Віддача електроенергії — кількість електроенергії, яка віддана ліцензіатом-передавачем на межах балансової належності технологічних витрат електроенергії в електричних мережах сусіднім ліцензіатам-передавачам і споживачам, а також витрачена на господарські потреби.