Стартовая >> Книги >> Правила >> Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)

Перелік використаної літератури - Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)

Оглавление
Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)
Загальні теми програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці
Програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці
Перелік використаної літератури

Додаток А
(інформаційний)

Перелік використаної літератури
     1 ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.
     2 ДСТУ 2299-93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення.
     3 ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення.
     4 ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення.
     5 ДСТУ 2448-94 Кисневе різання. Вимоги безпеки.
     6 ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки.
     7 ДСТУ 2489-94 Система стандартів безпеки праці. Контактне зварювання. Вимоги безпеки.
     8 ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки.
     9 ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять.
     10 ДСТУ 3191-95 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки.
     11 ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.
     12 ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.
     13 ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
     14 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
     15 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
     16 ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
     17 ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.
     18 ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
     19 ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
     20 ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.
     21 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
     22 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
     23 ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности.
     24 ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
     25 ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические, вращающиеся. Требования безопасности.
     26 ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности.
     27 ГОСТ 12.2.016-81 ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности.
     28 ГОСТ 12.2.041-79 ССБТ. Оборудование буровое. Требования безопасности.
     29 ГОСТ 12.2.130-91 ССБТ. Экскаваторы одноковшовые. Общие требования безопасности и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля.
     30 ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
     31 ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.
     32 ГОСТ 12.3.004-75 ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности.
     33 ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
     34 ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.
     35 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
     36 ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности.
     37 ОСТ 51.81-82 НАОП 1.1.23-2.02-82 Охрана труда в газовой промышленности. Основные термины и определения.
     38 ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
     39 ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
     40 ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов.
     41 ДНАОП 0.00-1.14-70 Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах.
     42 ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
     43 ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України.
     44 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
     45 ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
     46 ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики.
     47 ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.
     48 ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
     49 ДНАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
     50 ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
     51 ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
     52 ДНАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах.
     53 ДНАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями.
     54 ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
     55 ДНАОП 0.00-8.05-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.
     56 ДНАОП 0.03-1.06-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов № 1009-73.
     57 ДНАОП 0.03-1.36-86 Общие санитарные правила при работе с метанолом № 4132-86.
     58 ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.
     59 ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.
     60 ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд робітників певних категорій.
     61 ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.
     62 ДНАОП 0.03-8.07-94 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
     63 ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
     64 ДНАОП 0.05-4.02-87 О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда.
     65 ДНАОП 0.05-8.01-77 Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда.
     66 ДНАОП 0.05-8.04-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.
     67 ДНАОП 0.07-1.01-80 Техника безопасности в строительстве (СНиП III-4-80).
     68 ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.
     69 ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
     70 НАОП 1.1.10-5.05-86 Инструкция по оказанию первой помощи потерпевшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.
     71 НАОП 1.1.21-1.03-81 Правила техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов.
     72 НАОП 1.1.21-1.18-82 Единые технические правила ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях.
     73 НАОП 1.1.21-2.09-85 ОСТ 39.158-85 Бурения нефтяных и газовых скважин. Общие требования безопасности.
     74 НАОП 1.1.23-1.03-84 Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов.
     75 НАОП 1.1.23-1.05-81 Правила технической эксплуатации компрессорных станций с электроприводом.
     76 НАОП 1.1.23-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС).
     77 НАОП 1.1.23-5.03-91 Інструкція щодо запобігання основним видам аварій і вибору методів їх ліквідації при бурінні свердловин на підприємствах ВО "Укргазпром".
     78 НАОП 1.1.23-5.06-88 Типовая инструкция по безопасному ведению огневых работ на газовых объектах Мингазпрома СССР.
     79 НАОП 1.1.23-5.16-88 Инструкция по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов.
     80 НАОП 1.1.23-8.01-92 Класифікація основних приміщень газової промисловості щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     81 НАОП 1.3.10-1.06-77 Основные правила безопасной работы в химических лабораториях.
     82 НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні.
     83 НАПБ 01.035-97 Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України.
     84 СТП 320.30019801.005-2000 Інструкція щодо виконання будівельних робіт в охоронних зонах магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз".
     85 СТП 320.30019801.018-2000 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів.
     86 СТП 320.30019801.028-2001 Інструкція з ведення обліку газу на комерційних пунктах вимірювання газу ДК "Укртрансгаз".
     87 СТП 320.30019801.030-2001 Інструкція з визначення фізико-хімічних властивостей природного газу для ведення обліку газу на комерційних пунктах вимірювання газу ДК "Укртрансгаз".
     88 СТП 320.30019801.033-2000 Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів.
     89 СТП 320.30019801.045-2002 Технічні та технологічні вимоги до газовимірювальних станцій ДК "Укртрансгаз".
     90 СТП 320.30019801.050-2002 Інструкція про порядок отримання, перевезення, зберігання і застосування одоранту на об'єктах ДК "Укртрансгаз".
     91 Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" від 21.11.2002 № 229-IV.
     92 Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 № 1105-XIV.
     93 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.
     94 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 80732-Х.
     95 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ.
     96 Постанова Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.1997 № 1238.
     97 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих" від 27.09.2000 № 1465.
     98 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" від 17.11.1997 № 1290.
     99 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів" від 16.11.2002 № 1747.
     100 Правила устройства електроустановок. Шестое издание, переработанное и дополнительное./ Москва, Энергоатомиздат, 1987, - затверджені Міненерго СРСР 04.07.84.
     101 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей/ Москва, Энергоатомиздат, 1989, - затверджені Міненерго СРСР 21.12.85.
     102 Правила експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України, - затверджені наказом АТ "Укргазпром" від 28.07.1998 № 202.
     103 Правила технической эксплуатации компрессорных цехов с газотурбинным приводом / Министерство газовой промышленности СССР. - М.: "Металлургия", 1976.
     104 Правила технической эксплуатации компрессорных цехов с газомоторными компрессорами / Министерство газовой промышленности СССР. - М.: "Металлургия", 1976.
     105 Інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на об'єктах ДК "Укртрансгаз", - затверджена наказом ДК "Укртрансгаз" від 31.12.1999 № 402.
     106 Інструкція з контролю повітряного середовища вибухонебезпечних об'єктів, - затверджена наказом ДК "Укртрансгаз" від 18.06.2001 № 134.
     107 РД 34.21.1212-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
     108 ПІ 1.1.23-001-1998 Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту технологічного обладнання.
     109 ПІ 1.1.23-002-1998 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста технологічних компресорів з приводом від газотурбінних установок.
     110 ПІ 1.1.23-003-1998 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста технологічних компресорів з електроприводом.
     111 ПІ 1.1.23-004-1998 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста технологічних компресорів з приводом від поршневих газоперекачуючих агрегатів.
     112 ПІ 1.1.23-005-1998 Примірна інструкція з охорони праці для регенераторника відпрацьованих масел.
     113 ПІ 1.1.23-006-1998 Примірна інструкція з охорони праці для оператора пункту заміру газу.
     114 ПІ 1.1.23-007-1998 Примірна інструкція з охорони праці для зварника.
     115 ПІ 1.1.23-008-1998 Примірна інструкція з охорони праці для лаборанта хімічного аналізу.
     116 ПІ 1.1.23-009-1998 Примірна інструкція з охорони праці для приладиста контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.
     117 ПІ 1.1.23-010-1998 Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.
     118 ПІ 1.1.23-011-1998 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста компресорної установки автомобільної газонаповнюючої компресорної станції.
     119 ПІ 1.1.23-012-1998 Примірна інструкція з охорони праці для монтера по захисту підземних трубопроводів від корозії.
     120 ПІ 1.1.23-098-2000 Примірна інструкція з охорони праці для оператора ГРС.
     121 ПІ 1.1.23-099-2000 Примірна інструкція з охорони праці для обхідника лінійного магістральних газопроводів.
     122 ПІ 1.1.23-100-2000 Примірна інструкція з охорони праці для трубопровідника лінійного магістральних газопроводів.
     123 ПІ 1.1.23-101-2000 Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту технологічного обладнання (ГРС).
     124 ПІ 1.1.23-102-2000 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста трубоукладача.
     125 ПІ 1.1.23-103-2000 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора.
     126 ПІ 1.1.23-104-2000 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера.
     127 ПІ 1.1.23-189-2000 Примірна інструкція з охорони праці для бурильника капітального ремонту свердловин.
     128 ПІ 1.1.23-190-2000 Примірна інструкція з охорони праці для помічника бурильника капітального ремонту свердловин.
     129 ПІ 1.1.23-195-2000 Примірна інструкція з охорони праці для наповнювача балонів автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій.
     130 Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування маслоочисної машини ПСМ-1-3000.
     131 Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування регенераційної установки Р-1000.
     132 Інструкція з експлуатації екскаватора.
     133 Робоча інструкція машиніста екскаватора.
     134 Інструкція з експлуатації бульдозера.
     135 Робоча інструкція машиніста бульдозера.
     136 Інструкція з експлуатації трубоукладача.
     137 Робоча інструкція машиніста трубоукладача.
     138 Керівництво з експлуатації компресорної установки.
     139 Технологічний регламент на роботу АГНКС.
     140 План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на АГНКС.
     141 План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на ГРС.
     142 План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на КС.
     143 План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на МГ.
     144 План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на бурильної установці.
     145 Практичний коментар до нової редакції Закону України "Про охорону праці".- Харків: "Форт", 2003. - 72 с.
     146 В.І.Гажаман. Електробезпека на виробництві. - К., 1998. - 272 с.
     147 І.М.Трахтенберг, М.М.Коршун, О.В.Чебанова. Гігієна праці та виробнича санітарія. - К., 1997. - 464 с.
     148 К.Г.Кязимов, В.Е.Гусев. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения. Настольная книга слесаря газового хозяйства. - Київ: Основа, 2000. - 288 с.
     149 Н.М.Заднипренко, Е.М.Костенко, Л.И.Кулиева. Погрузочно-разгрузочные работы. Настольная книга стропальщика-такелажника. - Київ: Основа, 2000. - 216 с.
     150 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования. Настольная книга электромонтера. (Упорядник Є.М.Костенко) - Київ: Основа, 2001. - 336 с.
     151 Сварочные работы. Настольная книга электрогазосварщика. (Упорядник Є.М.Костенко) - Київ: Основа, 2001. - 272 с.
     152 В.Р.Костанян. Посібник для вивчення програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці працівників основних професій ДК "Укртрансгаз" (частина 1). - Харків: ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз", 2003. - 270 с.
     153 Комплект плакатів "Перша допомога потерпілим" - Київ: Видавництво журналу "Охорона праці".
     154 Г.І.Ялий. Учбовий посібник для підготовки та підвищення кваліфікації операторів ГРС (видання друге переглянуте). - Харків: АТ "УЦЕБОПнафтогаз", 1995. - 96 с.
     155 І.А.Патока. Учбовий посібник для перепідготовки робітничих кадрів по курсу "Контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматики (видання друге переглянуте). - Харків: АТ "УЦЕБОПнафтогаз", 1995. - 41 с.
     156 С.А.Бабій. Учбовий посібник для помічника бурильника по капітальному ремонту свердловин. - Харків: АТ "УЦЕБОПнафтогаз", 1995. - 40 с.
     157 А.Б.Сулейманов, К.А.Караштов, А.С.Яшин. Техника и технология капитального ремонта скважин. - М.: "Недра", 1986.
     158 А.Г.Молчанов. Подземный ремонт скважин. - М.: "Недра", 1986.
     159 А.П. Рожков. Пожежна безпека на виробництві. - К., 1997. - 448 с.УДК

03.100.30

     Ключові слова: охорона праці, навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання, роботи з підвищеною небезпекою, перевірка знань, програма навчання, тематичний план, план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 
« Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК "Укртрансгаз" (2)   Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз» »
электрические сети