Витрати електроенергії на господарські потреби місцевих (локальних) електричних мереж - це споживання електричної енергії за середньою закупівельною ціною для забезпечення ліцензованої діяльності з передачі та постачання електроенергії (постачання електричної енергії за регульованим чи нерегульованим тарифом на підставі договору, укладеного між постачальником і споживачем (юридичною особою) відповідно до вимог "Правил користування електричною енергією", не здійснюється).