Стартовая >> Книги >> Закон України про електроенергетику

Міжнародне співробітництво, Прикінцеві положення - Закон України про електроенергетику

Оглавление
Закон України про електроенергетику
Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в електроенергетиці
Державне регулювання діяльності в електроенергетиці
Економічні та організаційні основи діяльності в електроенергетиці
Міжнародне співробітництво, Прикінцеві положення

Розділ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 28. Міжнародне співробітництво

Суб'єкти електроенергетики беруть участь у міжнародному науково-технічному, зовнішньоекономічному та інших формах міжнародного співробітництва відповідно до державних програм, міжнародних договорів України та законодавства України.

Стаття 29. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про електроенергетику, застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 1997 року:

подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про особливості приватизації державного майна підприємств паливно-енергетичного комплексу;

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про електроенергетику";

привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

до 1 січня 1998 року розробити нормативні акти щодо встановлення нижньої граничної межі калорійності вугілля, що поставляється для теплових електростанцій;

до 1 червня 1998 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про засади функціонування оптового ринку електричної енергії України.

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
16 жовтня 1997 року
№ 575/97-ВР 
« Закон Украины "Об охране труда"   Закон України щодо відповідальності за порушення в галузі електроенергетики »
электрические сети