Парковий ресурс - мінімальне розрахункове або гарантоване виробником безаварійне напрацювання однотипних деталей (вузлів) устатковання з проектними параметрами і дотриманням вимог НД та інструкцій з експлуатації.