Робоча потужність електростанції - наявна потужність електростанції, за винятком потужності устатковання, виведеного для ремонту, модернізації, консервації.