Стартовая >> Книги >> Правила >> Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Порядок роботи вентиляційних установок - Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Оглавление
Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»
Вимоги безпеки під час експлуатації систем вентиляції
Поточний ремонт вентиляційних систем
Технічне обслуговування систем вентиляції
Порядок роботи вентиляційних установок
Критерії оцінки технічного стану систем вентиляції
Додатки

8 ПОРЯДОК РОБОТИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК
     8.1 Автоматичне управління системами вентиляції
     У разі автоматичного управління системами вентиляції засоби автоматизації повинні відповідати вимогам точності підтримання параметрів.
     Керування виконавчими пристроями засобів автоматизації повинно здійснюватися за командами датчиків контролю і регулювання параметрів повітря, які слід розташовувати в характерних точках обслуговуючої зони приміщення в місцях, де вони не зазнають впливу нагрітих або охолоджених поверхонь і струменів припливного повітря.
     Сигналізацію про роботу обладнання ("Ввімкнено", "Аварія") слід передбачувати для систем:
     - вентиляції приміщень без природного провітрювання виробничих, адміністративно-побутових і громадських будівель;
     - загальнообмінної витяжної вентиляції приміщень категорії А і Б.
     Автоматичне блокування слід передбачати для :
     - відкриття та закриття клапанів зовнішнього повітря під час вмикання і вимикання вентиляторів;
     - вмиканні резервного обладнання у разі виходу з ладу основного;
     - вмиканні систем аварійної вентиляції у разі утворення у повітрі робочої зони приміщення концентрацій шкідливих речовин, які перевищують гранично-допустиму концентрацію, а також концентрацій горючих речовин у повітрі приміщення, які перевищують 10% нижньої концентраційної межі розповсюдження полум'я газо-, паро-, пилоповітряної суміші.
     8.2 Порядок вмикання та вимикання вентиляційних установок
     Припливні і витяжні установки загальнообмінної вентиляції слід вмикати за 10-15 хвилин до початку роботи. Спочатку вмикають витяжні, а потім припливні установки.
     Зупинка систем вентиляції повинна проводитися після закінчення роботи. Спочатку вимикаються припливні вентустановки, а потім - витяжні.
     Місцеві витяжні вентустановки слід вмикати за 3-5 хвилин до початку роботи виробничого устаткування і вимикати через 3-5 хвилин після закінчення його роботи.
     У діючих компресорних цехах газокомпресорних станцій, станцій підземного зберігання газу, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій загальнообмінна механічна і природна вентиляція повинна працювати постійно.
     Аварійна витяжна вентиляція повинна вмикатися автоматично від газоаналізаторів-сигналізаторів при наявності не більше ніж 1 % метану в повітрі. Для аварійної вентиляції дозволяється використовувати основні і резервні системи загальнообмінної вентиляції, які забезпечують витрати повітря, необхідного для аварійної вентиляції. Витрати повітря для аварійної вентиляції слід приймати по даних технологічної частини проекту.
     У разі виникнення пожежі вся вентиляція повинна вимикатися, крім систем подачі повітря в тамбури-шлюзи.
     У приміщеннях кислотних акумуляторних батарей, які працюють в режимі постійного підзаряду і заряду при напрузі менше ніж 2,3 В на елемент повинна працювати механічна припливно-витяжна вентиляція на період формовки батарей і контрольних перезарядів. Природна витяжна вентиляція повинна працювати постійно і забезпечувати однократний повітрообмін за 1 годину.
     Вентиляцію приміщення акумуляторної вузлів зв`язку необхідно вмикати перед кожним відвідуванням акумуляторної, а також перед початком заряду акумуляторів і вимикати після видалення шкідливих домішок, але не раніше ніж через півтори години після закінчення заряду.
     У насосних метанолу та діетиленгліколю з періодичним перебуванням обслуговуючого персоналу (менше ніж 2 години за зміну) постійно повинна працювати природна витяжна вентиляція. Механічна витяжна вентиляція повинна вмикатися під час перебування в них обслуговуючого персоналу або при вмісті в повітрі приміщення шкідливих речовин, які перевищують граничнодопустиму концентрацію.
     У каналізаційних насосних станціях природна витяжна вентиляція повинна працювати постійно. Механічну припливно-витяжну вентиляцію слід вмикати за 20 хвилин до входу в насосну.
     8.3 Послідовність вмикання припливних систем вентиляції
     Для послідовності вмикання систем необхідно:
     - ввімкнути калорифери, перевірити відповідність робочій інструкції показань термометра ( теплоносій - вода) чи манометра (теплоносій - пара) на трубопроводах перед калорифером;      - відкрити утеплений клапан на повітрозаборі;
     - у разі наявності рулонних або масляних самоочисних фільтрів ввімкнути їх, якщо їхні приводи не зблоковані з приводом вентилятора;
     - перевірити в калориферах положення обвідного клапана, який влітку повинен бути повністю відкритим, а зимою і в перехідну пору року знаходитися у положенні, визначеному під час налагоджування системи;
     - перевірити (візуально) стан вентилятора і увімкнути його;
     - перевірити температуру припливного повітря і за необхідності відрегулювати її.
     8.4 Послідовність вимикання припливних систем вентиляції
     Для послідовності вимикання систем необхідно:
     - вимкнути вентилятор;
     - закрити утеплений клапан на повітрозаборі;
     - у разі наявності рулонних або масляних самоочисних фільтрів вимкнути їх, якщо їхні приводи не зблоковані з приводом вентилятора;
     - вимкнути калорифер.
     8.5 Послідовність вмикання витяжних систем вентиляції
     Для послідовності вмикання витяжних систем необхідно:
     - перевірити щільність закриття дверей і люків камер, повітроводів пилозбирачів повітроочисних пристроїв;
     - перевірити положення дросельних пристроїв на магістральному повітроводі, в місцевих відсмоктувачах і відгалуженнях вентиляційної мережі, воно повинно відповідати положенню прийнятому після регулювання системи;
     - увімкнути вентилятор і переконатися в його нормальній роботі.
     8.6 Вимикання витяжних систем вентиляції
     Для вимикання систем необхідно вимкнути вентилятор.
     8.7 Послідовність вмикання калориферних установок, що працюють на воді
     Для послідовності вмикання установок необхідно:
     - закрити пристрій для спуску води в нижніх точках трубопроводу калориферної установки;
     - відкрити перекривну і регулюючу арматуру на зворотньому трубопроводі від калориферів;
     - перевірити, чи відкриті у верхніх точках обв'язки калориферів повітровипускні пристрої і закрити їх після появи струменя води;
     - відкрити запірну арматуру на подаючому трубопроводі до калориферів;
     - перевірити відсутність витоків і паріння в калориферах, трубопроводі і арматурі;
   - ввімкнення вентилятора виконати за умови досягнення температури теплоносія величини, яка відповідає графіку регулювання теплопостачання;
     8.8 Послідовність вимикання калориферних установок, що працюють на воді
     Для послідовності вимикання установок необхідно:
     - закрити перекривну арматуру на трубопроводі подачі;
     - закрити перекривну арматуру на зворотному трубопроводі;
     - відкрити повітровипускні пристрої та пристрої для спуску води в нижніх точках обв'язки калориферів ( при вимиканні на довгий термін);
     8.9 Послідовність вмикання калориферних установок, що працюють на парі під тиском менше ніж 0,03 МПа
     Для послідовності вмикання установок необхідно:
     - відкрити повітряний кран;
     - відкрити запірну арматуру на конденсатопроводах від калориферів;
     - відкрити (повільно) вентилі на паропроводі;
     - закрити повітряний кран після випуску повітря і появи пари.
     8.10 Послідовність вимикання калориферних установок, що працюють на парі під тиском менше ніж 0,03 МПа
     Для послідовності вимикання установок необхідно:
     - закрити запірну арматуру на паропроводі;
     - закрити запірну арматуру на конденсатовідводі;
     - відкрити повітряний кран;
     - викрутити пробку в нижній точці гідрозатвору і спустити конденсат (при вимиканні на довгий термін);
     - закрутити пробку.
     8.11 Послідовність вмикання калориферних установок, що працюють на парі під тиском вище ніж 0,03 МПа
     Для послідовності вмикання установок необхідно:
     - закрити основну лінію конденсатовідвідника і відкрити обвідну лінію;
     - відкрити контрольний вентиль, встановлений після конденсатовідводу;
     - відкрити повністю вентиль на загальному паропроводі калорифера;
     - закрити контрольний вентиль після випуску повітря і появи пари;
     - закрити обвідну лінію на конденсатовідводі і відкрити його основний прохід;
     8.12 Послідовність вимикання калориферних установок, що працюють на парі під тиском вище ніж 0,03 МПа
     Для послідовності вимикання установок необхідно:
     - закрити перекривну арматуру на подаючому паропроводі;
     - відкрити обвідну лінію конденсатовідвідника;
     - закрити основний прохід конденсатовідводу;
     - викрутити пробку в нижній частині конденсатовідводу для спускання конденсату (у разі вимикання на довгий термін).
     8.13 Підготовка до роботи в зимову та теплу пору року, консервація систем
     Для підготовки вентиляційних систем до роботи в зимову пору року необхідно:
     - очистити систему від пилу і бруду;
     - промити калорифери, конденсатовідводи і трубопроводи тепло-постачання калориферів;
     - провести ревізію перекривної і регулюючої арматури;
     - усунути нещільності трубопроводів і повітроводів;
     - перевірити якість теплоізоляції трубопроводів;
     - провести необхідний ремонт і змастити обвідні клапани калориферів;
     - пофарбувати елементи вентиляційних систем;
     - у припливних камерах перевірити справність утеплених клапанів і пристроїв для їх управління.
     Перед настанням теплої пори року необхідно:
     - очистити всі елементи вентиляційних систем від бруду;
     - пофарбувати устаткування і повітроводи.
     У разі консервації вентиляційних систем необхідно:
     - вимкнути вентиляційні пристрої;
     - закрити утеплений клапан на повітрозаборі припливних вентсистем;
     - закрити (за наявності) вогнезатримуючі клапани;
     - у разі наявності рулонних або масляних самоочисних фільтрів вимкнути їх, якщо їхні приводи не зблоковані з приводом вентилятора;
     - вимкнути калориферну установку і спустити воду або конденсат з обв'язки калориферів;
     - змастити вузли поворотних клапанів, жалюзійних решіток і других регулюючих пристроїв мастилом для консервації;
     - виключити можливість вмикання вентиляційних пристроїв.
    
« Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)   Технічна експлуатація електричних станцій і мереж »
электрические сети