Технічні розрахункові втрати електроенергії в елементах електричних мереж - кількість електроенергії, що витрачається на фізичні процеси нагріву струмопровідних частин елементів мереж при протіканні по них електричного струму, нагріву магнітопроводів і окремих частин елементів конструкції електричних апаратів та коронного розряду повітряних ліній електропередачі, яка визначається розрахунковим шляхом з урахуванням певних умов і припущень, що встановлюються цим нормативним документом.