Стартовая >> Книги >> Правила >> Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Критерії оцінки технічного стану систем вентиляції - Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Оглавление
Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»
Вимоги безпеки під час експлуатації систем вентиляції
Поточний ремонт вентиляційних систем
Технічне обслуговування систем вентиляції
Порядок роботи вентиляційних установок
Критерії оцінки технічного стану систем вентиляції
Додатки

 9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
     Відхилення витрат повітря від проектних величин за СНиП 3.05.01-85 допускається:
     - ± 10 % - по витратах повітря, що проходить через повітророзподільні і повітроприймальні пристрої загальнообмінних установок вентиляції і кондиціювання повітря за умови забезпечення необхідного підпору (розрідження) повітря в приміщенні;
     - + 10 % - по витратах повітря, що видаляється через місцеві відсмоктувачі і подається через душуючі патрубки;
     Допустима величина підсмоктувань або втрат повітря через негерметичності в повітроводах та інших елементах систем не повинна перевищувати проектних значень у відповідності зі СНиП 2.04.05-91, п.4.117. Проміжок між робочим колесом і вхідним патрубком кожуха радіального вентилятора допускається не більше ніж 0,01 діаметра колеса. В осьових вентиляторах проміжок між кінцями лопаток робочого колеса і циліндричним кожухом допускається не більше ніж 0,005 діаметра колеса.
     Осьовий і радіальний проміжки між робочим колесом і вхідним патрубком - для радіальних вибухозахищених вентиляторів, робочим колесом і корпусом - для осьових вибухозахищених вентиляторів повинні складати не менше ніж 0,01 діаметра робочого колеса в усіх точках кола.
     Різниця між діаметром отворів у задній стінці кожуха вентилятора і діаметром вала не повинна перевищувати :
     - 4 мм - для вентиляторів менше ніж № 6;
     - 8 мм - для вентиляторів від № 6 до № 12;
     - 12 мм - для вентиляторів більше ніж № 12.
     Вібрацію вентиляторів слід оцінювати за показниками ефективного значення віброшвидкості. Середнє квадратичне значення ( СКЗ ) віброшвидкості вентиляторів не повинно бути більше ніж 6,3 мм/с - ДНАОП 0.00-1.18-98.
     Величина биття ротора в осьовому напрямку після балансування не повинна перевищувати:
     - 1 мм - для вентиляторів менше ніж № 4;
     - 1,5 мм - для решти.
     Величина биття ротора в радіальному напрямку не повинна бути більша ніж 2 мм.
     Радіальне і осьове биття робочих коліс вибухозахищених вентиляторів, вимірене по зовнішніх ребрах переднього диска, не повинно перевищувати значень:
     для вентиляторів № 2÷2,5 - радіальне биття 1 мм, осьове биття 2 мм;
     для вентиляторів № 3,15÷6,3 відповідно 2 мм і 2 мм;
     для вентиляторів № 8÷12 відповідно 3 мм і 3 мм;
     для вентиляторів № 14÷20 відповідно 4 мм і 5 мм.
     Відхилення осі робочого колеса вентилятора від горизонталі допускається не більше ніж 0,5 мм на 1 м.
     Питомий об'ємний електричний опір матеріалів деталей, вузлів і покриття проточної частини вибухозахищених вентиляторів не повинен бути більший ніж 105 Ом.м - за ДНАОП 0.00-1.18-98. Коефіцієнт запасу статичної міцності робочих коліс вибухозахищених вентиляторів повинен бути в межах 1,3 -2,0 - за ДНАОП 0.00-1.18-98.
     Робочі колеса необхідно випробовувати при частоті обертання, що перевищує на 10 - 20 % номінальну.
     Допустима температура корпусу підшипника не повинна бути більшою ніж +70 0С.
     Вали вибухозахищених вентиляторів повинні мати критичну частоту обертання вище номінальної не менше ніж на 30 %. Експлуатація вибухозахищених вентиляторів у приміщеннях, що зазнають коливань з віброшвидкістю більше ніж 2 мм/с не допускається .
     Натяг привідних пасів необхідно оцінювати по зниженню частоти обертання робочого колеса вентилятора, яка повинна складати не менше ніж 96 % від проектної.
     У калориферах допускається заглушити не більше ніж 15 % від загальної кількості всіх трубок. При більшій кількості дефектних трубок калорифери не ремонтують, а міняють.
     У разі підвищення опору масляних фільтрів в 1,5 рази порівняно з початковим значенням необхідно промити фільтри.
     Критерієм оцінки технічного стану вогнезатримуючих протипожежних клапанів є перевищення граничнодопустимого витоку газів через закритий клапан при температурі навколишнього середовища. (Значення витоків газу, віднесено до площі прохідного перерізу протипожежного клапана, не повинно бути більше ніж 200м3/год·м2 за умови перепаду тиску на ньому 300 Па). 
« Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)   Технічна експлуатація електричних станцій і мереж »
электрические сети