Теплова мережа - сукупність устатковання (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки і автоматика), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій споживачам і повертається після часткового використання тепла (охолодження) до джерела тепла.