Максимум навантаження - найбільше значення активного навантаження за певний період часу.