Нормативне значення метрологічних втрат електроенергії - складова значення нетехнічних втрат електроенергії, що дорівнює добутку абсолютної величини припустимого небалансу електроенергії в електричній мережі, який обчислений на основі нормованих значень похибок вимірювання засобів обліку електричної енергії, та відпуску електроенергії в мережу.