Технічний стан об'єкта — сукупність властивостей, що характеризують у визначений момент часу відповідність об'єкта вимогам норм і умовам забезпечення технологічного процесу.