Стартовая >> Книги >> Правила >> Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Додатки - Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Оглавление
Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»
Вимоги безпеки під час експлуатації систем вентиляції
Поточний ремонт вентиляційних систем
Технічне обслуговування систем вентиляції
Порядок роботи вентиляційних установок
Критерії оцінки технічного стану систем вентиляції
Додатки

Додаток А
(обов`язковий)
Форма журналу з експлуатації систем вентиляції
А.1 Форма титульного листа журналу

ДК "УКРТРАНСГАЗ"


(назва підприємства, організації)
Ж У Р Н А Л
з експлуатації систем вентиляції


( назва цеху, виробництва )
Початок _______________________________

Закінчення_____________________________


А.2 Форма сторінок журналу1 сторінка і наступні   

Умовне
позначе-
ння
системи
вентиляції

Назва
приміщення,
що обслуго-
вує система
вентиляції

Дата
та час
зупинки
системи
вентиля-
ції

Причини зупинки,
зауваження і пропо-
зиції

Дата та час
відновлен-
ня роботи
системи
вентиляції

Підпис
відпові-
дальної
особи

1

2

3

4

5

6

     Примітка 1 - При постійній роботі систем вентиляції в графі 4 робиться запис "Всі системи вентиляції знаходяться в експлуатації".
     Примітка 2 - Результати огляду вентиляційного обладнання, що обслуговують приміщення виробництв категорії А і Б, записуються в графу 4.


Додаток Б
(рекомендований)
Форма журналу з ремонту систем вентиляції
Б.1 Форма титульного листа журналу

ДК "УКРТРАНСГАЗ"


(назва підприємства, організації)
Ж У Р Н А Л
з ремонту систем вентиляції


( назва цеху, виробництва )
Початок _______________________________

Закінчення_____________________________


Б.2 Форма сторінок журналу1 сторінка і наступні   

Умовне
позначе-
ння
системи
вентиляції

Дата
початку і
закінчен-
ня робіт

Короткий опис
несправностей і
проведених робіт

Посада, прізвище,
підпис відповідаль-
ної особи

Приміт-
ки

Яка
проводила
ремонт

Яка
прийняла
з ремонту

1

2

3

4

5

6


Додаток В
(рекомендований)
Періодичність технічного обслуговування
елементів систем вентиляціїтаблиця В1


Назва операції

В зміну

В місяць

В квартал

В півріччя

В рік

1

2

3

4

5

6

Перевірка робочого стану вентилятора

+

 

 

 

 

Перевірка наявності заземлення

+

 

 

 

 

Контроль температури корпусів підшипників і
електродвигунів

+

 

 

 

 

Огляд калориферів, конденсатовідводів, випуск
повітря і усунення негерметичностей

+

 

 

 

 

Перевірка повітроводів, повітророздавальних і
повітроприймальних пристроїв, мережевого
обладнання

+

 

 

 

 

Перевірка справності аварійного і резервного
вентилятора

+

 

 

 

 

Перевірка натягу привідних пасів

 

+

 

 

 

Змащування підшипників при заливці корпуса
рідким мінеральним мастилом

 

+

 

 

 

Змащування важелів і шестерень, що зв'язують
виконавчі механізми з регулюючими органами
(клапанами)

 

+

 

 

 

Перевірка забруднення і очищення повітроводів
вентилятора і пилозбирача*

 

 

 

 

 

Змащування підшипників, вузлів тертя клапанів,
фільтрів і другого обладнання консистентною
змазкою

 

+

 

 

 

Перевірка працездатності дистанційних пристроїв
для вимикання вентиляційних установок

 

+

 

 

 

Перевірка роботи вогнезатримуючих і зворотних
клапанів, дросель-клапанів

 

 

+

 

 

Очищення зовнішніх поверхонь калорифера

 

 

+

 

 

Промивання внутрішніх поверхонь калорифера**

 

 

 

 

 


Закінчення таблиці В1
 


Назва операції

В зміну

В місяць

В квартал

В півріччя

В рік

1

2

3

4

5

6

Заміна рідкого мастила в підшипниках з
промивкою їх бензином

 

 

 

 

 

Заміна консистентної змазки підшипників з
промивкою їх бензином

 

 

 

+

 

Контроль і очищення припливних повітроводів
і місць повітрозабору

 

 

 

 

+

Ревізія вогнезатримуючих і зворотних клапанів

 

 

 

 

+

*) Періодичність встановлюється робочою інструкцією на основі
досвіду експлуатації конкретних систем вентиляції.
**) Після закінчення опалювального сезону


Додаток Г
(обов'язковий)
Визначення питомого об'ємного опору пасових передач

 
Рисунок Г.1 Вид поперечного перерізу паса
 
 
 
Рисунок Г.2 Схема визначення питомого опору паса
     Питомий опір визначається за формулою:
ρ=(2xRxS)/L,          (Г.1)

     де R - опір паса на відрізку L, Ом;
         S - площа поперечного перерізу паса, м2,
         L - довільний відрізок паса, на якому визначається опір, м.
     Площа поперечного перерізу паса визначається за формулою:
S=Hxв+((В-в)xН/2);         (Г.2)

     де H, в, В- розміри паса в поперечному перерізі, згідно з рис.Г1, мм

     Приклад
         Визначення питомого опору:
В=20 мм; в=15мм; Н=15 мм; L=0.1м; R=1000 Мом,
S=0,015 0,015+((0,020-0,015)/2) 0,015=0,000263м2,
ρ=(2x10006омx0,000263м2)/0,1м=5,26x106ом м.


Додаток Д
(рекомендований)
Перелік використаної літератури
     1) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Издание четвертое, переработанное и дополненное. Москва, Энергоатомиздат, 1986.
     2) Інструкція з експлуатації, перевірки та налагодження ефективної роботи зворотних та вогнезатримуючих клапанів вентиляційних систем вибухонебезпечних приміщень (затверджено наказом ДК "Укртрансгаз" від 18.03.03р. №89).


УДК 23.120


     Ключові слова: вентилятор, вентиляційна установка, вентиляційна система, повітровід, вибухонебезпечне приміщення, вибухозахищений вентилятор, калорифер, електродвигун. 
« Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)   Технічна експлуатація електричних станцій і мереж »
электрические сети