Магістральні електричні мережі - електричні мережі напругою 220 кВ і вище та міждержавні електричні мережі з усією інфраструктурою, в тому числі системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, які знаходяться у повному господарському віданні електропередавальної організації.