Стартовая >> Книги >> Технічна експлуатація електричних станцій і мереж

Устатковання вітрових електростанцій - Технічна експлуатація електричних станцій і мереж

Оглавление
Технічна експлуатація електричних станцій і мереж
Організація експлуатації
Територія, виробничі будівлі і споруди
Гідротехнічні споруди, водне господарство і технічне водопостачання
Тепломеханічне устатковання
Забезпечення безпеки експлуатації АЕС
Спеціальне устатковання АЕС
Устатковання вітрових електростанцій
Електричне устатковання електричних станцій та мереж
Оперативно-диспетчерське керування

Розділ 8
Устатковання вітрових електростанцій

Розділ 8, Підрозділ 1
Загальні положення

11.1.1 Особливості вітрових електричних станцій (ВЕС) полягають у такому:
- велика кількість вітрових електроустановок (ВЕУ), розміщених на великих територіях під відкритим небом, що не мають огородження;
- основне устатковання ВЕУ розташоване на висоті;
- електромагнітне випромінювання від ВЕУ, яке може впливати на роботу систем радіозв'язку;
- неможливість сталого забезпечення виробництва електроенергії;
- розкидання деталей на значні відстані у разі аварійного руйнування ротора ВЕУ;
- високий ступінь автоматизації керування роботою ВЕУ;
- залежність роботи ВЕС від швидкості вітру, що вимагає прийняття спеціальних рішень щодо організації експлуатації устатковання,
основні з яких відображені в ГКД 341.003.001.002 "Правила проектування вітрових електричних станцій" та ГКД 341.003.003.001
"Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Вимоги до обсягів приймальних випробувань, комплектації документацією і технічними засобами".
11.1.2 На ВЕС, які вводяться в експлуатацію, повинні бути забезпечені:
- максимальна автономність, а для обслуговуваних ВЕС - необхідні
умови для персоналу, в тому числі дотримання санітарних норм;
- надійний зв'язок з диспетчерським пунктом вищого рівня, службами пожежогасіння і швидкої медичної допомоги;
- повний обсяг нормативної та експлуатаційної документації, в тому числі сертифікатів відповідності ВЕУ вимогам щодо шуму та електромагнітного випромінювання;
- наявність засобів безпечної експлуатації.
11.1.3 Під час експлуатації ВЕС повинні бути забезпечені:
- надійна, безпечна й ефективна робота всього устатковання ВЕС;
- максимальний виробіток електроенергії;
- оперативно-диспетчерська дисципліна.
11.1.4 Для кожної ВЕС наказом її власника чи вищої організації, у складі якої вона споруджується, повинен бути призначений керівник, на якого покладається відповідальність за організацію експлуатації всього комплексу устатковання і споруд.
11.1.5 Оперативне керування роботою ВЕС здійснює начальник зміни
(диспетчер) ВЕС.
Оперативне обслуговування устатковання здійснює персонал підрозділів ВЕС відповідно до затвердженого положення.
11.1.6 Кожна ВЕС повинна бути укомплектована кваліфікованим персоналом для експлуатації відповідно до Правил.
На розсуд власника в структурі ВЕС можуть бути оперативні, ремонтні або інші спеціалізовані підрозділи, які забезпечують енерговиробництво.
11.1.7 Технічне обслуговування ВЕУ повинно здійснюватися виїзними бригадами, кожна з яких складається не менш ніж із двох осіб.
Такі бригади створюються залежно від кількості і потужності ВЕУ і повинні забезпечуватися спеціальним транспортом, комплектом спеціальних інструментів і приладів, а також комплектом запасних
частин до приладів серійного виробництва.
Робота бригад з обслуговування ВЕУ ведеться в денний час доби.
11.1.8 Якість електроенергії на границі балансової належності електричних мереж ВЕС і енергосистеми повинна відповідати вимогам
чинного ГОСТ 13109 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
11.1.9 На ВЕС, оснащених ВЕУ з асинхронними генераторами, повинна здійснюватися компенсація реактивної потужності, споживаної
генераторами.
Залежно від економічних показників конденсаторні установки повинні бути встановлені або на окремих ВЕУ, або згруповані для усієї
ВЕС.
Експлуатація ВЕС без необхідної компенсації реактивної потужності не допускається.
11.1.10 Керування ВЕУ на ВЕС повинно здійснюватися за допомогою
АСК ВЕС.
При відмові АСК ВЕС повинна зберігатися можливість роботи ВЕУ під керуванням власної автоматики.
Потужні, цілком автоматизовані ВЕУ, як правило, повинні працювати під керуванням власної АСК.
11.1.11 У разі невеликої (до п'яти) кількості ВЕУ потужністю до
250 кВт залежно від місцевих умов допускається їхня експлуатація без
АСК ВЕС.
11.1.12 Центральний пункт керування ВЕС повинен мати в
узгодженому обсязі засоби зв'язку з вищим диспетчерським пунктом.
Зміст, терміни й адреси надання інформації також повинні бути
узгоджені.
Пристрої проводового зв'язку і засоби радіозв'язку повинні бути захищені від небезпечних впливів електроустановок високої напруги згідно з чинним НД.
11.1.13 Перелік пристроїв і устатковання, що знаходяться у віданні ВЕС, повинен бути узгоджений і оформлений документально керівництвом ВЕС, а якщо для передачі електричної енергії використовуються не власні мережі, то і керівництвом електричних мереж із вказанням границь обслуговування.
11.1.14 Засоби диспетчерського і технологічного керування ВЕС повинні бути забезпечені гарантованим електроживленням, для них повинні вестися експлуатаційно-технічні документи відповідно до нормативних вимог.

Розділ 8, Підрозділ 2
Вітрові електроустановки


11.2.1 Організація експлуатації ВЕУ повинна забезпечувати їхню безперебійну роботу в допустимих режимах, надійне функціонування пристроїв контролю, захисту й автоматики, у синхронних генераторів систем збудження. У цьому разі повинні дотримуватися вимоги інструкції з експлуатації заводу-виробника.
11.2.2 Інструкції з експлуатації ВЕУ повинні відповідати вимогам п.5.8.11.
11.2.3 Під час експлуатації ВЕУ повинні дотримуватися такі умови:
- виконання заходів безпеки під час роботи з даним типом ВЕУ;
- технічне обслуговування ВЕУ повинно здійснюватися тільки персоналом, який пройшов спеціальну підготовку;
- для кожної ВЕУ повинні бути заведені формуляри чи журнали результатів профілактичних оглядів і технічного обслуговування;
- зняття пломб з устатковання, опломбованого заводом-виробником, дозволяється тільки з його згоди й у присутності його представника;
- у період гарантійного терміну експлуатації у випадку виходу з
ладу елементів складових частин повинні надсилатися рекламації заводу-виробнику.
11.2.4 Під час експлуатації ВЕУ повинні суворо дотримуватися всі
її режимні параметри, задані заводом-виробником, і виконуватися умови
її безпосереднього підключення до промислової мережі через трансформаторний пункт у складі ВЕС.
Вітроелектроустановки потужністю менше ніж 20 кВт підключаються до електричної мережі споживача й експлуатуються відповідно до інструкції заводу-виробника.
11.2.5 Система автоматичного керування ВЕУ повинна забезпечувати роботу як у режимі керування власною автоматикою, так і в режимі роботи в складі АСК ВЕС.
Для потужних, цілком автоматизованих ВЕУ допускається робота без
АСК ВЕС.
11.2.6 Система автоматичного керування і контролю ВЕУ повинна забезпечувати виконання таких функцій:
- пуск ВЕУ і включення її в мережу;
- контроль і діагностику пристроїв і устатковання;
- стійке підтримання номінального навантаження при швидкостях вітру, які перевищують номінальні;
- програмний та аварійний зупин ВЕУ;
- обмеження закидань частоти обертання ротора в допустимих межах при скидах навантаження, пов'язаних з відключенням ВЕУ від мережі;
- орієнтацію ротора (контроль орієнтації) за напрямком вітру;
- представлення інформації на верхній рівень АСК.
11.2.7 Перевірка систем керування ВЕУ миттєвим скиданням навантаження повинна проводитися шляхом відключення її від мережі в таких випадках:
- під час приймання ВЕУ в експлуатацію після монтажу чи капітального ремонту;
- після ремонту чи модернізації системи керування вітроколесом.
11.2.8 Пуск ВЕУ забороняється:
- у разі несправностей у системі діагностики, технологічних і електричних захистів;
- у випадку сейсмічних та інших природних впливів (обледеніння,
град, снігопад), які перевищують допустимі показники, наведені в заводській документації.
11.2.9 Вітрова електроустановка повинна бути негайно відключена і зупинена дією захистів або черговим персоналом у таких випадках:
- підвищення рівня вібрації окремих вузлів понад допустимий;
- підвищення температури контрольованих вузлів понад допустиму;
- витікання оливи;
- підвищення частоти обертання ротора ВЕУ понад допустиму величину;
- швидкості вітру, яка перевищує значення швидкості вимикання,
установлене заводом-виробником;
- виникнення коротких замикань у системі генерування;
- перевантаження генератора за потужністю понад допустимі значення;
- виникнення пожежі;
- виникнення ситуації, небезпечної для обслуговуючого персоналу;
- виникнення зовнішніх умов, зазначених у п.11.2.8.
11.2.10 Вітрова електроустановка повинна бути відключена від мережі і зупинена за рішенням першого технічного керівника ВЕС у випадках:
- виявлення несправностей у її механізмах і системах;
- виходу з ладу окремих каналів захисту і діагностики;
- одержання повідомлення про прогнозований сейсмічний вплив;
- виникнення зовнішніх умов, небезпечних для експлуатації ВЕУ.
11.2.11 У процесі експлуатації, на підставі спостережень і показів засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), повинна проводитися параметрична діагностика ВЕУ, яка передбачає:
- визначення відповідності потужності швидкості вітру;
- контроль параметрів роботи генератора;
- контроль температурного режиму вузлів, а також повітря в
гондолі ВЕУ, якщо це передбачено її конструкцією.
11.2.12 На ВЕС повинен бути встановлений регламент технічного
обслуговування ВЕУ та іншого устатковання, технологія і періодичність регламентних робіт.
Технічне обслуговування загальностанційного електричного і допоміжного устатковання ВЕС, як правило, повинно поєднуватися з технічним обслуговуванням ВЕУ.
11.2.13 Усі перевірки й випробування систем ВЕУ повинні виконуватися відповідно до інструкцій заводу-виробника і НД.
11.2.14 Регламент технічного обслуговування повинен передбачати:
- візуальний огляд устатковання;
- контроль кріплення-устатковання і вузлів;
- перевірку справності систем автоматики, захистів і діагностики
(у тому числі тестування), стану ЗВТ;
- проведення спеціальних вимірів, перевірок, регулювання і змащення вузлів, облік окремих деталей, які вичерпали ресурс;
- заміну оливи, деталей чи вузлів, зношених у процесі експлуатації;
- відновлення лакофарбових покрить у разі їхнього пошкодження;
- перевірку й випробування електричного устатковання.
11.2.15 Устатковання ВЕУ і спосіб включення генератора в мережу не повинні обмежувати кількість пусків ВЕУ.
Допустимі умови роботи генераторів ВЕУ визначаються їхнім виробником.
11.2.16 Влаштування схеми керування мережних ВЕУ повинно
унеможливлювати запуск і підключення ВЕУ до електричної мережі у разі відсутності у ній напруги.

Розділ 8, Підрозділ 3
Метеорологічне забезпечення

11.3.1 До завдань метеорологічного забезпечення ВЕС повинно входити:
- вимірювання і реєстрація фактичних параметрів вітру (напрямок і
швидкість) на території ВЕС;
- одержання поточних і прогнозованих метеоданих Держкомгідромету для даної місцевості.
На підставі прогнозованих метеоданих планується ведення
оптимального режиму роботи ВЕУ і ВЕС загалом, вживаються заходи для запобігання і зменшення збитків від стихійних дій.
11.3.2 Вітрові електростанції повинні регулярно одержувати від
органів Держкомгідромету такі поточні дані:
- швидкість і напрямок вітру;
- температура, атмосферний тиск і вологість;
- кількість і вид опадів;
- утворення ожеледі;
- штормові попередження.
Обсяг метеорологічних прогнозів і терміни їхнього надання ВЕС повинні бути погоджені з Держкомгідрометом.
11.3.3 У разі відсутності на ВЕУ ЗВТ, які реєструють швидкість і напрямок вітру, на ВЕС повинні встановлюватися метеовишки з вітровимірювальними приладами, які реєструють параметри в безперервному режимі. 
« Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»   Требования безопасности к погрузочно-разгрузочным, складским и транспортным работам »
электрические сети