Консервація енергетичного устатковання - комплекс заходів щодо захисту від корозії та збереження роботоздатного стану основного і допоміжного устатковання під час його перебування в оперативному стані резерву чи консервації.