Номінальна швидкість вітру - швидкість вітру, за якої вітрова електроустановка розвиває номінальну потужність.