ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ З ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ПРИСТРОЯМИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників лінійного виробничого управління електричних  мереж, виконуючих роботи з інструментами та пристроями.
1.2. До роботи допускаються особи віком не молодше 18 років з числа робітників основних професій, які пройшли відповідне навчання та перевірку навичок робіт з інструментами та пристроями, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.
1.3. Інструктаж по роботі з інструментами та пристроями повинен проводитися в терміни, передбачені для проходження інструктажу за основною професією робітника, а також у разі порушення вимог цієї інструкції.
В процесі роботи робітник періодично проходить медичні огляди (1 раз в 2 роки).
Повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці
Повторна перевірка знань з питань охорони праці робітника проводиться щорічно.
Якщо робітник при перевірці знань з охорони праці показав незадовільні знання, він до самостійної роботи не допускається, а проходить додаткове навчання і в місячний термін підлягає повторній перевірці знань. При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітник до роботи не допускається і працевлаштовується згідно з чинним законодавством.
1.4. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.5. Робітник, який працює з інструментами та пристроями повинен:
1.5.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.5.2. Знати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.5.3. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
1.5.4. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.6.Головні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на робітника, який виконує роботи інструментами та пристроями:
- загазованість робочої зони;
- робота на висоті та ін.
1.7. Робітники, які виконують роботи інструментами та пристроями безкоштовно забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих "Відомчих норм безкоштовної видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту електричних  мережта колективного договору електричних  мереж.
1.8. Ломи повинні бути прямими з відтягненими та загостреними кінцями.
1.9. Бойки молотків та кувалд повинні мати гладку, трохи опуклу поверхню без косини, вибоїн, відколів, тріщин та задирок.
1.10. Рукоятки молотків, кувалд та іншого інструменту чи пристроїв ударної дії повинні відповідати таким вимогам:
- рукоятки повинні виготовлятись із сухої деревини твердих листяних порід без сучків та косошару або із синтетичних матеріалів, які забезпечують експлуатаційну міцність та надійність у роботі. Забороняється використовувати рукоятки, виготовлені з деревини м'яких та великошарових порід дерев, а також із сирої деревини;
- рукоятки кувалд до вільного кінця повинні дещо стоншуватись, кувалда повинна насаджуватись на рукоятку в бік потовщеного кінця без застосування клинів;
- клини для закріплювання інструмента на рукоятці повинні виготовлятись з м'якої сталі;
- рукоятки (держаки) лопат повинні виготовлятись з деревних порід без сучків та косошару або із синтетичних матеріалів та міцно закріплюватись у тримачах.
1.11. Інструмент ударної дії повинен мати гладку затилкову частину без тріщин, задирок, наклепу та скосів, і на його робочому кінці не повинно бути пошкоджень.
1.12. Кут загострення робочої частини зубила повинен відповідати оброблюваному матеріалу. Цей кут повинен дорівнювати:
- 70º -- для рубання чавуну та бронзи;
- 60º -- для рубання сталі середньої твердості;
- 45º -- для рубання міді та латуні;
- 35º -- для рубання алюмінію та цинку.
1.13. Весь ручний інструмент та пристрої (як той, що зберігається в інструментальній кладовій, так і виданий на руки) повинен періодично, не рідше одного разу на 3 міс., оглядатись відповідальними інженерно-технічними працівниками, призначеними розпорядженням по управлінню, і у разі виявлення несправностей вилучатись з експлуатації.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.


2.1. Перевірити справність інструментів та пристроїв, при виявленні порушень конструкції, необхідно негайно повідомити про це керівника робіт і без його вказівок до роботи не приступати.
2.2. Робітник при роботі з інструментом та пристроями повинен мати необхідні матеріали і засоби індивідуального захисту для виконання робіт. Всі роботи робітник має виконувати тільки у спеціальному одязі, взутті і касці. Вибір одягу необхідно робити також з урахуванням кліматичних та метеорологічних умов.
2.3. До початку робіт робітник перевіряє справність інструменту та технічних пристроїв, запобіжних та захисних засобів, відповідність матеріалів, які застосовуються, вимогам безпеки.
2.4. Перед початком роботи робітник повинен:
·  привести в порядок і надягти спецодяг і взуття, застебнути всі гудзики, підв‘язати обшлаги, не допускаючи звисання окремих частин спецодягу;
·  ознайомитись із завданням керівника і можливою небезпекою при виконанні роботи;
·  підготувати робоче місце згідно з вимогами діючих інструкцій, підготувати засоби індивідуального захисту, перевірити справність обладнання, на якому доведеться працювати;
·  при необхідності підготувати первинні засоби пожежогасіння і виставити попереджуючі плакати;
·  без дозволу керівника робіт чи посадових осіб до роботи не приступати.
2.5. Оглянути робоче місце, прибрати з-під ніг все, що заважає роботі.
Якщо підлога слизька (облита водою, мастилом та інше) необхідно її витерти, або посипати піском, тирсою.
2.6. Підготовляючи робочі місця для виконання ремонтних робіт на кранах, необхідно вжити заходи щодо запобігання самочинному або помилковому відкриттю або закриттю ремонтованих кранів, випустити газ з систем керування, вивісити попереджувальні плакати, прибрати сторонні предмети, у разі необхідності забезпечити робоче місце освітленням, необхідним інструментом, обладнанням, матеріалами, засобами зв'язку, захисними засобами, засобами пожежогасіння та першої медичної допомоги.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.


3.1. Користуватися тільки тими інструментами та пристроями, якими дозволено робити після одержання інструктажу.
3.2. Під час роботи бути уважним, не відхилятися на сторонні справи та розмови, не відвертати увагу інших робітників.
3.3. Користуватись клинотримачами з рукояткою завдовжки не менше 0,7 м - у разі виконання робіт клинками або зубилами, що використовуються із застосуванням кувалд.
3.4. Користуватись захисними окулярами.
3.5. Користуватись кільцями - у разі застосування кліщів.
3.6. Працювати викруткою, у якої ширина робочої частини (лопатки) відповідає розміру шліца у головці шурупа або гвинта.
3.7. Користуватись гайковими ключами, у яких розміри зіву (захвата) не перевищують розміри головок болтів (граней гайок) більше ніж на 0,3 мм, робочі поверхні - не мають збитих скосів, а рукоятки задирок. На рукоятці ключа повинен зазначатись його розмір.
3.8. Розміщувати інструмент на робочому місці так, щоб унеможливлювалось його скочування або падіння.
3.9. Забороняється працювати з інструментом, рукоятки якого насаджено на загострені кінці (напилки, шабери тощо) без металевих бандажних кілець.
3.10. Забороняється застосовувати для гайкових ключів підкладки між площинами губок та головок болтів або гайок.
3.11. Забороняється застосовувати для подовження гайкових ключів додаткові важелі, інші ключі або труби - замість застосування гайкових ключів з довгими рукоятками.
3.12. Забороняється класти інструмент та пристрої на поручні огородження або на необгороджений край площадки риштувань, помосту, а також поблизу відкритих люків, колодязів та інших ємкостей.
3.13. Забороняється переносити або перевозити інструмент та пристрої з незахищеними гострими частинами.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.


4.1. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
4.2. Про всі виконані роботи і виявлені недоліки, а також про стан закріплених пристроїв та інструментів, про наявність чи потребу необхідних матеріалів і обладнання робітник доповідає керівництву.
4.3. По закінченні робіт необхідно привести в належний порядок місце роботи, почистити та скласти в установлене місце інструмент, матеріали, засоби індивідуального захисту.
4.4. Висувні шпінделі запірної арматури після користування арматурою мають бути змащені мастилом для запобігання ржавінню, розлиті масла та мастила необхідно прикопати і засипати піском чи грунтом.
4.5. Хвіртки і ворота загорож, колодязі, ковери, та інші об‘єкти, які відкривалися для огляду, виконання технологічних операцій чи ремонту, мають бути після закінчення робіт закриті.
4.6. Уважно перевірити місця проведення робіт з метою можливого виявлення прихованих джерел пожежі.
4.7. У випадку незавершення комплексу робіт необхідно вжити заходів щодо забезпечення нормальної роботи обладнання і встановити попереджуючі знаки.
4.8. Робочий і черговий спецодяг, який використовувався робітником на протязі робочого дня, необхідно почистити та просушити.
4.9. Вимити руки та обличчя водою з милом.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.


5.1. Робітник повинен знати свої першочергові дії в разі локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.
5.2. Види аварійних ситуацій:
·  розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується витіканням газу (руйнування газопроводу, обладнання; виникнення тріщин; корозійні пошкодження; розгерметизація з‘єднань тощо);
·  розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується викидом і спалахуванням газу (руйнування газопроводу, обладнання; корозійні пошкодження; розгерметизація з‘єднань тощо);
·  розгерметизація метанольного господарства;
·  навмисні дії сторонніх осіб, які спричинили розгерметизацію газопроводу чи відмову в роботі запірної арматури.
5.3. Дії спрямовані для запобігання виникнення аварійних ситуацій.
Для запобігання аварійних ситуацій на трасі газопроводу необхідно дотримуватись наступних правил:
·  щільність з‘єднань перевіряти тільки за допомогою мильних розчинів та повірених газоаналізаторів;
·  своєчасно виконувати профілактичне обслуговування обладнання;
·  не виконувати ремонт технологічного обладнання та арматури під тиском;
5.4. При виникненні аварійних ситуацій першочергові дії робітника такі:
·  повідомити керівника робіт чи диспетчера про подію;
·  згідно технологічної схеми та вказівки керівника робіт чи диспетчера перекрити запірну арматуру таким чином, щоб обмежити пошкоджену дільницю газопроводу з обох сторін;
·  відкрити запірну арматуру на свічку для стравлювання газу з аварійної ділянки, згідно вказівки керівника чи диспетчера;
·  обгородити місце аварії знаками безпеки;
·  при необхідності вжити заходи щодо тимчасового припинення дорожнього (залізничного) руху поблизу найбільш небезпечного місця;
·  організувати пости для попередження про небезпеку і виключення проникнення в небезпечну зону людей, транспортних засобів та тварин.
5.5. Послідовність надання першої допомоги:
·  припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров¢ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої зони, загасити одяг, що спалахнув, витягти з води) і оцінити його стан;
·  визначити характер і важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого, послідовність заходів по його рятуванню;
·  вжити необхідних заходів по рятуванню потерпілого в порядку першочерговості (відновити проходимість дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов¢язку тощо);
·  викликати швидку допомогу чи лікаря або вжити заходів для відправки потерпілого в найближчий медичний заклад;
·  підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.