Стартовая >> Книги >> Правила >> Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Технічне обслуговування систем вентиляції - Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»

Оглавление
Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз»
Вимоги безпеки під час експлуатації систем вентиляції
Поточний ремонт вентиляційних систем
Технічне обслуговування систем вентиляції
Порядок роботи вентиляційних установок
Критерії оцінки технічного стану систем вентиляції
Додатки

 7 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
     7.1 Технічне обслуговування вентиляторів
     У процесі технічного обслуговування вентиляторів необхідно перевірити і забезпечити:
     - наявність і надійність кріплення огороджень;
     - надійність кріплення вентилятора до основи та наявність контргайок;
     - співвісність патрубка вентилятора і повітроводу;
- плавну і відносно безшумну роботу, правильний напрям обертання робочих коліс, вільне обертання робочих коліс від руки, відсутність биття, зміщення і зачіпання робочих коліс за корпус вентилятора;
     - температуру корпуса підшипників, яка не повинна бути більша ніж + 70 0С. У разі перевищення цієї температури необхідно зупинити вентилятор, оглянути підшипники, почистити їх, перевірити наявність мастила та при необхідності замінити мастило;
     - натяг привідних пасів;
     - стан захисного покриття, м'яких вставок, віброоснов, а також справність заземлення.
     7.2 Технічне обслуговування повітроводів
     Для повітроводів витяжних вентиляційних систем і обладнання, що переміщує повітря, забруднене горючим, вибухопожежонебезпечним пилом, волокнами і іншими горючими речовинами, на внутрішній поверхні яких можливе утворення рідких або твердих продуктів, необхідно передбачати їх очищення у відповідності з графіком.
     Для кожної конкретної системи встановлюється графік періодичного очищення на основі даних експлуатації.
     Контроль за наявністю відкладів в повітроводах повинен здійснюватися одним з методів:
     - за допомогою манометра через збільшення перепаду тиску;
     - візуально через оглядові люки повітроводів;
     - простукуванням повітроводів дерев'яним молотком. Якщо при простукуванні звук глухий, то це свідчить про відкладення на стінках повітроводів.
     Під час визначення термінів чищення вентсистем і обладнання слід керуватися тим, що опір системи перед черговим чищенням при цих же витратах повітря не повинен підвищуватися більше ніж на 10 %.
     Чищення вентиляторів, циклонів і фільтрів слід проводити одночасно з чищенням повітроводів.
     Під час чищення повітроводів необхідно поверхню, що очищається, зволожувати водою. Відклади повинні бути зібрані в посудину, залиту водою.
     Сітки витяжних насадків вікон повітроводів повинні очищатися не рідше одного разу в місяць.
     Очищення повітроводів слід проводити методом повного або часткового розбирання дільниць повітроводів, укриттів, місцевих відсмоктувачів, елементів пилоочисних пристроїв, а іноді і вентиляторів.
     7.3 Технічне обслуговування калориферних установок
     Очищення зовнішніх поверхонь калориферних установок від забруднення слід проводити пневматичним способом, а при сильному забруднені з домішками мастила - гідропневматичним способом. Калорифери припливної вентиляції періодично, але не рідше ніж один раз в квартал, потрібно продувати стиснутим повітрям або парою. У водяних калориферах необхідно періодично оглядати пристрої для випускання повітря і випускати повітря.
     Необхідно періодично перевіряти справність контрольно-вимірювальних приладів і конденсатовідводів.
     7.4 Технічне обслуговування перекривно-регулюючих, повітро-приймальних і повітророзподільних пристроїв
     Під час технічного обслуговування необхідно:
     - систематично оглядати всі повітроводи, перекривно-регулюючі, повітроприймальні і повітророзподільні пристрої та усувати виявлені дефекти;
     - перевіряти відповідність положень дросельних пристроїв, визначених при налагодженні;
     - змащувати вузли поворотних клапанів, жалюзійних решіток і других регулюючих пристроїв;
     - слідкувати за чистотою сіток повітроприймальних і повітророзподільних пристроїв і очищувати їх.
     7.5 Технічне обслуговування місцевих відсмоктувачів
     Під час обслуговування необхідно перевірити кріплення місцевих відсмоктувачів і герметичність (візуально) їх з'єднання з повітроводами.
     7.6 Технічне обслуговування повітряних утеплених клапанів
     Під час обслуговування необхідно:
     - перевіряти стан заземлення клапанів перед їх відкриванням;
     - вмикати на короткий час нагрівачі для підігріву в зимову і в перехідну пори року;
     - регулювати не менше ніж 2 рази на рік положення стулок, забезпечити їх герметичність у закритому положенні, змащувати поверхні, що зазнають тертя, консистентною змазкою;
     - прочищати не рідше одного разу на рік поверхні клапанів від бруду, пилу.
     7.7 Технічне обслуговування аераційних пристроїв
     Під час обслуговування необхідно:
     - перевіряти відповідність положення аераційних пристроїв вимогам сезонного регулювання;
     - перевіряти роботу механізмів управління аераційними пристроями і усувати виявлені несправності;
     - перевіряти герметичність з'єднання вентиляційних каналів, шахт та наявність тяги в них;
     - прочищати від снігу аераційні пристрої, які знаходяться поза будівлею.
     7.8 Технічне обслуговування вогнезатримуючих і зворотних клапанів
     Експлуатація клапанів усіх типів, періодичність і обсяг робіт технічного обслуговування повинні здійснюватись у відповідності до вимог технічних умов, паспортів та інструкцій заводів - виготовлювачів, які повинні зберігатися на весь час їх експлуатації.
     На кожний змонтований вогнезатримуючий клапан повинен бути складений приймальний акт.
     Технічне обслуговування клапанів, якими обладнані системи вентиляції повинно проводитись згідно з графіками виконання робіт та місцевими інструкціями, складеними з розрахунком вимог інструкцій заводів - виготовлювачів, технічної документації на системи вентиляції та з урахуванням місцевих умов експлуатації та на підставі досвіду експлуатації вентиляційних систем. Результати технічного обслуговування обов'язково заносятся до специального журналу або в журнал з експлуатації систем вентиляції.
     Вогнезатримуючі пристрої повинні перевірятися у встановлені керівництвом підприємства терміни, але не рідше одного разу на півроку ( п.5.3.10 НАПБ А 01.001).
     Дрібний або поточний ремонт зворотних та вогнезатримуючих клапанів повинен виконуватись згідно з умовами, паспортами та інструкціями заводів - виготовлювачів персоналом, який пройшов спеціальне навчання, склав іспити і отримав посвідчення на право ремонту. До цього виду ремонту повинно входити проведення регулювальних робіт, заміна або поновлення окремих вузлів і деталей.
     У випадку необхідності капітального ремонту клапанів, він повинен здійснюватись на спеціалізованій дільниці підприємства або на спеціалізованому підприємстві з ремонту обладнання, яке має на це дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.
     Під час технічного обслуговування необхідно ( у загальному плані) :
     - перевіряти зовнішній стан клапанів;
     - перевіряти стан заземлення клапанів;
     - перевіряти комплектність та правильність установлення;
     - перевіряти елементи кріплення та герметичність ( візуально) їх з'єднання з повітроводами;
     - перевіряти щільність прилягання клапанів у закритому стані;
     - перевіряти відповідність положення заслінок (полотен) тому, що було визначене під час налагодження;
     - змастити поворотні вузли, вузли тертя клапанів консистентним мастилом;
     - перевіряти наявність забруднення та очистити внутрішню поверхню порожнини клапанів через спеціально передбачену знімну кришку.
     У загальному плані строки та обсяги технічного обслуговування клапанів згідно з інструкцією з експлуатації такі:
     - не рідше ніж один раз за зміну перевірити стан клапанів, стан заземлення клапанів, правильність установлення, елементи кріплення та герметичність (візуально) їх з'єднання з повітроводами, цілісність лакофарбового покриття тощо;
  - не рідше ніж один раз у місяць перевірити цілісність кріплення латунних накладок на лопатках, наявність необхідного зазору між ребрами лопаток і стінками корпуса, вільний, без заїдань, поворот лопаток у підшипникових вузлах, наявність мастила і відсутність запилення та забруднення в підшипникових вузлах, відсутність сторонніх речей в середині корпусу клапана тощо;
     - не рідше ніж один раз у три місяці перевірити можливість закриття та відкриття клапана за допомогою поворотної рукоятки, підойми та тросів при ручному управлінні, а також перевірити (візуально) справність легкоплавких частин замків ( при їх наявності), перевірити відповідність положення заслінок (полотен) тому, що було визначене під час налагодження, змастити поворотні вузли, вузли тертя клапанів консистентним мастилом;
     - не рідше ніж один раз у півріччя перевірити роботу клапана на забезпечення вільного, без заїдань, повороту полотна і рівномірного прилягання площини полотна до поверхні упорів під час закриття клапана, перевірити наявність забруднення та очистити внутрішню поверхню порожнини клапанів через спеціально передбачену знімну кришку;
     - не рідше ніж один раз у рік провести повну ревізію зворотних та вогнезатримуючих клапанів.
     
« Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)   Технічна експлуатація електричних станцій і мереж »
электрические сети