = 15,3 х 21 х 160 = 51408 грн.;

- протягом серпня (29 днів від 1 до 29 серпня)

Ссерпня = 15,3 х (22 + 7) х 165 = 73210,5 грн.;

б) за період з 29 по 31 серпня (на підставі показів приладів обліку):

Соблік = ((5880,2 - 5790,2) - ((1683,5 - 1665,5) + 36) х 1,1) х 165 = 5049 грн.;

в) остаточно за серпень

С = 51408 + 73210,5 + 5049 - 48608 = 81059,5 грн.

Разом з ПДВ до сплати:

81059,5 х 1,2 = 97271,4 грн.

10.3. У випадку виявлення порушень, зазначених в п. 2.6:

22 серпня при обстеженні приладів обліку споживача з двозмінним процесом виробництва виявлено приєднання поза лічильником компресора та освітлення, останній контрольний огляд здійснювався 10 липня. Сила струму в момент перевірки становила 20 А. Дата розрахунку за спожиту електричну енергію згідно з договором - 15 числа кожного місяця. Порушення усунуто в день перевірки.

Розрахункова величина добового споживання електричної енергії, згідно з формулами (5), (9), становить:

W доб. = 3 х 20 х 0,22 х 0,95 х (16 х 0,75)+3 х 20 х 0,22 х 0,95 х (16 х 0,3) = 210,67 кВт.год.

Кількість робочих днів від дня останньої перевірки до дня виявлення порушення: всього - 32, в тому числі в липні - 11 днів, в серпні - 21 день.

Роздрібні тарифи на електроенергію для споживача становлять:

липень - 0,1534 грн./кВт.год.; серпень - 0,1592 грн./кВт.год. Загальна вартість спожитої електричної енергії:

210,67 х 11 х 0,1534 + 210,67 х 21 х 0,1592 = 1059,79 грн.

Сума до сплати разом з ПДВ:

1059,79 х 1,2 = 1271,75 грн.

За наступний розрахунковий період (1 - 31 серпня), виставляється рахунок на обсяг електричної енергії, врахованої за показами приладу обліку в період з 22 по 31 серпня.

10.4. У випадку виявлення порушень, зазначених в п. 2.7 цієї Методики:

22 серпня при проведенні технічної перевірки приладів обліку споживача виявлено непрацюючий трансформатор струму, покази приладу обліку 6347,5. Остання технічна перевірка приладів обліку проводилась 10 липня, покази приладу обліку 6123,6. Дата розрахунку за спожиту електричну енергію згідно з договором 15 числа кожного місяця. Покази приладу обліку (згідно із звітом): 6204,8. Роздрібні тарифи на електроенергію для споживача становлять:

липень - 0,1534 грн./кВт.год., серпень - 0,1592 грн./кВт.год.

Вартість спожитої електричної енергії, згідно з формулами (14, 16):

(6347,5 - 6204,8) х 0,5 х 0,1592 + (6204,8 - 6123,6) х 0,5 х 0,1534 = 17,59 грн.

Сума до сплати, враховуючи ПДВ

17,59 х 1,2 = 21,1 грн.

Начальник
технічного управління

Л. Симоненко