Власна відновна напруга - відновна напруга, яка визначається тільки схемою і параметрами електричного кола без урахування сукупності факторів, які впливають на перехідний процес, у тому числі і опір дугового проміжку (відновна напруга - напруга, яка виникає на полюсах вимикача безпосередньо після гасіння дуги і складається з напруги промислової частоти (напруги повернення) і вільної складової, яка в залежності від схеми і параметрів електричного кола може бути одночастотною, багаточастотною і аперіодичною).