Розрахунковий період - календарний відрізок часу (місяць, квартал, рік), прогнозний чи звітний, для якого виконуються розрахунки нормативних значень технологічних витрат електроенергії.