Натурний огляд — огляд і вимір об'єктів у натурних умовах із застосуванням у необхідних випадках спеціальних методів з метою виявлення в об'єктах відхилень, дефектів і пошкоджень.