Електричні мережі, що не мають відомчої належності - електричні мережі суб'єктівгосподарювання, що списані з їх балансу під час приватизації чи реформування, але використовуються ліцензіатом-передавачем для передачі електричної енергії постачальників на підставі рішень органів держаного управління в період врегулювання питань щодо передачі таких мереж у власність ліцензіата-передавача чи іншого суб'єкта господарювання, технологічні витрати електроенергії в яких не можуть бути відшкодовані у цей період власником через його відсутність.