Індивідуальний ресурс - ресурс конкретної деталі (вузла) устатковання, визначений аналогічно парковому ресурсу, з урахуванням фактичних відхилень розмірів деталі від номінальних значень і усереднених або еквівалентних параметрів робочого середовища за весь термін експлуатації на час проведення діагностування.