Відпуск (сальдоване надходження) електроенергії в мережу - кількість електроенергії, яка складається з суми значень віддач електроенергії споживачам, на господарські потреби та звітного значення технологічних витрат електроенергії.