Стартовая >> Книги >> Технічна експлуатація електричних станцій і мереж

Територія, виробничі будівлі і споруди - Технічна експлуатація електричних станцій і мереж

Оглавление
Технічна експлуатація електричних станцій і мереж
Організація експлуатації
Територія, виробничі будівлі і споруди
Гідротехнічні споруди, водне господарство і технічне водопостачання
Тепломеханічне устатковання
Забезпечення безпеки експлуатації АЕС
Спеціальне устатковання АЕС
Устатковання вітрових електростанцій
Електричне устатковання електричних станцій та мереж
Оперативно-диспетчерське керування

Розділ 3
Територія, виробничі будівлі і споруди

Розділ 3, Підрозділ 1
Територія

6.1.1 Для забезпечення належного експлуатаційного і санітарно-технічного стану території, будівель і споруд енергооб'єкта, дотримання вимог з охорони навколишнього середовища повинні бути введені в дію і утримуватися в справному стані:
- системи відведення поверхневих і ґрунтових вод з усієї території енергооб'єкта, від будівель і споруд (дренажі, каптажі, канави, водовідвідні канали тощо);
- глушники шуму вихлипних трубопроводів, а також інші пристрої і споруди, призначені для локалізації джерел шуму і зниження його рівня до норми;
- системи очищення вентиляційних викидів від пилу, радіоактивних
газів та аерозолей;
- споруди для очищення забруднених стічних вод та промзливової каналізації;
- мережі водопроводу, каналізації, дренажу, теплофікації, транспортні магістралі газоподібного і рідкого палива,
гідрозоловідведення та їхні споруди;
- джерела питної води, водоймища і санітарні зони охорони джерел водопостачання;
- залізничні шляхи і переїзди, автомобільні дороги, пожежні проїзди, під'їзди до пожежних гідрантів, водоймищ і градирень, мости, пішохідні дороги, переходи тощо;
- протизсувні, протиобвальні, берегоукріплювальні, протилавинні і протиселеві споруди;
- базисні і робочі репери і марки;
- п'єзометри і контрольні свердловини для нагляду за режимом
ґрунтових вод;
- системи контролю радіаційної обстановки на території АЕС, санітарної захисної зони АЕС та зони спостереження;
- комплекс інженерно-технічних засобів охорони (огорожі,
освітлення, контрольно-пропускні пункти, службові приміщення);
- системи захисту від блискавок і заземлення.
Крім того:
- територія енергооб'єкта повинна озеленятися згідно з нормативними вимогами за спеціальним проектом;
- дощові і талі води з території господарства рідкого палива повинні відводитися в очисні споруди. Спуск цих вод в каналізацію допускається тільки після їхнього очищення. Вміст нафтопродуктів у водах, що скидаються у водоймища загального користування, повинен систематично контролюватися і відповідати санітарним нормам;
- будівництво виробничих будівель і споруд на території зони відчуження може здійснюватися тільки за наявності проекту. Виконання всіх будівельно-монтажних робіт у межах зони відчуження допускається
лише з дозволу керівника енергооб'єкта.
На ВЕС не допускається висаджування дерев на відстані від ВЕУ меншій від двадцятикратного діаметра кола, описуваного ротором ВЕУ, яка визначається між осями дерева і опори ВЕУ.
6.1.2 Територія АЕС повинна відповідати вимогам СП АС
"Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций"
(далі СП АС), ПРБ АС "Правила радиационной безопасности при зксплуатации атомньїх станций" (далі ПРБ АС) та НД з охорони навколишнього середовища.
На енергооб'єктах повинен бути організований технічний контроль і нагляд за підтриманням у надійному і справному стані території відповідно до вимог ТИ 34-70-049 "Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных электростанций" (далі
ТИ 34-70-049).
6.1.3 Територія енергооб'єкта повинна охоронятись відповідно до нормативних вимог за спеціальним проектом.
На території ВЕС огороджується тільки територія, на якій
Розташовані основні та допоміжні будівлі та споруди (ЦПУ, майстерні, склади, ВРУ тощо).
Вітрові електроустановки і трансформаторні пункти не
огороджуються. Територія між ними може використовуватися для сільського господарства.
6.1.4 На території (майданчику) АЕС повинен бути постійно задіяний головний вхід (вихід) та не менше двох запасних, обладнаних контрольно-пропускними пунктами для контролю всіх людей та транспортних засобів, які входять на (виходять з) АЕС. Транспортні засоби, а також матеріали, устатковання, прилади тощо, що вивозяться
(виносяться), перед виїздом (виносом) з території АЕС, у разі необхідності, повинні проходити дезактивацію в спеціально обладнаних місцях.
6.1.5 Транспортування по території АЕС ядерного палива (ЯП), радіоактивних матеріалів, відходів, забрудненого устатковання, приладів тощо повинно проводитися відповідно до правил транспортування радіоактивних матеріалів і джерел радіоактивних випромінювань з використанням проектних технологічних схем, пристроїв і пристосувань.
Відпрацьоване паливо, рідкі та тверді радіоактивні відходи на території АЕС по трасах, не передбачених проектом, можуть транспортуватися тільки за дозволом технічного керівника АЕС з дотриманням встановлених правил. Дозвіл повинен бути оформлений розпорядчим документом і затверджений технічним керівником АЕС.
6.1.6 Будівництво виробничих будівель і споруд під газоходами, естакадами забороняється.
6.1.7 Розміщені під землею комунікації водопроводу, каналізації, теплофікації, а також газопроводи, повітропроводи і кабелі повинні бути позначені на поверхні землі покажчиками.
На території населених пунктів покажчики проходження підземних кабельних ліній можуть не установлюватися, але повинні бути виконані схеми прокладання підземних кабельних ліній в масштабі з прив'язкою до будівель і споруд.
6.1.8 Проїзд транспортних засобів і механізмів по території енергооб'єкта повинен бути забезпечений до всіх споруд та будівель, а також вздовж водопідвідних та відвідних каналів, водопідпірних та захисних гребель і дамб, трас підземних трубопроводів.
6.1.9 Пішохідні доріжки на території енергооб'єкта повинні з'єднувати між собою всі споруди та забезпечувати безпеку пересування в місцях перетину з транспортними комунікаціями.
6.1.10 За наявності на території енергооб'єкта блукаючих струмів повинен бути забезпечений електрохімічний захист підземних металевих споруд і комунікацій від корозії і руйнування. Електричні вимірювання
щодо визначення небезпеки корозії, викликаної блукаючими струмами, повинні проводитися з такою періодичністю: а) у зонах дії засобів електрохімічного захисту один раз на рік; б) в інших випадках один раз на 3 роки.
6.1.11 Усі водовідвідні мережі і пристрої весною повинні бути
оглянуті і підготовлені до пропуску талих вод. Місця проходу кабелів, труб, вентиляційних каналів через стіни будівель повинні бути
ущільнені, а відпомповувальні механізми приведені до стану
готовності до роботи. За результатами підготовки оформляється і затверджується технічним керівником підприємства відповідний акт.
6.1.12 Контроль за режимом ґрунтових вод - рівнем води в контрольних свердловинах (п'єзометрах) - повинен проводитися: в перший рік експлуатації - не рідше одного разу на місяць, у наступні роки - залежно від змін рівня ґрунтових вод, але не рідше одного разу в квартал. Кількість працюючих свердловин повинна відповідати проектній.
У карстових зонах контроль за режимом ґрунтових вод, станом
ґрунтів і території повинен бути організований за спеціальними програмами в терміни, передбачені інструкцією з експлуатації.
Вимірювання температури води і відбирання її проб на хімічний аналіз із свердловин повинні проводитися у відповідності з інструкцією з експлуатації.
Контроль за радіоактивністю ґрунтових вод на АЕС повинен виконуватись відповідно до вказівок відділу (служби) радіаційної безпеки та вимог органів санітарного нагляду.
Результати спостережень повинні заноситися в спеціальний журнал.
6.1.13 На енергооб'єктах повинен бути організований систематичний
хіміко-аналітичний контроль за якістю підземних вод в межах великих нагромаджувачів відходів по свердловинах спостережної мережі з періодичністю один раз на півроку для отримання даних про зміни якості води з метою прийняття відповідних заходів для усунення можливих негативних наслідків.
6.1.14 Систематично, і особливо під час дощів, повинен вестись нагляд за станом відкосів, косогорів, виямків на території енергооб'єкта, і, за необхідності, вживатися заходи для їх закріплення.
6.1.15 У випадку виявлення просад очних і зсувних явищ, здимання
ґрунтів на території енергооб'єкта повинні бути вжиті заходи для
усунення причин, які викликали порушення нормальних ґрунтових умов і
ліквідації їх наслідків.
6.1.16 Залізничні колії, мости і споруди на них, які знаходяться
у віданні енергооб'єкта, повинні утримуватися і ремонтуватися відповідно до чинних правил технічної експлуатації залізничних доріг.
6.1.17 Утримання і ремонт автомобільних доріг, мостів і споруд на них повинні відповідати вимогам чинних технічних правил ремонту і
утримання автомобільних доріг.
6.1.18 Контроль за технічним станом мостів різних конструкцій і призначень, які знаходяться на балансі енергооб'єктів, повинен передбачати: а) організацію спостережень у терміни, визначені проектною
організацією, і у встановленому нею обсязі; б) виконання обстеження мостів з періодичністю один раз на 5 років для дерев'яних і один на 10 років для бетонних, кам'яних і металевих.
Обстеження повинні проводитися спеціалізованою організацією, яка має дозвіл на виконання таких робіт. Результати повинні бути оформлені актом.
Суцільнозварні, суцільноклепані, а також підсилені зварюванням стальні і сталезалізобетонні прогонні будівлі повинні оглядатися в зимовий період не рідше одного разу на місяць, а при температурі нижчій мінус 20 град.С - щоденно.
6.1.19 У період низьких температур проїзна частина, а також пішохідні доріжки, підходи до мостів повинні очищатися від снігу і
льоду.

Розділ 3, Підрозділ 2
Виробничі будівлі, споруди і санітарно-технічні пристрої

6.2.1 Виробничі будівлі і споруди енергооб'єкта повинні
утримуватися в справному стані, що забезпечує тривале надійне використання їх за призначенням, з дотриманням вимог санітарно-технічних норм і охорони праці персоналу.
Експлуатація виробничих будівель та споруд повинна відповідати вимогам "Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6
липня 1998 р. за № 424-2864.
На АЕС повинен бути організований технічний контроль і нагляд за експлуатацією виробничих будівель і споруд згідно з вимогами ТИ
34-70-049.
6.2.2 Будівлі АЕС, в яких розташовується устатковання з радіоактивним теплоносієм, сховища радіоактивних відходів (РАВ), а також інші будівлі або окремі приміщення, в яких виконують роботи з радіоактивними речовинами, матеріалами та приладами, включаючи і ремонт радіоактивного устатковання, повинні бути спроектовані та експлуатуватися відповідно до СП АС та ПРБ АС.
6.2.3 На енергооб'єктах повинні бути організовані систематичні спостереження за будівлями і спорудами в процесі їх експлуатації в
обсязі і з періодичністю, що визначається "Правилами обстежень,
оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6 липня
1998 р. за № 423/2863.
Будівельні конструкції основних виробничих будівель та споруд за переліком, затвердженим керівником енергооб'єкта, узгодженим з генеральним проектувальником, один раз на 5 років повинні підлягати технічному огляду спеціалізованою організацією, яка має державну
ліцензію на виконання такого виду робіт.
Позачергові обстеження проводяться у зв'язку з надзвичайними
обставинами (ураганні вітри, запроектні зливи або снігопади, пожежі, землетруси тощо) або аваріями, які призвели до змін технічного стану енергооб'єкта.
6.2.4 Під час весняного технічного огляду повинні бути уточнені
обсяги ремонтних робіт будівель, споруд і санітарно-технічних систем,
що передбачаються на літній період, а також виявлені обсяги робіт з капітального ремонту для включення їх в план наступного року.
Під час осіннього технічного огляду повинна бути перевірена
готовність будівель і споруд до зими.
6.2.5 На енергооб'єктах повинні проводитися спостереження за
осіданнями фундаментів будівель, споруд і устатковання: в перший рік експлуатації - три рази, у другий - два рази, в подальшому до стабілізації осідання фундаментів - один раз на рік, після стабілізації осідання (1 мм на рік і менше) не рідше одного разу на 5 років.
6.2.6 Спостереження за осіданням фундаментів, деформаціями будівельних конструкцій і технічні огляди будівель і споруд, збудованих на територіях підземних гірничих виробок, грунтах, що зазнали динамічного ущільнення від діючого устатковання під час постійної вібрації, ґрунтах, що осідають, в карстових зонах і в районах з сейсмічністю 7 балів та вище повинні проводитися за спеціальними програмами в терміни, передбачені інструкцією з експлуатації, але не рідше ніж один раз на 3 роки.
6.2.7 Вентиляційні труби АЕС, димові труби ТЕС і ДТ та газоходи підлягають зовнішньому огляду один раз на рік (весною). Внутрішнє
обстеження димових труб повинно проводитися з залученням спеціалізованої організації через 5 років після їх вводу в експлуатацію, а в подальшому - у міру необхідності, але не рідше ніж
один раз на 15 років. Внутрішнє обстеження труб з цегляним і монолітним хутрованням може бути замінене тепловізійним обстеженням з
частотою не рідше ніж один раз на 5 років.
6.2.8 Під час спостережень за станом будівель, споруд і фундаментів устатковання повинен контролюватися стан рухомих опор, температурних швів, зварних, клепаних і болтових з'єднань металоконструкцій, стиків арматури і закладних деталей збірних залізобетонних конструкцій, арматури і бетону залізобетонних конструкцій (у разі появи корозії або деформації), підкранових конструкцій і ділянок, які зазнають дії динамічних і термічних навантажень.
Оцінка стану металевих і залізобетонних опор ВЛ повинна здійснюватися відповідно до вимог, викладених в ГКД 34.20.571
"Металеві та залізобетонні опори повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ та вище. Методичні вказівки з оцінки технічного стану та перерахунку".
Оцінка стану металевих і залізобетонних порталів ВРП повинна здійснюватися відповідно до вимог, викладених в ГКД 34.20.572
"Портали металеві та залізобетонні відкритих розподільних пристроїв напругою 35-330 кВ. Методичні вказівки з обстеження".
6.2.9 У приміщеннях водопідготовчих установок повинні контролюватися і підтримуватися в справному стані дренажні канали,
лотоки, приямки, стінки сольових комірок і комірок вологого зберігання коагулянту, підлоги в приміщеннях мірників кислоти та
лугу.
6.2.10 У разі виявлення в будівельних конструкціях тріщин, зламів та інших зовнішніх ознак пошкоджень, за цими конструкціями повинен бути встановлений нагляд з використанням маяків і з допомогою інструментальних вимірювань. Відомості про виявлені дефекти повинні заноситись в журнал технічного стану будівель і споруд з встановленням терміну ліквідації виявлених дефектів.
6.2.11 Не допускається пробивання отворів і прорізів в несучих та
огороджувальних конструкціях; встановлення, підвішування і кріплення до будівельних конструкцій технологічного устатковання, транспортних засобів, трубопроводів та інших пристроїв; вирізка з'єднань та інших елементів каркаса без узгодження з проектною організацією і особою, відповідальною за експлуатацію будівлі (споруди), а також зберігання резервного устатковання та інших виробів і матеріалів у не передбачених проектом місцях.
Додаткові навантаження, влаштування прорізів, отворів можуть бути допущені за результатами перевірочного розрахунку будівельних конструкцій і, якщо виявиться необхідним, після їх підсилення.
Для кожної ділянки перекриття на основі проектних даних повинні бути визначені граничні навантаження і вказані на табличках, які встановлюються на видних місцях.
При зміні (зниженні) несучої здатності перекриття в процесі експлуатації допустимі навантаження повинні коректуватися з врахуванням технічного стану, виявленого обстеженням та перевірочними розрахунками.
6.2.12 Покрівлі будівель і споруд весною і восени повинні
очищатися від сміття, золових відкладень і будівельних матеріалів; система скиду зливових вод повинна очищатися, а її роботоздатність перевірятися.
Під час снігопадів потрібно періодично перевіряти товщину снігового покриву на покрівлі. У випадку, якщо фактичне навантаження від снігу перевищує нормативне (проектне), необхідно очищати покрівлю від снігу. Перебування людей на покрівлі без потреби не допускається.
6.2.13 Металеві конструкції будівель і споруд мають бути захищені від корозії, а ефективність антикорозійного захисту повинна контролюватись.
6.2.14 Фарбування приміщень і устатковання енергооб'єкта повинно задовольняти вимоги промислової естетики і санітарії, інструкції щодо розпізнавального забарвлення трубопроводів, а також правила і норми в атомній енергетиці.
Усі відхилення від проектних рішень щодо планування приміщень, застосування нових будівельних технологій, матеріалів, зміни в конструкції вузлів кріплення, а також будівельних виробів, фасадів будівель, інтер'єрів основних приміщень повинні узгоджуватись з проектною організацією.
6.2.15 Будівельні конструкції, фундаменти устатковання і будівельних споруд повинні бути захищені від потрапляння мінеральних мастил, кислот, лугів, пари і води.
6.2.16 Системи опалення, вентиляційні і аераційні установки та режими їх роботи повинні забезпечувати нормовані параметри повітряного середовища, надійність роботи енергетичного устатковання і довговічність захисних конструкцій. Експлуатація систем повинна здійснюватись відповідно до інструкцій з експлуатації.
6.2.17 Гідроприбирання тракту паливоподачі при температурах в приміщеннях нижче ніж 5 град.С, а також у разі пошкодження герметичності облицювання і швів внутрішньої поверхні приміщень забороняється.
Режим гідроприбирання і графік його проведення повинен бути вказаний в інструкції з експлуатації.
6.2.18 Площадки, конструкції і транспортні переходи будівель і споруд повинні постійно утримуватись в справному стані і чистоті. У приміщеннях і на устаткованні не повинно допускатись накопичення пилу.
6.2.19 Вимоги до організації і порядку проведення розслідування причин аварій будівель, споруд, їх частин і конструктивних елементів, які виникли в процесі будівництва, технічного переоснащення, модернізації, експлуатації або консервації повинні відповідати ДБН
В.1.2.-1 "СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів".
6.2.20 Територія ПС повинна бути обладнана охоронною сигналізацією.
6.2.21 На кожному енергооб'єкті повинен бути складений перелік,
що визначає підрозділи, за якими закріплені устатковання, будівлі, споруди, приміщення та естакади, в якому визначені межі зони
обслуговування і відповідальності підрозділів за справний стан енергооб'єкта.
6.2.22 Будівлі, споруди, які належать до зони суворого режиму повинні бути розділені на три категорії обслуговування:
- приміщення, які не відвідуються;
- приміщення періодичного перебування персоналу;
- приміщення постійного перебування персоналу. У проектах АЕС повинно бути чітко визначено, до якої категорії обслуговування належить конкретне приміщення зони суворого режиму.
6.2.23 Під час нормальної експлуатації АЕС і у випадку аварії повинна бути забезпечена герметичність необслуговуваних приміщень.
Герметичність приміщень та роботоздатність сигналізації про відкриття
герметичних дверей повинна періодично перевірятися. Під час роботи енергоблока двері необслуговуваних приміщень повинні бути заблоковані від випадкового потрапляння персоналу.
6.2.24 На АЕС у приміщеннях контрольованої зони підлоги, стіни і стелі повинні мати вологостійке покриття, яке мало сорбує радіоактивні речовини і піддається легкому очищенню і дезактивації.
6.2.25 Приміщення, де проходять комунікації з рідкими радіоактивними середовищами, повинні мати надійну гідроізоляцію, яка захищає нижче розміщені приміщення та ґрунт від потрапляння радіоактивних середовищ.
6.2.26 Усі аварійні виходи із зони суворого режиму повинні бути закриті, опечатані і оснащені охоронною сигналізацією. На АЕС повинен бути визначений порядок відкривання аварійних виходів. 
« Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»   Требования безопасности к погрузочно-разгрузочным, складским и транспортным работам »
электрические сети