Стартовая >> Книги >> Правила >> Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)

Програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці - Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)

Оглавление
Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)
Загальні теми програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці
Програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці
Перелік використаної літератури

 7 Програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці працівників основних професій ДК "Укртрансгаз"
     7.1 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для електрогазозварника
     7.1.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці електрогазозварника наведений у таблиці 1.

     Таблиця 1 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці електрогазозварника


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у виробничому підрозділі

1

7.1.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для електрогазозварника

0,5

7.1.3

4

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

7

6.4

5

  Вимоги безпеки до балонів

1,5

7.1.4

6

  Вимоги безпеки до обладнання та під час виконання зварювальних робіт

5

7.1.5

7

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

8

  Виробнича санітарія

0,5

6.3

9

  Електробезпека

3

6.5

10

  Обов'язки електрогазозварника згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

2

7.1.6

11

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

23

 

     7.1.2 Організація роботи з питань охорони праці у виробничому підрозділі
     7.1.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці електрогазозварника та робочої інструкції
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Що повинен знати та вміти електрогазозварник. Зобов'язання електрогазозварника щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [114]
     7.1.2.2 Утримання території та виробничих приміщень. Організація робочого місця зварника
     Загальні вимоги безпеки щодо утримання території виробничого підрозділу. Шкідливі та небезпечні виробничі чинники під час електрогазозварювання. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальне фарбування. Знаки безпеки. Вимоги до організації робочого місця електрогазозварника. Вимоги до освітлення робочого місця. Влаштування зварювального поста.
     [36, 114, 152]
     7.1.2.3 Вимоги пожежної безпеки
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки у пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки. Основні небезпечні виробничі чинники, які можуть призвести до пожежі під час виконання газозварювальних та електрозварювальних робіт.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів.
     Вимоги пожежної безпеки під час проведення газозварювальних та електрозварювальних робіт.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 114, 159]

     7.1.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для електрогазозварника
     7.1.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [42 - 44, 48, 68, 82, 100]
     7.1.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [71, 78, 83, 85, 104, 115]
     7.1.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [2.1, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37]
     7.1.3.4 Вимоги:
     - інструкції з охорони праці для електрогазозварника;
     - інструкцій з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції електрогазозварника;
     - інструкцій заводів-виготовлювачів з експлуатації та ремонту основного та допоміжного обладнання;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.1.4 Вимоги безпеки до балонів
     Балони для стиснених газів. Призначення та будова. Робочий тиск роботи балонів. Вимоги безпеки до балонів.
     Перекривна та перекривно-регулювальна арматура. Манометри. Запобіжні пристрої від підвищення тиску
     Маркування, пофарбування та опосвідчення балонів. Відбракування балонів. Максимально допустимий робочий тиск. Вимоги безпечної експлуатації балонів. Випадки, коли забороняється експлуатація балонів. Вимоги безпеки до зберігання та транспортування балонів.
     [39, 114]

     7.1.5 Вимоги безпеки до обладнання та під час виконання зварювальних робіт
     7.1.5.1 Обладнання для електричного зварювання плавленням
     Обладнання зварювального поста для ручного дугового зварювання. Основні вимоги безпеки під час ручного дугового зварювання. Загальні відомості про джерела живлення. Трансформатори для ручного дугового зварювання. Зварювальні випрямлячі. Джерела із ланкою підвищеної частоти.
     [26, 42, 100, 151]
     7.1.5.2 Апарати для електричного зварювання плавленням
     Загальні відомості про зварювальні апарати. Напівавтомати для дугового зварювання та їх основні вузли. Автомати для зварювання електродом, який плавиться.
     [42, 151]
     7.1.5.3 Вимоги безпеки під час виконання електрозварювальних робіт
     Зварювання ручне і електрошлакове. Контактне зварювання.
     Вимоги безпеки перед початком зварювання, під час виконання зварювання та після закінчення зварювання. Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних робіт. Вимоги безпеки під час виконання робіт всередині ємностей. Зварювання обладнання і газопроводів, що знаходяться під тиском газу. Виконання зварювальних робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктах. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
     [6, 7, 31, 42, 43, 69, 105, 106, 114, 151]
     7.1.5.4 Обладнання і апаратура для газового зварювання та різання
     Ацетиленові генератори, запобіжні затвори і клапани. Балони для зріджених газів, вентилі для балонів. Редуктори, газорозподільні рампи, рукава (шланги), трубопроводи. Різаки для газового різання. Зварювальні пальники. Бензинорізальні і газорізальні апарати.
     [5, 42, 151]
     7.1.5.5 Вимоги безпеки під час виконання газозварювальних та газорізальних робіт
     Кисневе різання. Правила поводження з обладнанням та апаратурою. Протипожежні заходи.
     Вимоги безпеки перед початком зварювання, під час виконання зварювання та після закінчення зварювання. Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних робіт. Вимоги безпеки під час виконання робіт всередині ємностей. Зварювання обладнання і газопроводів, що знаходяться під тиском газу. Зварювання неповоротних стиків. Газове різання та зварювання. Виконання зварювальних робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктах. Зварювання трубопроводів великих діаметрів. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
     [5, 32, 42, 43, 69, 74, 105, 106, 114, 151]

     7.1.6 Обов'язки електрогазозварника згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     Дії електрогазозварника у разі:
     - виявлення витоків горючих газів із балонів;
     - виявлення витоків горючих газів із газопроводів;
     - зворотного удару;
     - загорання редуктора, вентиля чи ацетилену в балоні;
     - замерзання редуктора чи запірного вентиля кисневого балону;
     - раптового припинення подачі електроенергії;
     - виявлення будь-яких неполадок в електромережі;
     - виникнення пожежі.      [114]
Повернутися до змісту

     7.2 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста технологічних компресорів з приводом від газотурбінних установок

7.2.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста технологічних компресорів (далі - ТК) з приводом від газотурбінних установок (далі - ГТУ) наведений у таблиці 2.

Таблиця 2 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста ТК з приводом від ГТУ


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у компресорному цеху з газотурбінними установками

1

7.2.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста технологічних компресорів з приводом від газотурбінних установок

0,5

7.2.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання компресорного цеху з газотурбінними установками

6

7.2.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

7

6.4

8

  Електробезпека

2

6.5

9

  Обов'язки машиніста технологічних компресорів з приводом від газотурбінних установок згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.2.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

24

 

     7.2.2 Організація роботи з питань охорони праці у компресорному цеху з газотурбінними установками
     7.2.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці машиніста ТК з приводом від ГТУ та робочої інструкції
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати машиніст ТК. Що повинен знати та вміти машиніст ТК. Порядок приймання та здачі чергувань. Зобов'язання машиніста ТК під час чергування. Зобов'язання машиніста ТК під час аварії у компресорному цеху (далі - КЦ) з ГТУ. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [103, 109]
     7.2.2.2 Утримання території та виробничих приміщень. Об'єкти загального призначення
     Газопроводи. Загальні вимоги безпеки щодо утримання території компресорної станції (далі - КС). Розпізнавальні знаки для газопроводів та кабельних трас КС. Що забороняється робити на території КС. Трубопровідна арматура. Теплопостачання, газозабезпечення, водопостачання, вентиляція, каналізація. Періодичність та порядок оглядів обладнання та стану виробничих приміщень КЦ. Загазованість приміщень: періодичність та порядок проведення контролю на загазованість. У яких випадках забороняється робота КЦ. Порядок перевірки та обслуговування перекривної, запобіжної та регулювальної арматури.
     [85, 103, 109 ]
     7.2.2.3 Вимоги пожежної безпеки для КС
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки у пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту КЦ: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.
     Вимоги пожежної безпеки під час обслуговування та експлуатації КС. Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 109, 159]
     7.2.2.4 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вантажопідіймальні машини, механізми та пристосування КЦ: мостовий кран у машинному залі вантажопідйомністю, яка забезпечує підіймання і пересування всіх великих деталей і вузлів газоперекачувального агрегату (далі - ГПА); кран-балка у галереї нагнітачів цеху вантажопідйомністю, яка забезпечує піднімання і пересування всіх великих деталей і вузлів нагнітачів; талі, блоки зі стропами і захватами для підіймання вузлів і деталей обладнання КЦ; спеціальні заводські пристосування для підіймання вузлів ГПА, допоміжних вантажозахоплювальних і такелажних пристосувань.
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажопідіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами.
     [38, 68, 103, 149]

     7.2.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста технологічних компресорів з приводом від газотурбінних установок
     7.2.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [38, 39, 43, 44, 66, 68, 69, 82, 100, 101]
     7.2.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [41, 70, 74, 78, 85, 103, 105, 106, 107]
     7.2.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 10, 12, 13, 15 - 27, 30, 33, 35, 37]
     7.2.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для машиніста ТК з приводом від ГТУ;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції машиніста ТК з приводом від ГТУ;
     - технологічних інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування КЦ з ГТУ;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.2.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання компресорного цеху з газотурбінними установками
     7.2.4.1 Основні вимоги до компресорних установок
     Розміщення обладнання компресорних установок. Механізація керування та обслуговування. Вимоги до герметичності. Вимоги до продування інертним газом. Вимоги до зниження рівня шуму і вібрації. Матеріали, арматура і трубопроводи. Система змащування та змащувальні масла. Система охолодження. Запобіжні прилади. Запобіжні огородження. Контрольно-вимірювальні прилади. Система автоматизації.
     [41, 103]
     7.2.4.2 Вимоги безпеки під час експлуатації ГПА з газотурбінним приводом
     Підготовка до пуску турбонагнітачів з газотурбінним приводом. Перевірка продувального приводу; систем подачі повітря, палива і води, систем запалювання. Перевірка справності огороджень агрегатів. Подача сигналу про пуск агрегату. Встановлення байпасних кранів у пускове положення.
     Пуск ГПА та вивід його на режим навантаження. Відключення турбодетандера та встановлення перекривних кранів нагнітачів у робоче положення. Відключення пускового масляного насосу та включення робочого насосу. Перевірка протоку охолодженої води, перевірка положення ротора. Контроль нормальної роботи турбоагрегату.
     Регламентні роботи під час експлуатації ГПА. Особливості експлуатації ГПА: попередження помпажних режимів осьового компресора, відцентрового нагнітача. Особливості роботи ГПА з опалювальними утилізаційними установками. Особливості експлуатації ГПА в холодну пору року. Особливості експлуатації ГПА під час грози. Нормальна та аварійна зупинка ГПА. Загальні вимоги до експлуатації та обслуговуванню агрегатних систем ГПА: система контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (далі - КВПіА); системи змащування, регулювання, захисту та ущільнення ГПА; система охолодження ГПА; система підсосу повітря з-під кожухів; система підготування циклового повітря; система енергопостачання; система пожежогасіння агрегату.
     Вимоги безпеки з утримання перекривної арматури і обладнання: на агрегатах, що знаходяться в роботі; на агрегатах, що знаходяться в резерві; на агрегатах, що виходять у ремонт без розкриття нагнітача; на агрегатах, що виходять у ремонт з розкриттям порожнини нагнітача. Вимоги безпеки під час обслуговування апарату повітряного охолодження (далі - АПО) газу, масла. Вимоги безпеки під час обслуговування вентиляційних камер.
     [41, 103, 109]
     7.2.4.3 Вимоги безпеки під час експлуатації допоміжного обладнання та систем КЦ
     Система оборотного водопостачання і охолодження масла. Система маслопостачання. Система технологічного газу. Система паливного та пускового газу. Система імпульсного газу. Система пожежобезпеки КЦ. Система вентиляції, кондиціювання і опалення. Система електропостачання КЦ. Система стиснутого повітря для технічних цілей. Система промислової каналізації цеху.
     [41, 103, 109]
     7.2.4.4 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування систем автоматичного регулювання
     Обслуговування систем автоматичного регулювання окремих і зв'язаних технологічних параметрів. Підготовка автоматичних систем. Включення в роботу. Спостереження за справністю роботи. Регулювання і наладка систем автоматичного регулювання. Перевірка працездатності. Виявлення неполадок, несправностей та їх усунення.
     Безпечні прийоми праці під час роботи з пристроями автоматичної сигналізації, захисту і блокування. Підготовка, включення, наладка датчиків сигналізації і тиску. Виявлення та усунення несправностей датчиків. Наладка ємкісних сигналізаторів рівня, сигнальних пристроїв та приладів. Виявлення та усунення неполадок. Обслуговування електроконтактного ртутного термометра. Обслуговування автоматичних сигналізаторів вогненебезпечних газів. Обслуговування пристроїв автоматичного захисту та блокування.
     [41, 102, 103, 109]
     7.2.4.5 Загальні вимоги до проведення планово-попереджувальних ремонтів
     Підготовка ГПА до проведення ремонту. Порядок виведення ГПА в ремонт. Обов'язки машиніста ТК з приводом від ГТУ під час ремонту ГПА. Профілактичні роботи на обладнанні і системах КЦ під час щорічних планових зупинок.
     [103, 109]
     7.2.4.6 Вимоги безпеки у КЦ
     Вимоги безпеки під час експлуатації та ремонту ГПА та обладнання КЦ.
     [103, 109]
     7.2.4.7 Система електропостачання КЦ
     [103]
     7.2.4.8 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами
     Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68, 109]
     7.2.4.9 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском (буферні ємності, холодильники, вологомасловідділювачі, акустичні фільтри, баки продувок та глушники). Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, прилади для вимірювання температури, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини. Опосвідчення та експлуатація балонів.
     [39, 41]

     7.2.5 Обов'язки машиніста технологічних компресорів з приводом від газотурбінних установок згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.2.5.1 Вимоги безпеки під час усунення несправностей ГПА
     Дії машиніста у разі виявлення несправностей: відцентрових нагнітачів; турбогрупи та осьового компресора; камери згорання; системи регулювання.
     [103]
     7.2.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії машиніста у випадку зупинення одного з ГПА групи; зникнення перемінної напруги; розриву маслопроводу; загазованості приміщення, пожежі в компресорному цеху, неполадок в електромережі, при нещасному випадку.
     [103, 109, 142]
     7.3 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста технологічних компресорів з електроприводом

     7.3.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста ТК з електроприводом наведений у таблиці 3.

     Таблиця 3 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста ТК з електроприводом


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі

1

7.3.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста технологічних компресорів з електроприводом

0,5

7.3.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування технологічних компресорів з електроприводом

6

7.3.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

7

6.4

8

  Електробезпека

4

6.5

9

  Обов'язки машиніста технологічних компресорів з електроприводом згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.3.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

26

 

     7.3.2 Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі
     7.3.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції машиніста ТК з електроприводом
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати машиніст ТК. Що повинен знати та вміти машиніст ТК. Порядок приймання та здачі чергувань. Зобов'язання машиніста ТК під час чергування. Зобов'язання машиніста ТК під час аварії. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [110]
     7.3.2.2 Утримання території, виробничих приміщень та об'єктів
     Газопроводи. Загальні вимоги безпеки щодо утримання території КС. Розпізнавальні знаки для газопроводів та кабельних трас КС. Що забороняється робити на території КС. Трубопровідна арматура. Теплопостачання, газозабезпечення, водопостачання, вентиляція, каналізація. Періодичність та порядок оглядів обладнання та стану виробничих приміщень КЦ. Періодичність та порядок проведення контролю на загазованість приміщень. Заборона роботи КЦ. Порядок перевірки перекривної, запобіжної та регулювальної арматури.
     [85, 110]
     7.3.2.3 Вимоги пожежної безпеки для КС
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки у пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту КЦ: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації КС. Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 159]
     7.3.2.4 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вантажопідіймальні машини, механізми та пристосування КЦ: мостовий кран у машинному залі вантажопідйомністю, яка забезпечує підіймання і пересування всіх великих деталей і вузлів електродвигуна; кран-балка у галереї нагнітачів цеху, яка забезпечує підіймання і пересування всіх великих деталей і вузлів нагнітача і редуктора; талі, блоки зі стропами та захватами для піднімання вузлів і деталей обладнання КЦ; допоміжні та вантажозахоплювальні і такелажні пристосування.
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажопідіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Сигналізація під час переміщення вантажів. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.
     [38, 68, 74, 149]

     7.3.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста технологічних компресорів з електроприводом
     7.3.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [38, 39, 43, 44, 68, 69, 82, 100, 101]
     7.3.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [41, 70, 74, 75, 78, 85, 105, 106, 107]
     7.3.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [2.1, 10, 12, 13, 15 - 27, 30, 33, 35, 37]
     7.3.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для машиніста ТК з електроприводом;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції машиніста ТК з електроприводом;
     - технологічних інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування КЦ з електроприводом;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.3.4 Вимоги безпеки під час обслуговування технологічних компресорів з електроприводом
     7.3.4.1 Основні вимоги до компресорних установок
     Розміщення обладнання компресорних установок. Керування та обслуговування. Вимоги до герметичності. Вимоги до продування інертним газом. Вимоги до зниження рівня шуму і вібрації. Матеріали, арматура і трубопроводи. Система змащування та змащувальні масла. Система охолодження. Запобіжні прилади. Запобіжні огородження. Контрольно-вимірювальні прилади. Система автоматизації.
     [41]
     7.3.4.2 Вимоги безпеки під час експлуатації ГПА з електроприводом
     Підготовка ГПА до пуску. Пуск ГПА. Обслуговування ГПА під час роботи. Регламентні роботи під час експлуатації ГПА. Особливості експлуатації ГПА: попередження помпажних режимів відцентрового нагнітача; особливості експлуатації ГПА в холодну пору року; особливості експлуатації ГПА під час грози. Нормальна та аварійна зупинка ГПА. Загальні вимоги до експлуатації та обслуговування агрегатних систем ГПА: система електропостачання агрегату; система автоматичного управління, захисту і КВП агрегату.
     Вимоги безпеки з утримання перекривної арматури і обладнання: на агрегатах, що знаходяться в роботі; на агрегатах, що знаходяться у резерві; на агрегатах, що виходять у ремонт без розкриття нагнітача; на агрегатах, що виходять у ремонт з розкриттям порожнини нагнітача. Вимоги безпеки під час обслуговування АПО газу, масла. Вимоги безпеки під час обслуговування вентиляційних камер.
     [41, 75, 110]
     7.3.4.3 Вимоги безпеки під час експлуатації допоміжного обладнання та систем КЦ
     Система електропостачання. Система оборотного водопостачання і охолодження масла. Система маслопостачання. Система технологічного газу. Система імпульсного газу. Система вентиляції, кондиціювання і опалення. Система промислової каналізації.
     [41, 75, 110]
     7.3.4.4 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування систем автоматичного регулювання
     Обслуговування систем автоматичного регулювання окремих і зв'язаних технологічних параметрів. Підготовка автоматичних систем. Включення в роботу. Спостереження за справністю роботи. Регулювання і наладка систем автоматичного регулювання. Перевірка працездатності. Виявлення неполадок, несправностей та їх усунення.
     Безпечні прийоми праці під час роботи з пристроями автоматичної сигналізації, захисту і блокування. Підготовка, включення, наладка датчиків сигналізації і тиску. Виявлення та усунення несправностей датчиків. Наладка ємкісних сигналізаторів рівня, сигнальних пристроїв та приладів. Виявлення та усунення неполадок. Обслуговування електроконтактного ртутного термометра. Обслуговування автоматичних сигналізаторів вогненебезпечних газів. Обслуговування пристроїв автоматичного захисту та блокування.
     [41, 75, 102, 110]
     7.3.4.5 Загальні вимоги до проведення планово-попереджувальних ремонтів
     Підготовка ГПА до проведення ремонту. Порядок виведення ГПА в ремонт. Обов'язки машиніста ТК з електроприводом під час ремонту ГПА. Профілактичні роботи на обладнанні і системах КЦ під час щорічних планових зупинок.
     [75, 110]
     7.3.4.6 Вимоги безпеки у КЦ
     Вимоги безпеки під час експлуатації ГПА і обладнання КЦ. Вимоги безпеки під час ремонту ГПА.
     [75, 110]
     7.3.4.7 Система електропостачання КЦ
     [75]
     7.3.4.8 Технічні заходи безпеки під час роботи в ЕУ на КЦ
     Технічні заходи під час підготовки робочого місця. Перевірка відсутності напруги в ЕУ. Робота з електроінструментом.
     [44, 46, 68]
     7.3.4.9 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68, 110]
     7.3.4.10 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском (буферні ємності, холодильники, вологомасловідділювачі тощо). Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, термометри, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини. Опосвідчення та експлуатація балонів.
     [39, 41]

     7.3.5 Обов'язки машиніста технологічних компресорів з електроприводом згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.3.5.1 Вимоги безпеки під час усунення несправностей ГПА
     Дії машиніста у разі виявлення несправностей: електроприводу ГПА; механічного і технічного обладнання.
     [75]
     7.3.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії машиніста у випадку зупинення одного з ГПА групи; зникнення перемінної напруги; розриву маслопроводу; загазованості приміщення, пожежі в компресорному цеху, неполадок в електромережі, при нещасному випадку.
     [75, 110, 142]
     7.4 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста технологічних компресорів з приводом від поршневих газоперекачувальних агрегатів

     7.4.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста ТК з приводом від поршневих ГПА наведений у таблиці 4.

     Таблиця 4 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста ТК з приводом від поршневих ГПА


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у компресорному цеху з газомоторними компресорами

1

7.4.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста технологічних компресорів з приводом від поршневих газоперекачувальних агрегатів

0,5

7.4.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання компресорного цеху з газомоторними компресорами

6

7.4.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

8

6.4

8

  Електробезпека

2

6.5

9

  Обов'язки машиніста технологічних компресорів з приводом від поршневих газоперекачувальних агрегатів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.4.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

25

 

     7.4.2 Організація роботи з питань охорони праці у компресорному цеху з газомоторними компресорами
     7.4.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції машиніста ТК з приводом від поршневих компресорів
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати машиніст ТК. Що повинен знати та вміти машиніст ТК. Приймання та здача змін. Зобов'язання машиніста ТК під час чергування. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [111]
     7.4.2.2 Утримання території, виробничих та побутових приміщень
     Газопроводи. Загальні вимоги безпеки щодо утримання території КС. Розпізнавальні знаки для газопроводів та кабельних трас КС. Що забороняється робити на території КС. Трубопровідна арматура. Теплопостачання, газозабезпечення, водопостачання, вентиляція, каналізація. Періодичність та порядок оглядів обладнання та стану виробничих приміщень КЦ. Загазованість приміщень: періодичність та порядок проведення контролю на загазованість. У яких випадках забороняється робота КЦ. Порядок перевірки перекривної, запобіжної та регулюючої арматури.
     [85, 104, 111]
     7.4.2.3 Вимоги пожежної безпеки для КС
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту КЦ: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного та експлуатації КС. Порядок дій у разі пожежі.
     [41, 80, 82, 83, 159]
     7.4.2.4 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вантажопідіймальні машини, механізми та пристосування КЦ: кран-балка, яка забезпечує піднімання і пересування всіх великих деталей і вузлів газомоторних компресорів (далі - ГМК); талі, блоки зі стропами і захватами для підіймання вузлів і деталей обладнання КЦ; спеціальні заводські пристосування для піднімання вузлів ГМК, допоміжних вантажопідіймальних і такелажних пристосувань.
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажопідіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.
     [38, 68, 104, 149]

     7.4.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста технологічних компресорів з приводом від поршневих газоперекачувальних агрегатів
     7.4.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [38, 39, 43, 44, 66, 68, 69, 82, 100, 101]
     7.4.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [41, 70, 74, 78, 85, 104, 105, 106, 107]
     7.4.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 10, 12, 13, 15 - 27, 30, 33, 35, 37]
     7.4.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для машиніста ТК з приводом від поршневих ГПА;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції машиніста ТК з приводом від поршневих ГПА;
     - технологічних інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування КЦ з ГМК;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.4.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання компресорного цеху з газомоторними компресорами
     7.4.4.1 Вимоги безпеки до компресорних установок
     Розміщення обладнання компресорних установок. Механізація керування та обслуговування. Вимоги до герметичності. Вимоги до продування інертним газом. Вимоги до зниження рівня шуму і вібрації. Матеріали, арматура і трубопроводи. Система змащування та змащувальні масла. Система охолодження. Запобіжні прилади. Запобіжні огородження. Контрольно-вимірювальні прилади. Система автоматизації.
     [41]
     7.4.4.2 Вимоги безпеки під час експлуатації ГМК
     Підготовка ГМК до пуску. Пуск ГМК та вивід його на режим навантаження. Обслуговування ГМК під час роботи. Особливості експлуатації ГМК на режимах, що відрізняються від номінальних. Зупинка ГМК. Експлуатація контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних приладів ГМК.
     Вимоги безпеки з утримання перекривної арматури і обладнання: на агрегатах, що знаходяться в роботі; на агрегатах, що знаходяться в резерві; на агрегатах, що знаходяться в ремонті. Вимоги безпеки під час обслуговування АПО газу, масла. Вимоги безпеки під час обслуговування вентиляційних камер.
     [41, 104, 111]
     7.4.4.3 Вимоги безпеки під час експлуатації допоміжного обладнання та систем КЦ
     Водопостачання. Система маслопостачання. Система технологічного газу. Система паливного газу. Система імпульсного газу. Система стиснутого повітря. Система вентиляції і опалення. Система електропостачання КЦ. Система промислової каналізації цеху. Система пожежебезпеки КЦ.
     [41, 104, 111]
     7.4.4.4 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування систем автоматичного регулювання
     Обслуговування систем автоматичного регулювання окремих і зв'язаних технологічних параметрів. Підготовка автоматичних систем. Включення в роботу. Спостереження за справністю роботи. Регулювання і наладка систем автоматичного регулювання. Перевірка працездатності. Виявлення неполадок, несправностей та їх усунення.
     Безпечні прийоми праці під час роботи з пристроями автоматичної сигналізації, захисту і блокування. Підготовка, включення, наладка датчиків сигналізації і тиску. Виявлення та усунення несправностей датчиків. Наладка ємкісних сигналізаторів рівня, сигнальних пристроїв та приладів. Виявлення та усунення неполадок. Обслуговування електроконтактного ртутного термометра. Обслуговування автоматичних сигналізаторів вогненебезпечних газів. Обслуговування пристроїв автоматичного захисту та блокування.
     [41, 102, 104, 111]
     7.4.4.5 Загальні вимоги до проведення планово-попереджувальних ремонтів
     Підготовка ГМК до проведення ремонту. Порядок виведення ГМК в ремонт. Обов'язки машиніста під час ремонту ГМК. Профілактичні роботи на обладнанні і системах КЦ під час щорічних планових зупинок.
     [104, 111]
     7.4.4.6 Вимоги безпеки у КЦ
     Вимоги безпеки під час експлуатації ГМК та обладнання КЦ. Вимоги безпеки під час ремонту ГПА.
     [104, 111]
     7.4.4.7 Система електропостачання КЦ
     [104]
     7.4.4.8 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках.
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням.
     Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68, 111]
     7.4.4.9 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском (буферні ємності, холодильники, вологомасловідділювачі, акустичні фільтри, баки продувок та глушники). Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, прилади для вимірювання температури, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини. Опосвідчення та експлуатація балонів.
     [39, 41]

     7.4.5 Обов'язки машиніста технологічних компресорів з приводом від поршневих газоперекачувальних агрегатів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.4.5.1 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії машиніста у випадку зупинення одного з ГПА групи; зникнення перемінної напруги; розриву маслопроводу; загазованості приміщення, пожежі в компресорному цеху, неполадок в електромережі, при нещасному випадку.
     [111, 142]
     7.5 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для регенераторника відпрацьованих масел

     7.5.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони регенераторника відпрацьованих масел наведений у таблиці 5.

     Таблиця 5 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці регенераторника відпрацьованих масел


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці в газокомпресорній службі

1

7.5.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для регенераторника відпрацьованих масел

0,5

7.5.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання систем очистки та регенерації масла

4

7.5.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

2

6.4

8

  Електробезпека

1

6.5

9

  Обов'язки регенераторника відпрацьованих масел згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

2

7.5.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

14

      7.5.2 Організація роботи з питань охорони праці в газокомпресорній службі
     7.5.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції регенераторника відпрацьованих масел
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати регенераторник відпрацьованих масел . Що повинен знати та вміти регенераторник відпрацьованих масел. Порядок приймання та здачі змін. Зобов'язання оператора регенераторника відпрацьованих масел під час роботи. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [112]
     7.5.2.2 Утримання території, виробничих приміщень, обладнання та споруд
     Територія КС з розташованими на ній технологічними комунікаціями, виробничі приміщення. Порядок огляду маслоочисної та регенераційної установки з метою перевірки справності установки і підготовленості до пуску.
     [112]
     7.5.2.3 Вимоги пожежної безпеки для КС
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації установок регенерації масла, застосування паливно-мастильних матеріалів.
     Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 112, 159]

     7.5.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для регенераторника відпрацьованих масел
     7.5.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [39, 43, 44, 46, 48, 68, 69, 82, 100, 111]
     7.5.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 74, 78, 83, 85, 105, 106, 107]
     7.5.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 10, 12, 13, 15 - 22, 30, 31, 37]
     7.5.3.4 Вимоги:
     - інструкції з охорони праці для регенераторника відпрацьованих масел;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції регенераторника відпрацьованих масел;
     - інструкції з експлуатації та технічного обслуговування ПСМ-1-3000 та Р-1000;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.5.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного обладнання систем очистки та регенерації масла
     7.5.4.1 Обслуговування маслоочисної машини та регераційної установки
     Регламент, порядок та зміст технічного обслуговування ПСМ-1-3000 і Р-1000. Вимоги безпеки перед початком робіт, під час технічного обслуговування та після закінчення робіт.
     [85, 112, 130, 131]
     7.5.4.2 Вимоги безпеки під час обслуговування і ремонту посудин на складі масел
     [112]
     7.5.4.3 Вимоги безпеки під час ремонту установок очистки і регенерації масел
     [112, 130, 131]
     7.5.4.4 Вимоги безпеки під час використання переносного ручного інструменту
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68, 112]
     7.5.4.5 Вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажопідіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.
     [38, 68, 112, 149]
     7.5.4.6 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Арматура, контрольно-вимірювальні приклади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, запобіжні пристрої від підвищення тиску. Утримання, експлуатація та ремонт посудин, що працюють під тиском. Опосвідчення та експлуатація балонів.
     [39]

     7.5.5 Обов'язки регенераторника відпрацьованих масел згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.5.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час технічного обслуговування та експлуатації установок очистки і регенерації масел на КС. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій в установках очистки і регенерації масел на КС.
     [112]
     7.5.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

     Дії регенераторника відпрацьованих масел у разі виникнення аварійних ситуацій: зникнення перемінної напруги; розрив маслопроводу; загазованість приміщення; пожежа в установці очистки і регенерації масла; неполадки в електромережі.
     [112, 142]
     7.6 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для оператора пункту заміру газу

     7.6.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони оператора пункту заміру газу (далі - ПЗГ) наведений у таблиці 6.

     Таблиця 6 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці оператора ПЗГ


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці на пункті заміру газу

1

7.6.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для оператора пункту заміру газу

0,5

7.6.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання пункту заміру газу

5

7.6.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

4

6.4

8

  Електробезпека

1

6.5

9

  Обов'язки оператора пункту заміру газу згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.6.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

19

 

     7.6.2 Організація роботи з питань охорони праці на пункті заміру газу
     7.6.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції оператора ПЗГ
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати оператор ПЗГ. Що повинен знати та вміти оператор ПЗГ. Порядок приймання та здачі змін. Зобов'язання оператора ПЗГ під час виконання робіт. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [113]
     7.6.2.2 Утримання території, виробничих приміщень, обладнання та споруд
     Територія ПЗГ з розташованими на ній технологічними комунікаціями, виробничі приміщення. Порядок обходу, огляду та перевірки:
     - обладнання, пристроїв, інструменту, приладів, переносного ліхтаря у вибухобезпечному виконанні та газоаналізатора;
     - наявності протипожежного інвентарю;
     - наявності документації;
     - наявності і справності огорож, запобіжних пристроїв, блокуючих і сигналізуючих влаштувань, засобів індивідуального і колективного захисту;
     - стану проходів, переходів, майданчиків, маршових сходів, перил, а також відсутність мотлоху і нагромаджень;
     - роботи всіх пристроїв, установок, стану і положення перекривної, регулюючої, запобіжної арматури, контрольно-вимірювальних приладів, автоматичних систем захисту, режиму роботи ПЗГ.
     [113]
     7.6.2.3 Вимоги пожежної безпеки для ПЗГ
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту ПЗГ: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної та охоронної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації ПЗГ. Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 113, 159]

     7.6.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для оператора пункту заміру газу
     7.6.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [39, 43, 44, 46, 48, 68, 69, 82, 100, 101]
     7.6.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 74, 78, 83, 85, 86, 87, 90, 105, 106, 107]
     7.6.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 10, 12, 13, 15 - 22. 30, 33 - 37]
     7.6.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для оператора ПЗГ;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції оператора ПЗГ ;
     - інструкції з експлуатації та технічного обслуговування ПЗГ;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.6.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання пункту заміру газу
     7.6.4.1 Вимоги безпеки до виконання вимірювань
     Загальні вимоги. Параметри, які підлягають безперервному вимірюванню та реєстрації на ПЗГ. Порядок ведення обліку газу витратоміром перепаду тиску у разі використання автоматичних обчислювачів або самописних приладів. Порядок ведення обліку газу витратоміром з лічильником газу з використанням автоматичних коректорів.
     [86, 87]
     7.6.4.2 Вимоги безпеки під час експлуатації ПЗГ
     Організація експлуатації.
     Вимоги безпеки перед початком роботи.
     Вимоги безпеки під час виконання роботи.
     Вимоги безпеки після закінчення роботи.
     [113]
     7.6.4.3 Вимоги безпеки під час виконання ремонтних робіт на ПЗГ
     Періодичність технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання та вузлів ПЗГ. Перелік робіт із технічного обслуговування і поточного ремонту, що виконуються оператором ПЗГ. Вимоги безпеки під час виконання ремонтних робіт оператором ПЗГ.
     [86, 89, 113]
     7.6.4.4 Засоби вимірювальної техніки, які використовуються на ПЗГ
     Автоматичний обчислювач у комплекті з первинним вимірювальним перетворювачем перепаду тиску, тиску та температури, самописні засоби вимірювальної техніки за перепадом тиску, тиску та температури, автоматичний коректор у комплекті з первинним вимірювальним перетворювачем перепаду тиску та температури, лічильники газу.
     [86]
     7.6.4.5 Технічні заходи електробезпеки на ПЗГ
     Технічні заходи під час підготовки робочого місця. Перевірка відсутності напруги в ЕУ. Електрохімічний захист від корозії. Робота з електроінструментом.
     [44, 46]
     7.6.4.6 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68, 113]
     7.6.4.7 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, запобіжні пристрої від підвищення тиску. Утримання, експлуатація та ремонт посудин, що працюють під тиском. Опосвідчення та експлуатація балонів.
     [39]

     7.6.5 Обов'язки оператора пункту заміру газу згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.6.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час технічного обслуговування та експлуатації ПЗГ. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій на ПЗГ.
     [142]
     7.6.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії оператора ПЗГ у разі виникнення аварійних ситуацій:
     - витік газу на фланцевих з'єднаннях замірних ліній, кришках замірних камер;
     - порушення герметичності імпульсних ліній у блок-постах ПЗГ;
     - загорання свічових відводів від грозових розрядів і вторинних проявів блискавки;
     - виникнення пожежі в блок-постах ПЗГ;
     - розрив газопроводу на майданчику ПЗГ, спалахування газу.
     [142]
     7.7 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для лаборанта хімічного аналізу

     7.7.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони лаборанта хімічного аналізу наведений у таблиці 7.

     Таблиця 7 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці лаборанта хімічного аналізу


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці в лабораторії

1

7.7.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для лаборанта хімічного аналізу

0,5

7.7.3

4

  Вимоги безпеки під час проведення хімічного аналізу

3

7.7.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

2

6.4

8

  Електробезпека

1

6.5

9

  Обов'язки лаборанта хімічного аналізу згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

2

7.7.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

13

      7.7.2 Організація роботи з питань охорони праці в лабораторії
     7.7.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції лаборанта хімічного аналізу
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати лаборант хімічного аналізу. Що повинен знати та вміти лаборант хімічного аналізу. Зобов'язання лаборанта хімічного аналізу під час роботи в лабораторії. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [115]
     7.7.2.2 Утримання приміщення лабораторії та робочого місця
     Порядок огляду робочого місця та перевірки:
     - справності та ефективності роботи вентиляції (вентиляційних шаф);
     - справності обладнання, пристроїв, посуду, інструменту і приладів;
     - наявності на робочому місці реактивів;
     - наявності вільного доступу до входів і виходів;
     - наявності і справності засобів індивідуального і колективного захисту;
     - наявності проточної води, а при її відсутності - достатнього запасу води;
     - наявності в аптечці нейтралізуючих, знезаражуючих та стерильних медикаментів.
     [115]
     7.7.2.3 Вимоги пожежної безпеки для лабораторії хімічного аналізу
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту лабораторії хімічного аналізу: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної та охоронної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання. Склади хімічних речовин. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт у лабораторіях хімічного аналізу. Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 115, 159]

     7.7.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для лаборанта хімічного аналізу
     7.7.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [35, 38, 39, 43, 44, 68, 69, 82, 100, 111]
     7.7.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 74, 81, 83, 85, 106]
     7.7.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 2, 4, 9, 10, 12 - 22, 31 - 37]
     7.7.3.4 Вимоги:
     - інструкції з охорони праці для лаборанта хімічного аналізу;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції лаборанта хімічного аналізу;
     - інструкції з експлуатації та технічного обслуговування обладнання лабораторії хімічного аналізу;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.7.4 Вимоги безпеки під час проведення хімічного аналізу
     7.7.4.1 Облаштування лабораторії хімічного аналізу
     Облаштування та розміщення лабораторії. Обладнання для проведення хімічних аналізів. Порядок застосування та властивості всіх хімічних реактивів, які використовуються на підприємстві.
     [81, 115]
     7.7.4.2 Вимоги безпеки під час виконання робіт у лабораторіях хімічного аналізу
     Вимоги безпеки перед початком роботи, під час виконання робіт та після закінчення роботи.
     [115]
     7.7.4.3 Вимоги безпеки під час виконання робіт на виробничих об'єктах
     Вимоги безпеки під час проведення хімічних аналізів на виробничих об'єктах: КС з вузлами підключень, території проммайданчиків, газорозподільних станцій (далі - ГРС), ПЗГ, лінійної частині магістральних газопроводів.
     [85, 88, 106]

     7.7.5 Обов'язки лаборанта хімічного аналізу згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.7.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час обслуговування та експлуатації обладнання лабораторії хімічного аналізу. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій в лабораторії.
     [115]
     7.7.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії лаборанта хімічного аналізу у разі виникнення аварійних ситуацій: отруєння, опіки, вибух, пожежа.
     [115]
     7.8 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для приладиста контрольно-вимірювальних приладів

     7.8.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці приладиста контрольно-вимірювальних приладів (далі - КВП) наведений у таблиці 8.

     Таблиця 8 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці приладиста КВП


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у виробничому підрозділі

1

7.8.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для приладиста контрольно-вимірювальних приладів

0,5

7.8.3

4

  Вимоги безпеки під час виконання робіт в електроустановках

2

7.8.4

5

  Вимоги безпеки під час експлуатації і технічного обслуговування засобів автоматики і телемеханіки

3

7.8.5

6

  Вимоги безпеки під час ремонтних робіт на кабелях

2

7.8.6

7

  Вимоги безпеки під час експлуатації і технічного обслуговування електронно-обчислювальних машин

1

7.8.7

8

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

9

  Виробнича санітарія

1

6.3

10

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

5

6.4

11

  Електробезпека

2

6.5

12

  Обов'язки приладиста контрольно-вимірювальних приладів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

2

7.8.8

13

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

22

 

     7.8.2 Організація роботи з питань охорони праці у виробничому підрозділі
     7.8.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції приладиста КВП
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Робоче місце приладиста КВП. Перелік робіт, які повинен виконувати приладист КВП. Що повинен знати та вміти приладист КВП. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [102, 116]
     7.8.2.2 Утримання території та виробничих приміщень. Об'єкти загального призначення
     Газопроводи. Загальні вимоги безпеки щодо утримання території виробничого підрозділу. Розпізнавальні знаки для кабельних трас виробничого підрозділу. Що забороняється робити на території виробничого підрозділу. Періодичність та порядок оглядів енергетичного обладнання, КВПіА. Загазованість приміщень: періодичність та порядок перевірки датчиків загазованості.
     [85, 116]
     7.8.2.3 Забезпечення пожежної безпеки
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання та експлуатації технічних засобів контролю і протипожежного захисту будівель і споруд: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання. Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації засобів автоматики, телемеханіки і обчислювальної техніки. Вимоги пожежної безпеки в операторних приміщеннях, у майстернях та лабораторіях. Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 102, 159]

     7.8.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для приладиста контрольно-вимірювальних приладів
     7.8.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [39, 43, 44, 46, 47, 48, 68, 69, 82, 100, 111]
     7.8.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 74, 83, 85, 102, 105, 106, 107, 116]
     7.8.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 4, 8, 9 - 27, 30, 35, 37]
     7.8.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для приладиста КВП;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції приладиста КВП;
     - інструкцій з експлуатації заводів-виготовлювачів КВП;
     - технологічних інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування КВП, засобів автоматики, телемеханіки і обчислювальної техніки;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.8.4 Вимоги безпеки під час виконання робіт в електроустановках
     7.8.4.1 Технічні заходи безпеки під час проведення робіт в електроустановках
     Вимоги безпеки перед початком роботи. Послідовність виконання технічних заходів перед проведенням робіт в електроустановках. Способи відключення електроустановок. Вивішування плакатів безпеки, які застосовуються під час проведення робіт в ЕУ до 1000В. Перевірка відсутності напруги в ланцюгах автоматики і керування. Встановлення та перевірка заземлень.
     [44, 116]
     7.8.4.2 Організаційні заходи безпеки під час проведення робіт в електроустановках
     Оформлення роботи за нарядом чи розпорядженням. Склад бригади, що працює за нарядом. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт. Нагляд під час виконання робіт за нарядом. Оформлення перерв в роботі, переводу на інше місце. Закінчення робіт і закриття наряду.
     [44, 116]

     7.8.5 Вимоги безпеки під час експлуатації і технічного обслуговування засобів автоматики і телемеханіки
     7.8.5.1 Контрольно-вимірювальні прилади
     Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування та ремонту контрольно-вимірювальних приладів (далі - КВП), що застосовуються у підрозділі (службі). Газоаналізатори: типи, технічні дані, принцип дії та улаштування, підготовка приладу до роботи, порядок роботи, визначення наявності метану та вуглекислого газу в повітрі.
     [155]
     7.8.5.2 Вимоги електробезпеки під час експлуатації та обслуговування КВП
     Вимоги електробезпеки під час технічного обслуговування і експлуатації КВП, засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки.
     [47, 102]
     7.8.5.3 Засоби автоматики, телемеханіки, автоматизованих систем управління та обчислювальної техніки
     Метрологічна атестація та повірка засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ). Вимоги безпеки до технічного обслуговування та ремонту АСУ та засоби обчислювальної техніки.
     [8, 11, 85, 102]
     7.8.5.4 Технічна експлуатація
     Вимоги безпеки під час оперативних перемикань в схемах автоматики. Організація перевірки. Контрольні кабелі та пневматичні елементи. Релейно-контактні засоби. ЗВТ. Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування спеціалізованих засобів, комплексів та систем телемеханіки.
     [102]
     7.8.5.5 Вимоги безпеки під час виконання спеціальних робіт
     Вимоги безпеки під час обслуговування дистанційного управління перекривної та регулювальної арматури (дистанційне управління лінійними кранами).
     Дистанційне управління захисних блокуючи засобів і автоматичних засобів безпеки тиску, загазованості, температури. Періодичність обслуговування засобів безпеки та оформлення результатів їх перевірки.
     Умови проведення вимірювань в електричних схемах апаратури з напругою до 1000 В. Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв'язку, з електролічильниками. Робота з КВП, установленими на посудинах, що працюють під тиском. Обслуговування КВП посудин високого тиску.
     Вимоги безпеки під час експлуатації засобів пневмо- та гідроавтоматики.
     Вимоги безпеки під час проведення робіт з монтажу, налагоджування, технічного обслуговування та експлуатації засобів автоматики в пожежо- та вибухонебезпечних приміщеннях.
     Вимоги безпеки під час експлуатації радіоактивних приладів.
     Вимоги безпеки під час проведення зовнішніх робіт.
     Захист від статичної електрики.
     [44, 46, 102, 116]
     7.8.5.6 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями.
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарного інструменту. Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках.
     [53, 68, 116]

     7.8.6 Вимоги безпеки під час ремонтних робіт на кабелях
     Порядок виконання ремонтних робіт на контрольних кабелях в охоронних зонах та проммайданчиках КС. Вимоги безпеки під час проведення земляних робіт та робіт на висоті. Прокладення та переукладення кабелю. Заливка муфт.
     [44, 116]

     7.8.7 Вимоги безпеки під час експлуатації і технічного обслуговування електронно-обчислювальних машин
     Вимоги безпеки до обладнання. Вимоги безпеки до розміщення устаткування та організації робочих місць. Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування, ремонту та налагоджування електронно-обчислювальних машин. Вимоги безпеки в операторних приміщеннях. Вимоги безпеки в майстернях та лабораторіях.
     [47, 85, 102]

     7.8.8 Обов'язки приладиста контрольно-вимірювальних приладів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.8.8.1 Дії приладиста КВП у разі виникнення загрози загорання чи вибуху на газопроводі, газовому об'єкті чи технологічному обладнанні, що знаходиться під тиском; при виникненні пожежі, у разі виявленні будь-яких неполадок в електромережі.
     [116]
     7.8.8.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
     Дії приладиста у разі виникнення аварійних ситуацій: загазованість, отруєння, вибух, пожежа.
     [116]
     7.9 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для слюсаря контрольно-вимірювальних приладів

     7.9.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці слюсаря КВП наведений у таблиці 9.

     Таблиця 9 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці слюсаря КВП


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у виробничому підрозділі

1

7.9.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для слюсаря контрольно-вимірювальних приладів

0,5

7.9.3

4

  Вимоги безпеки під час виконання робіт в електроустановках

2

7.9.4

5

  Вимоги безпеки під час ремонту і технічного обслуговування систем автоматики і приладів

3,5

7.9.5

6

  Вимоги безпеки під час ремонтних робіт на кабелях

2

7.9.6

7

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

8

  Виробнича санітарія

0,5

6.3

9

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

5

6.4

10

  Електробезпека

2

6.5

11

  Обов'язки слюсаря контрольно-вимірювальних приладів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

2

7.9.7

12

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

21

 

     7.9.2 Організація роботи з питань охорони праці у виробничому підрозділі
     7.9.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції слюсаря КВП
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Робоче місце слюсаря КВП. Перелік робіт, які повинен виконувати слюсар КВП. Що повинен знати та вміти слюсар КВП. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [102, 117]
     7.9.2.2 Утримання території та виробничих приміщень. Об'єкти загального призначення
     Газопроводи. Загальні вимоги безпеки щодо утримання території виробничого підрозділу. Розпізнавальні знаки для кабельних трас виробничого підрозділу. Що забороняється робити на території виробничого підрозділу. Періодичність та порядок оглядів енергетичного обладнання, КВП, засобів автоматики і телемеханіки. Загазованість приміщень: періодичність та порядок проведення контролю на загазованість.
     [85, 117]
     7.9.2.3 Забезпечення пожежної безпеки у виробничому підрозділі
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання та експлуатації технічних засобів контролю і протипожежного захисту будівель і споруд: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання, первинні засоби пожежогасіння.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації засобів автоматики, телемеханіки і обчислювальної техніки. Вимоги пожежної безпеки в операторних приміщеннях, у майстернях та лабораторіях.
     Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 102, 159]

     7.9.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для слюсаря контрольно-вимірювальних приладів
     7.9.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [39, 43, 44, 46, 47, 48, 68, 69, 82, 100, 111]
     7.9.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 74, 83, 85, 102, 105, 106, 107, 116]
     7.9.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 4, 8, 9 - 27, 30, 35, 37]
     7.9.3.4 Вимоги:
     - інструкції з охорони праці для слюсаря КВП;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції слюсаря КВП;
     - інструкцій з експлуатації заводів-виготовлювачів КВП;
     - технологічних інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування КВП, засобів автоматики, телемеханіки і обчислювальної техніки;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.9.4 Вимоги безпеки під час виконання робіт в електроустановках
     7.9.4.1 Технічні заходи безпеки під час проведення робіт в електроустановках
     Вимоги безпеки перед початком роботи. Послідовність виконання технічних заходів перед проведенням робіт в електроустановках. Способи відключення електроустановок. Вивішування плакатів безпеки, які застосовуються під час проведення робіт в електроустановках до 1000 В. Перевірка відсутності напруги у ланцюгах автоматики і керування. Встановлення та перевірка заземлень.
     [44, 117]
     7.9.4.2 Організаційні заходи безпеки під час проведення робіт в електроустановках
     Оформлення роботи за нарядом чи розпорядженням. Склад бригади, що працює за нарядом. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт. Нагляд під час виконання робіт за нарядом. Оформлення перерв в роботі, переводу на інше місце. Закінчення робіт і закриття наряду.
     [44, 117]

     7.9.5 Вимоги безпеки під час ремонту і технічного обслуговування систем автоматики і приладів
     7.9.5.1 Контрольно-вимірювальні прилади
     Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування та ремонту контрольно-вимірювальних приладів (далі - КВП), що застосовуються у структурному підрозділі (службі).
     Перетворювачі тиску: призначення, будова, принцип дії, вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації.
     Газоаналізатори: типи, технічні дані, принцип дії та улаштування, підготовка приладу до роботи, порядок роботи, визначення наявності метану та вуглекислого газу в досліджуваному повітрі.
     Газові хроматографи: призначення, конструкція, вимоги інструкції з експлуатації. Дозатори, хроматографічні колонки, детектори. Прилади реєстрації.
     [155]
     7.9.5.2 Засоби автоматики, телемеханіки, автоматизованих систем управління та обчислювальної техніки
     Метрологічна атестація та повірка засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ).
     Регулюючі органи і виконавчі механізми. Засоби з'єднання регулюючих органів із виконавчими механізмами.
     Вимоги безпеки до технічного обслуговування та ремонту АСУ та засоби обчислювальної техніки.
     [8, 11, 85, 102]
     7.9.5.3 Технічна експлуатація
     Вимоги безпеки під час оперативних перемикань в схемах автоматики. Організація перевірки. Контрольні кабелі та пневматичні елементи. Релейно-контактні засоби. ЗВТ. Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування спеціалізованих засобів, комплексів та систем телемеханіки.
     [102]
     7.9.5.4 Вимоги безпеки під час виконання спеціальних робіт
     Вимоги безпеки під час обслуговування та ремонту дистанційного управління перекривної та регулювальної арматури (дистанційне управління лінійними кранами).
     Дистанційне управління захисних блокуючих засобів і автоматичних засобів безпеки тиску, загазованості, температури. Періодичність обслуговування та ремонту засобів безпеки та оформлення результатів їх перевірки.
     Умови проведення вимірювань в електричних схемах апаратури з напругою до 1000 В. Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв'язку, з електролічильниками. Робота з КВП, установленими на посудинах, що працюють під тиском. Обслуговування та ремонт КВП посудин високого тиску.
     Вимоги безпеки під час експлуатації та ремонту засобів пневмо- та гідроавтоматики.
     Вимоги безпеки під час проведення робіт з монтажу, налагоджування, технічного обслуговування, експлуатації та ремонту засобів автоматики. Вимоги безпеки під час виконання робіт паяльником.
     Вузли обв'язування приладів із трубною комутацією. Монтаж і з'єднання зовнішніх і внутрішніх трубних проводок. Особливості монтажу трубних проводок високого тиску. Захист трубних проводок від корозії.
     Монтаж кабельних проводок. Вимоги безпеки під час монтажу кабельних проводок. Проходи кабелів через стіни і перекриття. Правила прокладки кабелів у вибухо- та пожежонебезпечних приміщеннях. Вимоги безпеки під час експлуатації радіоактивних приладів. Вимоги безпеки під час проведення зовнішніх робіт.
     Особливості прокладення трубних сполучених ліній, що заповнюються рідиною, газом. Монтаж приладів для добору тиску, температури, рівня та аналізу газів.
     [44, 48, 102, 117]
     7.9.5.5 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарного інструменту. Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках.
     [53, 68, 117]

     7.9.6 Вимоги безпеки під час ремонтних робіт на кабелях
     Порядок виконання ремонтних робіт на контрольних кабелях в охоронних зонах та проммайданчиках КС. Вимоги безпеки під час проведення земляних робіт та робіт на висоті. Прокладення та переукладення кабелю. Заливка муфт.
     [44, 117]

     7.9.7 Обов'язки слюсаря контрольно-вимірюваних приладів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.9.7.1 Дії слюсаря КВП у разі виникнення загрози загорання чи вибуху на газопроводі, газовому об'єкті чи технологічному обладнанні, що знаходиться під тиском; при виникненні пожежі, у разі виявленні будь-яких неполадок в електромережі.
     [117]
     7.9.7.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії слюсаря у разі виникнення аварійних ситуацій: загазованість, отруєння, вибух, пожежа.
     [117]
     7.10 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для слюсаря з ремонту технологічних установок АГНКС

     7.10.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці слюсаря з ремонту технологічних установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі - АГНКС) наведений у таблиці 10.

     Таблиця 10 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці слюсаря з ремонту технологічних установок АГНКС


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці на АГНКС

1

7.10.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для слюсаря з ремонту технологічних установок АГНКС

0,5

7.10.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання АГНКС

5

7.10.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

0,5

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

6

6.4

8

  Електробезпека

1,5

6.5

9

  Обов'язки слюсаря з ремонту технологічних установок АГНКС згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.10.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

21

 

     7.10.2 Організація роботи з питань охорони праці на АГНКС
     7.10.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції слюсаря з ремонту технологічних установок АГНКС
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Що повинен знати та вміти слюсар з ремонту технологічних установок АГНКС. Зобов'язання слюсаря з ремонту технологічних установок АГНКС щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
     [108]
     7.10.2.2 Утримання території та виробничих приміщень
     Загальні вимоги безпеки щодо утримання території АГНКС. Розпізнавальні знаки для підземних споруд та кабельних трас АГНКС. Що забороняється робити на території АГНКС. Періодичність та порядок оглядів обладнання. Порядок перевірки перекривної, запобіжної та регулюючої арматури.
     [76]
     7.10.2.3 Вимоги пожежної безпеки для АГНКС
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, порушення герметичності трубопроводів та заправних шлангів, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації АГНКС.
     Порядок дій у разі пожежі.
     [76, 80, 82, 159]
     7.10.2.4 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.
     [38, 68, 76, 149]

     7.10.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для слюсаря з ремонту технологічних установок АГНКС
     7.10.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [38, 39, 43 - 45. 68, 69, 82, 10, 111]
     7.10.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [76, 78, 83, 105, 106, 107]
     7.10.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 10, 12, 13, 15 - 27, 30, 31, 35, 37]
     7.10.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для слюсаря з ремонту технологічних установок ;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції слюсаря з ремонту технологічних установок ;
     - інструкції з експлуатації заводів-виготовлювачів обладнання АГНКС;
     - технологічних інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування АГНКС;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.10.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання АГНКС
     7.10.4.1 Загальні вимоги безпеки до обладнання
     Допустимі навантаження на деталі, вузли та механізми, що працюють, способи їх технічного обслуговування і ремонту. Технічна послідовність і безпечна організація роботи під час ремонту. Обсяги і порядок планово-попереджувальних ремонтів обладнання. Оформлення результатів планово-попереджувальних ремонтів. Розміщення і принцип дії перекривної арматури і апаратів.
     [40, 41, 106, 138, 149]
     7.10.4.2 Вимоги безпеки під час виконання робіт на металообробних верстатах, з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки під час роботи на металообробних верстатах та верстаках.
     Вимоги безпеки до абразивного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту. Вимоги безпеки до пневматичного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням.
     [53, 68, 108]
     7.10.4.3 Вимоги безпеки під час виконання робіт з технічного обслуговування обладнання АГНКС
     Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи паяльною лампою. Порядок проведення щодобового огляду вентиляційних установок. Види та зміст технічного обслуговування та ремонту компресорної установки. Вимоги безпеки під час обслуговування апаратів повітряного охолодження. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки під час ліквідації аварій.
     [68, 76, 108]
     7.10.4.4 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Вимоги безпеки до експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском (акумулятори газу, продувальні ємності, адсорбери, сепаратори, фільтри, вологомасловідділювачі тощо). Арматура, контрольно-вимірювальні приклади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, прилади для вимірювання температури, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини.
     Опосвідчення та експлуатація балонів.
     [39, 76]
     7.10.4.5 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації установок осушення газу
     Вимоги безпеки до технічного обслуговування та ремонту установок осушення газу на АГНКС: адсорберів, теплообмінників, електричних підігрівачів газу регенерації і стінок адсорберів, фільтрів, сепараторів, холодильників, вологомасловідділювачів тощо. Роботи, які виконуються під час щозмінного та періодичного обслуговування обладнання осушення газу. Роботи, які виконуються під час ремонту установок осушення газу.
     [76]
     7.10.4.6 Експлуатація допоміжного обладнання АГНКС
     Експлуатація систем вентиляції. Експлуатація систем стиснутого повітря (газу), що необхідний для живлення пневматичних пристроїв систем автоматичного регулювання та контролю. Вимоги безпеки з експлуатації протипожежного обладнання. Експлуатація ізолюючих засобів індивідуального захисту органів дихання, шлангових протигазів, рятівних поясів та вірьовок.
     [76]

     7.10.5 Обов'язки слюсаря з ремонту технологічних установок АГНКС згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.10.5.1 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Зобов'язання слюсаря з ремонту технологічних установок у разі виникнення аварійної ситуації.
     [19]
     7.10.5.2 Порядок дій слюсаря з ремонту технологічних установок згідно з ПЛАС під час штатних аварійних ситуацій:
     - вибух на території АГНКС;
     - пожежа на території АГНКС.
     [140]
     7.10.5.3 Порядок дій слюсаря з ремонту технологічних установок згідно з ПЛАС на блоці компремування, охолодження та осушення газу під час:
     - вибуху в приміщенні компресорної;
     - пожежі у приміщенні компресорної.
     [140]
     7.10.5.4 Порядок дій слюсаря з ремонту технологічних установок згідно з ПЛАС на блоці зберігання газу під час:
     - вибуху у блоці зберігання газу;
     - пожежі у блоці зберігання газу.
     [140 ]
     7.10.5.5 Порядок дій слюсаря з ремонту технологічних установок згідно з ПЛАС на блоці розподілення газу на газозаправній колонці під час пожежі на території заправки
     [140]
Повернутися до змісту

     7.11 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста компресорної установки автомобільної газонаповнювальної компресорної станції

     7.11.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста компресорних установок (далі - КУ) АГНКС наведений у таблиці 11.

     Таблиця 11 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста КУ АГНКС


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці на АГНКС

1

7.11.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста КУ АГНКС

0,5

7.11.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання АГНКС

4

7.11.4

5

  Вимоги безпеки під час експлуатації посудин, що працюють під тиском

4

7.11.5

6

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

7

  Виробнича санітарія

1

6.3

8

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

5

6.4

9

  Електробезпека

2

6.5

10

  Обов'язки машиніста КУ АГНКС згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.11.6

11

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

24

 

     7.11.2 Організація роботи з питань охорони праці на АГНКС
     7.11.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції машиніста КУ АГНКС
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Що повинен знати та вміти машиніст КУ АГНКС. Що забороняється робити на АГНКС. Зобов'язання машиніста КУ АГНКС щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
     [118]
     7.11.2.2 Утримання території та виробничих приміщень
     Загальні вимоги безпеки щодо утримання території АГНКС. Розпізнавальні знаки для підземних споруд та кабельних трас АГНКС. Що забороняється робити на території АГНКС. Періодичність та порядок оглядів обладнання та стану виробничих приміщень АГНКС. Загазованість приміщень: періодичність та порядок проведення контролю на загазованість. У яких випадках забороняється робота АГНКС. Порядок перевірки перекривної, запобіжної та регулюючої арматури.
     [76]
     7.11.2.3 Вимоги пожежної безпеки для АГНКС
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації АГНКС.
     Порядок дій у разі пожежі.
     [76, 80, 83, 159]
     7.11.2.4 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.
     [38, 68, 76, 149]

     7.11.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста КУ АГНКС
     7.11.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [38, 39, 43 - 45, 68, 69, 82, 100, 101]
     7.11.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [76, 78, 83, 105, 106, 107]
     7.11.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 10, 12, 13, 15 - 27, 30, 31, 35, 37]
     7.11.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для машиніста КУ АГНКС;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції машиніста КУ АГНКС;
     - інструкції з експлуатації заводів-виготовлювачів обладнання АГНКС;
     - технологічних інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування АГНКС;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.11.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання АГНКС
     7.11.4.1 Загальні вимоги безпеки до обладнання АГНКС
     Вимоги технологічного регламенту роботи АГНКС щодо компремування і подачі газу. Улаштування і правила безпечної експлуатації компресорів, допоміжного обладнання, апаратів, газових комунікацій, приладів контролю та захисту машин і апаратів. Засоби захисту від аварійних ситуацій.
     [40, 41, 118, 138]
     7.11.4.2 Вимоги безпеки під час експлуатації АГНКС
     Вимоги безпеки перед початком роботи.
     Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки під час щозмінного технічного обслуговування АГНКС. Зобов'язання машиніста під час роботи компресорної установки. Випадки, в яких машиніст зобов'язаний зупинити компресорну установку. Зобов'язання машиніста під час роботи установки осушення газу. Дії машиніста у разі раптового припинення подачі електроенергії на АГНКС. Порядок проведення щодобового огляду вентиляційних установок. Види та зміст технічного обслуговування і ремонту компресорної установки. Перелік та порядок ведення технічної документації на АГНКС.
     Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
     [76, 118, 139]
     7.11.4.3 Вимоги безпеки під час експлуатації систем автоматики та контрольно-вимірювальних приладів на АГНКС
     Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування системи контролю, управління те регулювання (далі - СКУР) основного та допоміжного обладнання АГНКС. Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика, що експлуатуються на АГНКС.
     Обсяг та періодичність технічного обслуговування СКУР та КВПіА. Зовнішній огляд та профілактичні ремонти СКУР та КВПіА.
     [76, 101]
     7.11.4.4 Вимоги безпеки під час експлуатації допоміжного обладнання АГНКС
     Вимоги безпеки під час експлуатації:
     - систем вентиляції;
     - систем стиснутого повітря (газу), що необхідний для живлення пневматичних пристроїв систем автоматичного регулювання та контролю;
     - протипожежного обладнання;
     - ізолюючих засобів індивідуального захисту органів дихання, шлангових протигазів, рятівних поясів та вірьовок.
     [76]
     7.11.4.5 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до абразивного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту. Вимоги безпеки до пневматичного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням.
     [53, 68, 118]

     7.11.5 Вимоги безпеки під час експлуатації посудин, що працюють під тиском
     7.11.5.1 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском.
     Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском (акумулятори газу, продувальні ємності, адсорбери, сепаратори, фільтри, вологомасловідділювачі тощо).
     Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, прилади для вимірювання температури, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини.
     Акумулятори газу. Опосвідчення та експлуатація балонів.
     [39, 76]
     7.11.5.2 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації установок осушення газу
     Конструкція установок осушення газу на АГНКС: адсорберів, теплообмінників, електричних підігрівачів газу регенерації і стінок адсорберів, фільтрів, сепараторів, холодильників, вологомасловідділювачів тощо. Роботи, які виконуються під час щозмінного та періодичного обслуговування обладнання осушення газу. Роботи, які виконуються під час ремонту установок осушення газу. Зобов'язання машиніста КУ під час роботи установки осушення газу. Випадки, в яких машиніст КУ зобов'язаний зупинити роботу установки осушення газу, не чекаючи спрацьовування автоматичного захисту.
     [76, 139]
     7.11.5.3 Робота з електроінструментом та електричними світильниками.
     [44, 138]

     7.11.6 Обов'язки машиніста КУ АГНКС згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.11.6.1 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Вимоги безпеки при розриві трубопроводу, загазованості приміщення, пожежі в компресорному цеху, неполадок в електромережі, при нещасному випадку.
     [118]
     7.11.6.2 Порядок дій машиніста КУ АГНКС згідно з ПЛАС під час штатних аварійних ситуацій:
     - припинення подачі газу на АГНКС;
     - припинення подачі масла у систему змащування компресора;
     - припинення подачі електроенергії на АГНКС;
     - припинення подачі води (тосола) обертової системи;
     - підвищення тиску газу у сепараторі;
     - аварійна розгерметизація сепаратора, арматури та/або трубопроводів обв'язки, викид метану у навколишній простір;
     - загазованість на території АГНКС;
     - вибух на території АГНКС;
     - пожежа на території АГНКС.
     [140]
     7.11.6.3 Порядок дій машиніста КУ АГНКС згідно з ПЛАС на блоці компремування, охолодження та осушення газу під час:
     - підвищення тиску газу на прийомі компресора;
     - підвищення тиску газу на нагнітачі компресора;
     - підвищення температури газу на нагнітанні компресора;
     - підвищення тиску в сепараторі блока осушення газу;
     - підвищення вібрації компресора, трубопроводів обв'язки;
     - гідроудару в компресорі;
     - аварійної розгерметизації компресора, арматури, трубопроводів обв'язки;
     - загазованості приміщення компресорної;
     - вибуху в приміщенні компресорної;
     - пожежі в приміщенні компресорної.
     [140]
     7.11.6.4 Порядок дій машиніста КУ АГНКС згідно з ПЛАС на блоці зберігання газу під час:
     - підвищення тиску в акумуляторі;
     - викиду продукту в навколишній простір;
     - загазованості на території АГНКС;
     - вибуху в блоці зберігання газу.
     - пожежі в блоці зберігання газу.
     [140]
     7.11.6.5 Порядок дій машиніста КУ АГНКС згідно з ПЛАС на блоці розподілення газу на газозаправній колонці під час:
     - викиду продукту у навколишній простір;
     - загазованості на території заправки газових балонів;
     - вибуху на території заправки;
     - пожежі на території заправки.
     [140]
     7.12 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для монтера захисту підземних трубопроводів від корозії

     7.12.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці монтера захисту підземних трубопроводів від корозії наведений у таблиці 12.

     Таблиця 12 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони монтера захисту підземних трубопроводів від корозії


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у виробничому підрозділі

1

7.12.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для монтера захисту підземних трубопроводів від корозії

0,5

7.12.3

4

  Вимоги безпеки під час виконання робіт з електрохімічного захисту підземних трубопроводів від корозії

4

7.12.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

4

6.4

8

  Електробезпека

4

6.5

9

  Обов'язки монтера захисту підземних трубопроводів від корозії згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.12.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

21

 

     7.12.2 Організація роботи з питань охорони праці у виробничому підрозділі
     7.12.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції монтера захисту підземних трубопроводів від корозії
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Робоче місце монтера захисту підземних трубопроводів від корозії. Перелік робіт, які повинен виконувати монтер захисту підземних трубопроводів від корозії. Що повинен знати та вміти монтер захисту підземних трубопроводів від корозії. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [119]
     7.12.2.2 Утримання території та виробничих приміщень. Об'єкти загального призначення
     Газопроводи. Загальні вимоги безпеки щодо утримання території виробничого підрозділу. Розпізнавальні знаки для підземних газопроводів. Що забороняється робити на території виробничого підрозділу. Розміщення споруд захисту на трасі газопроводу. Порядок проведення робіт і поведінки на діючому газопроводі в обсязі професійних обов'язків. Вимоги безпеки під час виконання робіт в охоронних зонах МГ.
     [85, 99, 119]
     7.12.2.3 Забезпечення пожежної безпеки у виробничому підрозділі
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання та експлуатації технічних засобів контролю і протипожежного захисту будівель і споруд: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.
     Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 159]

     7.12.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для монтера захисту підземних трубопроводів від корозії
     7.12.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [39, 43, 44, 46, 48, 68, 69, 82, 100, 101]
     7.12.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 74, 83, 84, 85, 105, 106, 107]
     7.12.3.3 Загальні відомості про стандарти

     [1, 4, 9, 10, 12 - 27, 30, 35, 37]
     7.12.3.4 Вимоги інструкцій:
     - з охорони праці для монтера захисту підземних трубопроводів від корозії;
     - з охорони праці за видами робіт (у т.ч. під час виконання ізоляційних робіт, електромонтажних робіт, робіт на висоті, земляних робіт, робіт у замкнутих просторах);
     - робочої інструкції монтера захисту підземних трубопроводів від корозії;
     - технологічних інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування установок катодного захисту;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.12.4 Вимоги безпеки під час виконання робіт з електрохімічного захисту підземних трубопроводів від корозії
     7.12.4.1 Монтаж, налагоджування та електричні вимірювання в установках електрохімічного захисту
     [71]
     7.12.4.2 Вимоги безпеки під час технологічного контролю підземних трубопроводів
     Огляд стану установок катодного захисту (далі - УКЗ). Контроль різниці потенціалів "труба-земля" в точках дренажу і в точках з мінімальним захистом на дільницях з корозійно-небезпечними умовами. Контроль захисного струму і напруги УКЗ.
     Контроль дієвості ізолюючих фланців (моноблоків). Контроль роботи установок протекторного захисту (далі - УПЗ).
     Контроль різниці потенціалів "кожух-земля". Регулювання резисторів або влаштування додаткових засобів електрохімічного захисту (далі - ЕХЗ) на кожухах, які вимагають захисту. Контроль різниці потенціалів "комунікація-земля" суміжних споруд у точках можливого впливу. Контроль різниці потенціалів "труба-земля" на перетині трубопроводу з іншими підземними металевими комунікаціями та поблизу анодів суміжної УКЗ.
     Профілактичне обслуговування контактних з'єднань анодних заземлень, вузлів і блоків установок.
     [85, 119]
     7.12.4.3 Вимоги безпеки під час обслуговування установок електрохімічного захисту
     Технічний огляд станції катодного захисту: огляд елементів установки в цілому; виявлення зовнішніх дефектів; перевірка щільності контактів, справності монтажу, відсутності механічних пошкоджень окремих елементів, відсутності підгоряння і слідів перегріву, відсутності розкопок на трасі дренажних кабелів і анодних заземлень; перевірка справності запобіжників; очищення корпуса перетворювача, блока спільного захисту; зняття показників струму та напруги на виході перетворювача; вимір поляризаційного і сумарного потенціалів трубопроводу у точці підключення установки.
     Виконання поточного ремонту пристрою катодного захисту: вимір опору ізоляції, ремонт лінії живлення, ремонт блока випрямляча, корпуса установки, дренажного кабелю, контактного пристрою контуру анодного заземлення, анодного і захисного заземлення. Встановлення ремонтної з'єднувальної муфти.
     [44, 71, 119]
     7.12.4.4 Вимоги безпеки під час виконання суміжних робіт із забезпечення електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.
     Вимоги безпеки під час виконання земляних робіт і термітного приварювання катодних виводів на діючому газопроводі. Робота з паяльною лампою.
     Вимоги безпеки під час оглядів, монтажу і ремонту ліній електропередачі (далі - ЛЕП) та кабельних ліній. Порядок виконання робіт на контрольних кабелях в охоронних зонах та проммайданчиках КС. Вимоги безпеки під час проведення робіт на висоті.
     Виконання поопераційного контролю під час ізоляційних робіт: контроль якості ізоляційних матеріалів перед нанесенням та у процесі ізолювання; перевірка цілісності ізоляційного покриття; присипання ізоляції і металу методом надрізу; перевірка товщ захисного покриття. Перевірка якості ізоляційних покриттів на закінчених будівництвом ділянках газопроводу за допомогою апаратури визначення місць ушкодження ізоляції. Вимоги безпеки під час ремонту пошкоджень ізоляції газопроводу, переїзду на автотранспорті, монтажу обладнання, шурфування. Влаштування шурфів.
     [44, 45, 68, 71, 119]
     7.12.4.5 Вимоги безпеки під час виконання ремонтно-монтажних робіт
     Підготування траншеї для дренажного кабелю катодної станції. Розгорнення кабелю та укладання його у траншею. Захист кабелю від механічних пошкоджень. Підключення дренажного кабелю до трубопроводу та до катодної станції. Будівництво лінії електроживлення станції. Розміщення опор на трасі лінії. Оснастка опор. Буріння свердловин під опори. Встановлення опор автокраном. Розгорнення, підвіска, натяг, в'язка проводів. Перевірка стріли провисання проводів. Установка ізолюючих муфт.
     [44, 68, 71, 74, 84, 100, 101, 119]
     7.12.4.6 Безпечна експлуатація електрообладнання
     Принципові та монтажні схеми перетворювачів, електродренажів та протекторних установок. Повітряні лінії електропередачі напругою до 1 кВ. Розподільні пристрої напругою до 1 кВ змінного струму і до 1,5 кВ постійного струму.
     [25 - 27, 44, 100, 101, 150]
     7.12.4.7 Вимоги електробезпеки під час експлуатації пристроїв ЕХЗ
     Вимоги електробезпеки під час експлуатації УКЗ. Вимоги безпеки під час виконання електрометричних вимірювань.
     [44, 47, 100, 119]

     7.12.5 Обов'язки монтера захисту підземних трубопроводів від корозії згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     Дії монтера захисту підземних трубопроводів від корозії у разі:
     - витоків газу з діючого газопроводу;
     - раптової появи напруги на електрообладнанні;
     - виникнення загрози загорання чи вибуху на газопроводі, газовому об'єкті чи технологічному обладнанні, що знаходиться під тиском; виникнення пожежі.
     [143]
     7.13 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для оператора газорозподільних станцій

     7.13.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці оператора ГРС наведений у таблиці 13.

     Таблиця 13 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці оператора ГРС


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці на газорозподільній станції

1

7.13.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для оператора газорозподільної станції

0,5

7.13.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання газорозподільної станції

7

7.13.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

7

6.4

8

  Електробезпека

1

6.5

9

  Обов'язки оператора газорозподільної станції згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.13.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

24

 

     7.13.2 Організація роботи з питань охорони праці на газорозподільній станції
     7.13.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці оператора ГРС
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати оператор ГРС. Що повинен знати та вміти оператор ГРС. Порядок приймання та здачі змін. Зобов'язання оператора ГРС під час роботи. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     Підпорядкованість операторів ГРС. Обслуговування ГРС. Режим роботи ГРС.
     [88, 120, 154]
     7.13.2.2 Утримання території, виробничих приміщень, обладнання та споруд
     Територія ГРС з розташованими на ній технологічними комунікаціями, охоронна зона, газопровід-відвід від місця врізки крана, виробничі приміщення. Порядок та періодичність обходу і огляду обладнання, споруд та виробничих приміщень згідно з картою обходу. Загальні вимоги безпеки щодо утримання території ГРС. Плакати і написи з техніки безпеки, які повинні бути на ГРС.
     Загазованість приміщень: періодичність та порядок проведення контролю на загазованість. У яких випадках забороняється робота ГРС. Порядок перевірки перекривної, запобіжної та регулюючої арматури.
     [85, 88, 120]
     7.13.2.3 Вимоги пожежної безпеки для ГРС
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту ГРС: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної та охоронної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації ГРС.
     Порядок дій у разі пожежі.
     [80, 82, 83, 88, 159]

     7.13.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для оператора газорозподільної станції
     7.13.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [38, 39, 43, 44, 54, 68, 69, 83, 100, 101]
     7.13.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 74, 78, 83, 85, 88, 105 - 108]
     7.13.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 10, 12, 13, 15 - 22, 30, 33 - 37]
     7.13.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для оператора ГРС;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції оператора ГРС ;
     - інструкції з експлуатації заводів-виготовлювачів обладнання ГРС;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.13.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання газорозподільних станцій
     7.13.4.1 Система магістральних газопроводів
     Загальні поняття про головні споруди, лінійну частину, компресорні станції, газорозподільні станції.
     [154]
     7.13.4.2 Безпечна експлуатація газорозподільних станцій
     Загальні відомості про основні вузли та системи ГРС.
     Розміщення і порядок обслуговування перекривної арматури і апаратів.
     Порядок переключення комунікацій і обладнання при різних режимах роботи.
     Порядок настройки регуляторів тиску і приладів обліку газу.
     Порядок підготовки до роботи підігрівачів газу.
     [43, 88, 154]
     7.13.4.3 Вимоги безпеки під час експлуатації ГРС
     Організація експлуатації. Вимоги безпеки перед початком роботи, під час виконання роботи та після закінчення роботи.
     [85, 120]
     7.13.4.4 Вимоги безпеки під час експлуатації вузла очищення газу
     Випадки аварійного зупинення вузла очищення газу. Видалення конденсату. Запобігання самозагоранню пірофорних відкладень. Заходи щодо запобігання та усунення гідратних пробок.
     [88, 120]
     7.13.4.5 Вимоги безпеки під час експлуатації вузла одоризації газу
     [88, 120]
     7.13.4.6 Вимоги безпеки під час роботи з метанолом
     [88]
     7.13.4.7 Вимоги безпеки під час обслуговування та виконання ремонтних робіт на ГРС
     Періодичність технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання, систем і окремих вузлів ГРС. Перелік робіт із технічного обслуговування і поточного ремонту, що виконуються оператором ГРС. Обслуговування арматури. Очистка газу від забруднення. Боротьба з гідроутвореннями. Основні відомості про поточний та капітальний ремонт ГРС: підготування до ремонту; порядок виведення ГРС у ремонт; пуск ГРС у роботу після ремонту. Вимоги безпеки під час виконання ремонтних робіт оператором ГРС.
     [85, 88, 120, 154]
     7.13.4.8 Вимоги безпеки під час експлуатації газового обладнання будинків операторів ГРС
     [43, 120]
     7.13.4.9 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68, 120]
     7.13.4.10 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Арматура, контрольно-вимірю-вальні приклади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, запобіжні пристрої від підвищення тиску. Утримання, експлуатація та ремонт посудин, що працюють під тиском. Опосвідчення та експлуатація балонів.
     [39]

     7.13.5 Обов'язки оператора газорозподільної станції згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.13.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час технічного обслуговування та експлуатації ГРС. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій на ГРС.
     [120]
     7.13.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії оператора ГРС у разі виникнення аварійних ситуацій:
     - розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується витіканням газу;
     - розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується викидом і спалахуванням газу;
     - розгерметизація низької сторони за межами території ГРС;
     - розгерметизація метанольного господарства, системи одоризації газу;
     - порушення технологічного режиму подачі газу і повне припинення його подачі споживачам з причин гідроутворень, попадання рідини в технологічні трубопроводи та обладнання;
     - відмова в роботі пункту редукування газу;
     - ураження ГРС блискавкою, що призвело до спалаху газу на свічці чи обладнанні;
     - навмисні дії сторонніх осіб, які спричинили розгерметизацію газопроводу чи обладнання.
     [88, 120, 141]

     7.14 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для обхідника лінійного магістральних трубопроводів

     7.14.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці обхідника лінійного магістральних трубопроводів наведений у таблиці 14.

     Таблиця 14 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці обхідника лінійного магістральних трубопроводів


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі

1

7.14.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для обхідника лінійного магістральних трубопроводів

0,5

7.14.3

4

  Вимоги безпеки під час виконання робіт обхідником лінійним магістральних трубопроводів

4

7.14.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

4

6.4

8

  Електробезпека

2

6.5

9

  Обов'язки обхідника лінійного магістральних трубопроводів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.14.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

19

 

     7.14.2 Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі
     7.14.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції обхідника лінійного магістральних трубопроводів
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Дільниці магістрального газопроводу, які обслуговує обхідник лінійний. Роботи, які виконує обхідник лінійний. Що повинен знати та вміти обхідник лінійний. Обов'язки, права та відповідальність обхідника лінійного. Зобов'язання обхідника лінійного щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
     [121]
     7.14.2.2 Утримання охоронної зони дільниці газопроводу
     Загальні вимоги безпеки під час обходу, об'їзду дільниці магістрального газопроводу (далі - МГ); огляду дільниць газопроводу, які мають переходи через штучні та природні перешкоди; водозбірників, колодязів, перекривної арматури, сигналізації та інших споруд. Вимоги безпеки під час вирубання кущів і косіння трави в смузі відведення, поправлення берегових укріплень, кам'яного насипу тощо.
     [71, 74, 121]
     7.14.2.3 Організація експлуатації МГ
     [85]
     7.14.2.4 Вимоги пожежної безпеки під час ремонту та експлуатації МГ
     [83]

     7.14.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для обхідника лінійного магістральних трубопроводів
     7.14.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [38, 39, 42 - 44, 46, 48, 53, 55, 67 - 69, 83, 91, 100, 101]
     7.14.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 71, 74, 79, 83, 84, 85, 90, 104]
     7.14.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1 - 4, 9, 12, 13, 15 - 22, 33 - 37]
     7.14.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для обхідника лінійного магістральних трубопроводів;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції обхідника лінійного магістральних трубопроводів;
     - інструкцій заводів-виготовлювачів з експлуатації та ремонту основного та допоміжного обладнання;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.14.4 Вимоги безпеки під час виконання робіт обхідником лінійним магістральних трубопроводів
     7.14.4.1 Будова МГ та пов'язаних з ним об'єктів і споруд
     Основні відомості про призначення МГ. Дільниці газопроводу, які обслуговує обхідник лінійний. Технологічна схема закріпленої дільниці газопроводу з усіма об'єктами і спорудами. Оформлення лінійної частини газопроводу. Конструктивні особливості основного і допоміжного обладнання, які обслуговує обхідник лінійний. Розміщення, конструкція, принцип дії і порядок обслуговування перекривної арматури і апаратів. Порядок переключення комунікацій і обладнання при різних режимах роботи.
     [85, 121]
     7.14.4.2 Правила охорони МГ
     [99, 121]
     7.14.4.3 Організація технічного обслуговування та ремонту МГ
     Система технічного обслуговування і ремонту МГ. Мета, строки проведення та організація оглядів МГ. Мета, склад та організація робіт з обстеження МГ. Склад робіт з поточного ремонту МГ. Основні вимоги до виконання капітального ремонту МГ. Заходи, які виконуються у разі виявлення витоків газу на лінійній частині МГ.
     [85]
     7.14.4.4 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремонту МГ
     Вимоги безпеки перед початком роботи. Порядок огляду дільниці МГ та вимоги безпеки під час його проведення. Вимірювання тиску в трубопроводі. Зняття показань приладів станцій катодного і дренажного захисту. Вимоги безпеки під час роботи з метанолом. Продувка конденсатозбірників. Усунення витоків газу на фланцевих чи різьбових з'єднаннях. Набивка кранового мастила на крани. Роботи із запірною арматурою. Огляд колодязів з обладнанням чи запірною арматурою.
     Вирубка дерев та чагарників в охоронній зоні МГ. Перевірка стану кранових майданчиків. Огляд трубопроводів на переходах через струмки, річки і водоймища. Вимоги безпеки під час проведення ізоляційних робіт. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
     [57, 67, 71, 90, 121]
     7.14.4.5 Вимоги безпеки під час виконання земляних робіт
     [67, 71, 121]
     7.14.4.6 Вимоги безпеки під час експлуатації газового обладнання будинків обхідників лінійних
     [43, 121]
     7.14.4.7 Вимоги безпеки під час виконання робіт поблизу повітряних та кабельних ліній електропередачі
     [44, 121]
     7.14.4.8 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання труб. Безпечні методи стропування і зачеплення труб, арматури та інших вантажів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Порядок обміну сигналами під час переміщення вантажів. Порядок визначення придатності до роботи канатів, зйомник вантажозахоплюючих пристроїв.
     [38, 67, 68, 71, 149]
     7.14.4.9 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами
     Вимоги безпеки під час експлуатації інструменту при проведенні земляних робіт.
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням.
     Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 67, 68, 71, 121]

     7.14.5 Обов'язки обхідника лінійного магістральних трубопроводів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.14.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час технічного обслуговування та експлуатації МГ. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій на трасі МГ.
     [121]
     7.14.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії обхідника лінійного МГ у разі виникнення аварійних ситуацій:
     - розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується витіканням газу;
     - розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується викидом і спалахуванням газу;
     - розгерметизація метанольного господарства;
     - порушення технологічного режиму транспорту газу через гідроутворення;
     - навмисні дії сторонніх осіб, які спричинили розгерметизацію трубопроводу чи відмову в роботі перекривної арматури.
     [121, 143]
     7.15 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів

     7.15.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів наведений у таблиці 15.

     Таблиця 15 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі

1

7.15.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів

0,5

7.15.3

4

  Вимоги безпеки під час виконання робіт трубопровідником лінійним магістральних трубопроводів

6

7.15.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

7

6.4

8

  Електробезпека

2

6.5

9

  Обов'язки трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.15.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

24

 

     7.15.2 Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі
     7.15.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Дільниці магістрального газопроводу, які обслуговує трубопровідник лінійний. Роботи, які виконує трубопровідник лінійний. Що повинен знати та вміти трубопровідник лінійний. Обов'язки, права та відповідальність трубопровідника лінійного. Зобов'язання трубопровідника лінійного щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
     [122]
     7.15.2.2 Утримання охоронної зони дільниці газопроводу
     Загальні вимоги безпеки під час обходу, об'їзду дільниці магістрального газопроводу; огляду дільниць газопроводу, які мають переходи через штучні та природні перешкоди; водозбірників, колодязів, перекривної арматури, сигналізації та інших споруд . Вимоги безпеки під час копання шурфів, вирубання кущів і косіння трави у смузі відведення, поправлення берегових укріплень, кам'яного насипу тощо.
     [71, 74, 99, 122]
     7.15.2.3 Організація експлуатації МГ
     [85]
     7.15.2.4 Вимоги пожежної безпеки під час ремонту та експлуатації МГ
     [83]

     7.15.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів
     7.15.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [39, 44, 45, 46; 52, 57, 67, 68, 69, 82, 99, 100, 101]
     7.15.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 74, 79, 83, 84, 85, 90, 103]
     7.15.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 3, 4, 9, 12, 13, 15 - 22, 33 - 37]
     7.15.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів;
     - інструкцій заводів-виготовлювачів з експлуатації та ремонту основного та допоміжного обладнання;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.15.4 Вимоги безпеки під час виконання робіт трубопровідником лінійним магістральних трубопроводів
     7.15.4.1 Будова МГ, пов'язаних з ним об'єктів і споруд
     Основні відомості про призначення МГ. Дільниці газопроводу, які обслуговує трубопровідник лінійний. Технологічна схема закріпленої дільниці газопроводу з усіма об'єктами і спорудами. Оформлення лінійної частини газопроводу. Конструктивні особливості основного і допоміжного обладнання, які обслуговує трубопровідник лінійний. Розміщення, конструкція, принцип дії і порядок обслуговування перекривної арматури і апаратів. Порядок переключення комунікацій і обладнання при різних режимах роботи.
     [85, 122]
     7.15.4.2 Правила охорони МГ
     [99, 122]
     7.15.4.3 Організація технічного обслуговування та ремонту МГ
     Система технічного обслуговування і ремонту МГ. Мета, строки проведення та організація оглядів МГ. Мета, склад та організація робіт з обстеження МГ. Склад робіт з поточного ремонту МГ, споруд на трасі МГ, в т.ч. будівель блок-поста, колодязів. Основні вимоги до проведення середнього ремонту обладнання і комунікацій дільниці МГ. Порядок проведення ревізій і ремонтів перекривної, засувної та регулюючої арматури високого тиску. Заходи, які виконуються у разі виявлення витоків газу на лінійної частині МГ.
     [85]
     7.15.4.4 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремонту МГ
     Вимоги безпеки перед початком роботи. Порядок огляду дільниці МГ та вимоги безпеки під час його проведення. Визначення витоків газу. Вимірювання тиску газу в трубопроводі. Зняття показань приладів станцій катодного і дренажного захисту. Визволення від гідроутворень скидних, продувочних і імпульсних ліній. Вимоги безпеки під час роботи з метанолом. Продувка конденсатозбірників. Усунення витоків газу на фланцевих чи різьбових з'єднаннях. Набивка кранового мастила на крани. Роботи з запірною арматурою. Огляд колодязів з обладнанням чи запірною арматурою. Вирубка дерев та чагарників в охоронній зоні МГ. Перевірка стану кранових майданчиків. Огляд трубопроводів на переходах через струмки, річки і водоймища. Вимоги безпеки під час проведення ізоляційних робіт. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
     [57, 67, 71, 90, 33]
     7.15.4.5 Вимоги безпеки під час виконання земляних робіт
     Влаштування котлованів. Вимоги безпеки під час виконання робіт в охоронних зонах МГ.
     [67, 71, 122]
     7.15.4.6 Вимоги безпеки під час обслуговування спецтехніки і механізмів, що знаходяться на балансі ЛЕС
     Перевірка справності спецтехніки, механізмів, пристроїв та інструменту. Вимоги безпеки під час використання механізмів, пристроїв та інструменту з електроприводом. Вимоги безпеки під час використання паяльних ламп, бензопил, мотокосилок.
     [122]
     7.15.4.7 Вимоги безпеки під час виконання робіт поблизу повітряних та кабельних ліній електропередачі

     [44, 122]
     7.15.4.8 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання труб. Безпечні методи стропування і зачеплення труб, арматури та інших вантажів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Порядок обміну сигналами під час переміщення вантажів. Порядок визначення придатності до роботи канатів, зйомник вантажозахоплюючих пристроїв.
     [38, 67, 68, 71, 149]
     7.15.4.9 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами
     Вимоги безпеки під час експлуатації інструменту при проведенні земляних робіт.
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 67, 68, 71, 122]

     7.15.5 Обов'язки трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.15.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час технічного обслуговування та експлуатації МГ. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій на трасі МГ.
     [122, 143]
     7.15.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії трубопровідника лінійного МГ у разі виникнення аварійних ситуацій:
     - розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується витіканням газу;
     - розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується викидом і спалахуванням газу;
     - розгерметизація метанольного господарства;
     - порушення технологічного режиму транспорту газу через гідроутворення;
     - навмисні дії сторонніх осіб, які спричинили розгерметизацію трубопроводу чи відмову в роботі перекривної арматури.
     [122, 143]
     7.16 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для слюсаря з ремонту технологічного обладнання (газорозподільні станції)

     7.16.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС наведений у таблиці 16.

     Таблиця 16 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони під час виконання ремонтних робіт на газорозподільних станціях

1

7.16.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для слюсаря з ремонту технологічного обладнання газорозподільних станцій

0,5

7.16.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання газорозподільних станцій

6

7.16.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

6

6.4

8

  Електробезпека

2

6.5

9

  Обов'язки слюсаря з ремонту технологічного обладнання газорозподільних станцій згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.16.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

23

 

     7.16.2 Організація роботи з питань охорони праці під час виконання ремонтних робіт на газорозподільних станціях
     7.16.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Система підготовки персоналу ГРС. Робоче місце слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС. Що повинен знати та вміти слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС. Обов'язки, права та відповідальність слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС. Зобов'язання слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
     [88, 123]
     7.16.2.2 Утримання території та виробничих приміщень
     Загальні вимоги безпеки щодо утримання та поведінки на території ГРС. Плакати та знаки безпеки на вході на територію ГРС, на вході у приміщення ГРС, у кімнаті витратомірів, у приміщенні (блоці) редукування, у майстерні, по периметру загорожі, у приміщенні котельної, на вузлі підігрівання газу.
     [88, 123]
     7.16.2.3 Забезпечення пожежної безпеки на ГРС
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання та експлуатації технічних засобів контролю і протипожежного захисту: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання. Система контролю загазованості.
     Основні причини пожеж на ГРС та заходи щодо їх попередження.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування обладнання ГРС.
     [80, 83, 88, 123, 159]
     7.16.2.4 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.
     [38, 68, 149]

     7.16.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для слюсаря з ремонту технологічного обладнання газорозподільних станцій
     7.16.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [38, 39, 43, 44, 54, 68, 69, 82, 100, 101]
     7.16.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 74, 77, 78, 83, 85, 88, 105 - 107]
     7.13.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 10, 12, 13, 15 - 22, 30, 33 - 37]
     7.16.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС;
     - інструкції з експлуатації заводів-виготовлювачів обладнання ГРС;
     - інструкції з експлуатації та технічного обслуговування ГРС;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.16.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання газорозподільних станцій
     7.16.4.1 Горючі гази та їх властивості
     Газове та рідке паливо. Основні відомості про паливо. Горіння природного газу. Основні властивості газів
     [148]
     7.16.4.2 Системи газозабезпечення
     Класифікація газопроводів та систем газозабезпечення. Основні вимоги до прокладення газопроводів.
     [148]
     7.16.4.3 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації газорегулюючих пунктів (далі - ГРП)
     Перевірка стану і роботи устаткування ГРП, виявлення та усунення несправностей: огляд і очищення фільтра; перевірка ходу та щільності закриття засувок і запобіжного клапана; перевірка щільності всіх з'єднань і арматури; змащування тертьових частин, перенабивання сальників; продування імпульсних трубок контрольно-вимірювальних приладів, запірно-запобіжного клапана і регулятора тиску; перевірка щільності закриття клапана, регулятора; перевірка настройки клапанів; перевірка справності контрольно-вимірювальних приладів; переведення обладнання ГРП з основної лінії на обвідну ("байпас") і в зворотному порядку. Несправності обладнання, способи їх виявлення та усунення.
     [148]
     7.16.4.4 Безпечна експлуатація та обслуговування допоміжних системи і устаткування ГРС
     Системи зв'язку і телемеханіки. Система імпульсного газу. Електрообладнання, захист від блискавки і статичної електрики. Опалення і вентиляція. Електрохімічний захист від корозії.
     [88]
     7.16.4.5 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремонту обладнання ГРС
     Ремонт і обслуговування запобіжників, перекривної та регулюючої арматури. Технічне обслуговування, усунення несправностей та регулювання перекривної арматури і запобіжних клапанів. Розбирання засувок, заміна спрацьованих деталей, ущільнюючих кілець тощо.
     Вимоги безпеки під час ремонтно-технічного обслуговування ГРС у процесі експлуатації: промивання, протирання, змащування частин і набивання мастилом сальників перекривної арматури; фарбування корпусу, випробування та регулювання на заданий тиск запобіжних клапанів; фарбування зовнішньої поверхні трубопроводів, обладнання, арматури і систем; усунення витоків газу і рідин у перекривній арматурі пиловловлювачів; частковий ремонт і фарбування фундаментів, загороджень тощо. Підготування ГРС до планово-попереджувального ремонту, виведення ГРС у ремонт, пуск ГРС у роботу після ремонту. Вимоги безпеки під час виконання планово-попереджувального ремонту: огляд і ремонт сальникових ущільнень та фланцевих з'єднань; заміна в арматурі літнього мастила на зимове; заміна мастила у редукторах кранів; перевірка герметичності з'єднувальних ліній і перекривної арматури; перевірка і налагоджування систем підігрівання газу, опалення і вентиляції; перевірка герметичності одарізаційної установки; перевірка герметичності метанольної установки.
     Вимоги безпеки під час експлуатації ГРС. Вимоги безпеки під час роботи з одорантами та метанолом.
     [85, 88, 123]
     7.16.4.6 Вимоги безпеки під час виконання робіт на металообробних верстатах, з інструментами та пристроями.
     Вимоги безпеки під час роботи на металообробних верстатах та на верстаках.
     Вимоги безпеки до абразивного інструмента та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Інструменти та пристосування: вимірювальний інструмент, інструмент для свердління і зенкерування, для нарізання різьби, для різання металу, для опливання і шліфування, для розмітки. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до пневматичного інструмента та до виконання робіт із його застосуванням.
     [52, 68, 123, 148]
     7.16.4.7 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском.
     Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском (акумулятори газу, продувальні ємності, адсорбери, сепаратори, фільтри, вологомасловідділювачі тощо).
     Арматура, контрольно-вимірювальні приклади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, прилади для вимірювання температури, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини.
     Опосвідчення та експлуатація балонів.
     [39, 71, 88]

     7.16.5 Обов'язки слюсаря з ремонту технологічного обладнання газорозподільних станцій згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.16.5.1 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії слюсаря з ремонту технологічного обладнання ГРС у разі виникнення аварійних ситуацій:
     - розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується витіканням газу (руйнування газопроводу, обладнання, посудин; виникнення тріщин; корозійні пошкодження; розгерметизація з'єднань тощо);
     - розгерметизація технологічного обладнання та газопроводів, що супроводжується викидом і спалахуванням газу (руйнування газопроводу, обладнання, посудин; корозійні пошкодження тощо);
     - розгерметизація низької сторони за межами території ГРС;
     - розгерметизація метанольного господарства, системи одоризації газу;
     - порушення технологічного режиму подачі газу і повне припинення його подачі споживачам через гідроутворення, попадання рідини в технологічні трубопроводи та обладнання;
     - відмова в роботі пункту редукування газу;
     - ураження ГРС блискавкою, що призвело до спалаху газу на свічці;
     - навмисні дії сторонніх осіб, що призвели до розгерметизації газопроводу та обладнання.
     [88, 123, 141]
     7.17 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста трубоукладача

7.17.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста трубоукладача наведений у таблиці 17.

Таблиця 17 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста трубоукладача


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі

1

7.17.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста трубоукладача

0,5

7.17.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації трубоукладача

6

7.17.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

1

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

2

6.4

8

  Електробезпека

1

6.5

9

  Обов'язки машиніста трубоукладача згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

2

7.17.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

16

 

     7.17.2 Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі
     7.17.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції машиніста трубоукладача
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Робочі місця машиніста трубоукладача. Роботи, які виконує машиніст трубоукладача. Що повинен знати та вміти машиніст трубоукладача. Обов'язки, права та відповідальність машиніста трубоукладача. Зобов'язання машиніста трубоукладача щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
     [124]
     7.17.2.2 Утримання робочого місця та території
     Загальні вимоги безпеки щодо утримання кабіни трубоукладача, правила поведінки на проммайданчику, де зберігається спецтехніка, на майданчику виконання робіт, де проводяться земляні роботи під час будівництва, реконструкції чи ремонту магістрального газопроводу. Плакати та знаки безпеки на території проммайданчику.
     Організація будівельного майданчику, дільниць робіт і робочих місць.
     Асортимент та призначення мастильних матеріалів, правила зберігання та користування ними.
     [67, 71, 124]
     7.17.2.3 Забезпечення пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт
     Основні причини пожеж під час проведення будівельно-монтажних робіт та заходи щодо їх попередження. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до місць складування паливно-мастильних матеріалів. Вимоги пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт. Комплектування трубоукладача первинними засобами пожежогасіння. Правила користування первинними засобами пожежогасіння.
     [82, 84, 124]

     7.17.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста трубоукладача
     7.17.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [38, 39, 43, 44, 46, 48, 67, 68, 82, 100, 101]
     7.17.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [71, 74, 78, 83, 84, 85, 104]
     7.17.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 3, 4, 9, 12, 13, 15 - 22, 33 - 37]
     7.17.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для машиніста трубоукладача;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції машиніста трубоукладача;
     - інструкції заводу-виготовлювача з експлуатації трубоукладача;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.17.4 Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації трубоукладача
     7.17.4.1 Основні відомості про призначення та будову магістральних газопроводів
     [85]
     7.17.4.2 Вимоги безпеки до крана-трубоукладачу
     Вимоги безпеки до механізмів і приладів безпеки крана-трубоукладача. Фактори, які впливають на стійкість трубоукладача, та причини втрати стійкості. Методи визначення відмов у роботі трубоукладача і їх усунення.
     [23, 34, 67, 136, 137]
     7.17.4.3 Обсяги, порядок і організація роботи під час проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання, механізмів і приладів безпеки трубоукладача
     [136, 137]
     7.17.4.4 Вимоги безпеки під час виконання робіт трубоукладачем
     Вимоги безпеки перед початком роботи на трубоукладачі. Порядок огляду трубоукладача. Вимоги безпеки під час експлуатації трубоукладача. Підіймання та укладення трубопроводу та його секцій у траншею. Виконання транспортних робіт. Виконання монтажних робіт. Виконання ізоляційно-укладальних робіт. Центрування труб при зварюванні. Особливості експлуатації трубоукладача взимку. Вимоги безпеки під час роботи в гірських умовах. Вимоги безпеки після закінчення робіт на трубоукладачі.
     [67, 71, 84, 124]
     7.17.4.5 Вимоги безпеки під час виконання робіт поблизу повітряних та кабельних ліній електропередачі
     [44, 67, 71, 124]
     7.17.4.6 Вимоги безпеки під час виконання транспортних робіт
     Вимоги безпеки під час перегону трубоукладача власним ходом, перевезенні на трейлері та на залізничних платформах.
     [67, 71, 99, 124]
     7.17.4.7 Вимоги безпеки під час роботи трубоукладача в охоронних зонах об'єктів магістральних газопроводів
     [84, 124]
     7.17.4.8 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання труб трубоукладачем. Безпечні методи стропування і зачеплення труб, арматури та інших вантажів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Порядок обміну сигналами під час переміщення вантажів трубоукладачем. Вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, порядок перевезення та складування вантажів, а також застосування чалочних засобів.
     [38, 68, 149]
     7.17.4.9 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до абразивного інструмента та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68, 124]

     7.17.5 Обов'язки машиніста трубоукладача згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.17.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час експлуатації трубоукладача. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій.
     [124]
     7.17.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії машиніста трубоукладача у разі виникнення аварійних ситуацій:
     - втрата стійкості трубоукладача (перекидання, зсув у кар'єр тощо);
     - пошкодження стріли (згинання стріли, руйнування місця з'єднання стріли на рамі тощо);
     - відмова у роботі гальмівної системи (вантажопідіймальної лебідки, трактора);
     - відмова у роботі гідравлічної системи;
     - обрив канату;
     - руйнування гаку;
     - пошкодження підземних комунікацій під час переїзду через них;
     - пошкодження кабельної мережі або ЛЕП;
     - виникнення пожежі на трубоукладачі або поблизу нього;
     - виявлення витоків газу з газопроводу;
     - пошкодження дільниці магістрального газопроводу.
     [84, 124]

     7.18 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста екскаватора

     7.18.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста екскаватора наведений у таблиці 18.

     Таблиця 18 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста екскаватора


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі

0,5

7.18.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста екскаватора

0,5

7.18.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації екскаватора

6

7.18.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

0,5

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

3

6.4

8

  Електробезпека

1

6.5

9

  Обов'язки машиніста екскаватора згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.18.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

18

 

     7.18.2 Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі
     7.18.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції машиніста екскаватора
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Робочі місця машиніста екскаватора. Роботи, які виконує машиніст екскаватора. Що повинен знати та вміти машиніст екскаватора. Обов'язки, права та відповідальність машиніста екскаватора. Зобов'язання машиніста екскаватора щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
     [125]
     7.18.2.2 Утримання робочого місця та території
     Загальні вимоги безпеки щодо утримання кабіни екскаватора, правила поведінки на проммайданчику, де зберігається спецтехніка, на майданчику виконання робіт, де проводяться земляні роботи під час будівництва, реконструкції чи ремонту магістрального газопроводу. Плакати та знаки безпеки на території проммайданчику.
     Організація будівельного майданчику, дільниць робіт і робочих місць. Асортимент та призначення мастильних матеріалів, правила зберігання та користування ними.
     [67, 71, 125]
     7.18.2.3 Забезпечення пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт
     Основні причини пожеж під час проведення будівельно-монтажних робіт та заходи щодо їх попередження. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт. Комплектування екскаватора первинними засобами пожежогасіння.
     Правила користування первинними засобами пожежогасіння.
     [82, 83, 125]

     7.18.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста екскаватора
     7.18.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [23, 29, 34, 44, 45, 48, 67, 68, 82, 100, 101, 124 - 127]
     7.18.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [71, 74, 78, 83, 84, 85, 105, 132, 133]
     7.18.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1 - 4, 9, 12, 13, 15 - 22, 33 - 37]
     7.18.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для машиніста екскаватора;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції машиніста екскаватора;
     - інструкції заводу-виготовлювача з експлуатації екскаватора;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.18.4 Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації екскаватора
     7.18.4.1 Основні відомості про призначення та будову магістральних газопроводів
     [85]
     7.18.4.2 Будова одноковшових екскаваторів
     Будова екскаваторів із механічним приводом: робоче устаткування, механізми екскаватора, механізми руху екскаватора, системи керування робочими механізмами.
     Будова екскаваторів із гідравлічним приводом: робоче устаткування, силове гідравлічне устаткування, системи і апаратура керування, допоміжне гідроустаткування, схеми гідравлічних приводів, механізми повороту і ходові устрої.
     Електроустаткування екскаваторів.
     [23, 29, 34, 67, 132, 133]
     7.18.4.3 Обсяги, порядок і організація роботи під час технічного обслуговування та проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання, механізмів і приладів безпеки екскаватора
     Призначення, види і періодичність технічного обслуговування. Перелік робіт під час щозмінного, планового та сезонного технічних обслуговувань. Засоби механізації праці робітника під час технічного обслуговування
     Перелік робіт під час планово-запобіжних ремонтів.
     Види поточного ремонту. Обсяг робіт і перелік операцій під час поточного ремонту. Технічні умови проведення поточного ремонту. Контрольно-вимірювальні прилади, інструменти і пристосування, що застосовуються під час поточного ремонту.
     Правила і порядок монтажу і демонтажу систем, вузлів і агрегатів. Розбирання лебідки. Регулювання зазору між конусами фрикціону і прилягання гальмової стрічки до барабана, регулювання сили затягування конічних підшипників барабана і підшипників шестерень. Складання та установка лебідки. Монтаж і демонтаж навісного устаткування. Зняття та установка гідроциліндрів, редуктора приводу насосів, гідророзподільника гідравлічних шлангів і трубопроводів. Перевірка і регулювання затягування кріплення блоків піднімального поліспаста.
     [132, 133]
     7.18.4.4 Вимоги безпеки під час виконання земляних робіт екскаватором
     Способи транспортування екскаваторів. Правила навантаження, установки і кріплення екскаваторів на залізничних платформах і трейлерах, на морських і річкових судах, на авіатранспорту.
     Вимоги безпеки перед початком роботи на екскаваторі. Огляд і визначення ступеня зносу тертьових з'єднань екскаватора. Перевірка стану фрикційної муфти зчеплення і гальма лебідки і гідроциліндрів, якості навивання каната на барабан лебідки. Послідовність і прийоми перевірки технічного стану механізмів і вузлів робочого устаткування.
     Пуск карбюраторних (дизельних) двигунів. Правила пуску і прогріву карбюраторного (дизельного) двигуна взимку. Підтримка експлуатаційних характеристик карбюраторного (дизельного) двигуна. Правила припинення двигуна.
     Приготування і перевірка якості палива, масел, робочих і охолодних рідин. Правила безпеки під час їх застосування.
     Основні зовнішні ознаки несправностей систем одноковшового екскаватора.
     Контрольно-вимірювальні прилади одноковшового екскаватора. Показання приладів під час експлуатації.
     Вимоги безпеки під час експлуатації екскаватора. Влаштування котлованів та траншей без кріплень. Влаштування котлованів і траншей з кріпленнями. Засипання ям, траншей та котлованів. Навантаження сипучих матеріалів (ґрунту, гравію тощо). Особливості експлуатації екскаватора взимку. Вимоги безпеки під час роботи в гірських умовах.
     Вимоги безпеки після закінчення робіт на екскаваторі.
     [67, 71, 125]
     7.18.4.5 Вимоги безпеки під час виконання робіт поблизу повітряних та кабельних ліній електропередачі
     [44, 67, 71, 125]
     7.18.4.6 Вимоги безпеки під час виконання транспортних робіт
     Вимоги безпеки під час перегону екскаваторів власним ходом, перевезенні на трейлері та на залізничних платформах.
     [67, 71, 125]
     7.18.4.7 Вимоги безпеки під час роботи екскаватора в охоронних зонах об'єктів магістральних газопроводів
     [84, 125]
     7.18.4.8 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до абразивного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68, 125]

     7.18.5 Обов'язки машиніста екскаватора згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.18.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час експлуатації екскаватора. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій.
     [125]
     7.18.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії машиніста екскаватора у разі виникнення аварійних ситуацій:
     - втрата стійкості екскаватора (перекидання, зсув у кар'єр тощо);
     - пошкодження робочого органу;
     - відмова у роботі гальмівної системи;
     - відмова у роботі гідравлічної системи;
     - пошкодження підземних комунікацій під час переїзду через них;
     - пошкодження кабельної мережі або ЛЕП;
     - викопування із землі невизначених предметів;
     - виникнення пожежі на екскаваторі або поблизу нього;
     - виникнення небезпеки обвалу під час проведення земляних робіт;
     - виявлення витоків газу з газопроводу;
     - пошкодження дільниці магістрального газопроводу.
     [84, 125]
     7.19 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста бульдозера

     7.19.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста бульдозера наведений у таблиці 19.

     Таблиця 19 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці машиніста бульдозера


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі

0,5

7.19.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста бульдозера

0,5

7.19.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації бульдозера

4

7.19.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

0,5

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

2

6.4

8

  Електробезпека

1

6.5

9

  Обов'язки машиніста бульдозера згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.19.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

15

 

     7.19.2 Організація роботи з питань охорони праці у підрозділі
     7.19.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції машиніста бульдозера
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Робочі місця машиніста бульдозера. Роботи, які виконує машиніст бульдозера. Що повинен знати та вміти машиніст бульдозера. Обов'язки, права та відповідальність машиніста бульдозера. Зобов'язання машиніста бульдозера щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
     [126]
     7.19.2.2 Утримання робочого місця та території
     Загальні вимоги безпеки щодо утримання кабіни бульдозера, правила поведінки на проммайданчику, де зберігається спецтехніка, на майданчику виконання робіт, де проводяться земляні роботи під час будівництва, реконструкції чи ремонту магістрального газопроводу. Плакати та знаки безпеки на території проммайданчику. Організація будівельного майданчику, дільниць робіт і робочих місць. Асортимент та призначення мастильних матеріалів, правила зберігання та користування ними.
     [67, 71, 126]
     7.19.2.3 Забезпечення пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт
     Основні причини пожеж під час проведення будівельно-монтажних робіт та заходи щодо їх попередження. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт. Комплектування бульдозера первинними засобами пожежогасіння.
     Правила користування первинними засобами пожежогасіння.
     [82, 83, 126]

     7.19.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для машиніста бульдозера
     7.19.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [23, 34, 67, 44, 45, 48, 68, 82, 100, 101]
     7.19.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [71, 74, 78, 82, 84, 85, 105, 134, 135]
     7.19.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 3, 4, 9, 12, 13, 15 - 22, 33 - 37]
     7.19.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для машиніста бульдозера;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції машиніста бульдозера;
     - інструкції заводу-виготовлювача з експлуатації бульдозера;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.19.4 Вимоги безпеки під час обслуговування та експлуатації бульдозера
     7.19.4.1 Основні відомості про призначення та будову магістральних газопроводів
     [84]
     7.19.4.2 Будова бульдозера, призначення його механізмів і приладів безпеки
     Типи тракторів, застосованих як базові машини для бульдозерів. Трансмісія базової машини. Гальмівна система. Електроустаткування бульдозера. Будова двигуна внутрішнього згорання. Робоче устаткування.
     [23, 34, 134, 135]
     7.19.4.3 Обсяги, порядок і організація роботи під час проведення технічного обслуговування та планово-запобіжних ремонтів обладнання, механізмів і приладів безпеки бульдозера
     Призначення, види і періодичність технічного обслуговування. Перелік робіт під час щозмінного, планового та сезонного технічних обслуговувань. Засоби механізації праці робітника під час технічного обслуговування. Перелік робіт під час планово-запобіжних ремонтів. Види поточного ремонту. Обсяг робіт і перелік операцій під час поточного ремонту. Технічні умови проведення поточного ремонту. Контрольно-вимірювальні прилади, інструменти і пристосування, що застосовуються під час поточного ремонту.
     Правила і порядок монтажу і демонтажу систем, вузлів і агрегатів. Розбирання лебідки. Регулювання зазору між конусами фрикціону і прилягання гальмової стрічки до барабана, регулювання сили затягування конічних підшипників барабана і підшипників шестерень. Складання та установка лебідки. Монтаж і демонтаж навісного устаткування.
     Зняття та установка відвала. Зняття ножів із відвала бульдозера, огляд і установка їх на місці. Зняття і установка рам, що штовхають, лиж, відвала, блоків поліспаста, бронещитка і огороджувальних устроїв. Зняття і установка гідроциліндрів відвала, гідравлічного бака гідронасосів, редуктора приводу насосів, гідророзподільника гідравлічних шлангів і трубопроводів. Перевірка і регулювання затягування кріплення блоків піднімального поліспаста. Регулювання кутів різання на бульдозері з поворотним відвалом. Огляд і регулювання затягування кріплення підкосів із рамами, що штовхають, і кріплення рам, що штовхають, до цапф. Запасовка каната на бульдозері з канатно-блоковим керуванням.
     [134, 135]
     7.19.4.4 Вимоги безпеки під час виконання земляних робіт бульдозером
     Способи транспортування бульдозерів. Правила навантаження, установки і кріплення бульдозерів на залізничних платформах і трейлерах, на морських і річкових судах, на авіатранспорту.
     Вимоги безпеки перед початком роботи на бульдозері. Огляд і визначення ступеня зносу тертьових з'єднань бульдозера. Перевірка стану фрикційної муфти зчеплення і гальма лебідки і гідроциліндрів, якості навивання каната на барабан лебідки. Послідовність і прийоми перевірки технічного стану механізмів і вузлів робочого устаткування.
     Пуск карбюраторних (дизельних) двигунів. Правила пуску і прогріву карбюраторного (дизельного) двигуна взимку. Підтримка експлуатаційних характеристик карбюраторного (дизельного) двигуна. Правила припинення роботи двигуна. Приготування і перевірка якості палива, масел, робочих і охолодних рідин. Правила безпеки під час їх застосування. Основні зовнішні ознаки несправностей систем бульдозера. Контрольно-вимірювальні прилади бульдозера. Показання приладів під час експлуатації.
     Вимоги безпеки під час експлуатації бульдозера. Влаштування котлованів та траншей. Планування місцевості та проммайданчиків. Засипання ям, траншей та котлованів. Будівництво та ремонт доріг і лінійної частини магістральних газопроводів. Особливості експлуатації бульдозера взимку. Вимоги безпеки під час роботи в гірських умовах.
     Вимоги безпеки після закінчення робіт на бульдозері.
     [67, 71, 84, 126]
     7.19.4.5 Вимоги безпеки під час виконання робіт поблизу повітряних та кабельних ліній електропередачі
     [44, 67, 71, 126]
     7.19.4.6 Вимоги безпеки під час виконання транспортних робіт
     Вимоги безпеки під час перегону бульдозерів власним ходом, перевезені на трейлері та на залізничних платформах.
     [67, 71, 126]
     7.19.4.7 Вимоги безпеки під час роботи бульдозера в охоронних зонах об'єктів магістральних газопроводів
     [84, 126]
     7.19.4.8 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до абразивного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68, 126]

     7.19.5 Обов'язки машиніста бульдозера згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.19.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час експлуатації бульдозера. Дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій.
     [126]
     7.19.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії машиніста бульдозера у разі виникнення аварійних ситуацій:
     - втрата стійкості бульдозера (перекидання, зсув у кар'єр тощо);
     - пошкодження робочого органу;
     - відмова у роботі гальмівної системи;
     - відмова у роботі гідравлічної системи;
     - пошкодження підземних комунікацій під час переїзду через них;
     - пошкодження кабельної мережі або ЛЕП;
     - викопування із землі невизначених предметів;
     - виникнення пожежі на бульдозері або поблизу нього;
     - виникнення небезпеки обвалу під час проведення земляних робіт;
     - виявлення витоків газу з газопроводу;
     - пошкодження дільниці магістрального газопроводу.
     [84, 126]

     7.20 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для наповнювача балонів автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій

     7.20.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці наповнювача балонів АГНКС наведений у таблиці 20.

     Таблиця 20 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці наповнювача балонів АГНКС


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці на АГНКС

0,5

7.20.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для наповнювача балонів АГНКС

0,5

7.20.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання АГНКС

4

7.20.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

0,5

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

6

6.4

8

  Електробезпека

2

6.5

9

  Обов'язки наповнювача балонів АГНКС згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

4

7.20.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

20

 

     7.20.2 Організація роботи з питань охорони праці на АГНКС
     7.20.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції наповнювача балонів АГНКС
     Вимоги до віку, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Що повинен знати та вміти наповнювач балонів АГНКС. Зобов'язання наповнювача балонів АГНКС щодо виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
     [129]
     7.20.2.2 Утримання території та виробничих приміщень
     Загальні вимоги безпеки щодо утримання території АГНКС. Розпізнавальні знаки для підземних споруд та кабельних трас АГНКС. Що забороняється робити на території АГНКС. Періодичність та порядок оглядів обладнання та стану виробничих приміщень АГНКС. Загазованість приміщень: періодичність та порядок проведення контролю на загазованість. У яких випадках забороняється робота АГНКС. Порядок перевірки перекривної, запобіжної та регулюючої арматури.
     [76]
     7.20.2.3 Вимоги пожежної безпеки для АГНКС
     Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої або несправної техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки.
     Організаційні та технічні протипожежні заходи. Вимоги пожежної безпеки до утримання територій та приміщень, евакуаційних шляхів і виходів. Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання: електроустановок, систем опалення та теплових мереж, вентиляції та кондиціонування. Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної безпеки.
     Горіння речовин і способи його зупинення. Умови горіння. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
     Вогнегасильні речовини та матеріали: вода, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Первинні засоби пожежегасіння: вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.
     Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту: засоби контролю і автоматики, зв'язок, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, протипожежне водопостачання.
     Вимоги пожежної безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації АГНКС.
     Порядок дій у разі пожежі.
     [76, 80, 82, 159]
     7.20.2.4 Безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням лебідок, домкратів. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання, металу, залізобетонних виробів.
     [38, 68, 76, 148]

     7.20.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для наповнювача балонів АГНКС
     7.20.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [39, 43, 44, 45, 46, 48, 68, 69, 100, 101]
     7.20.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [76, 78, 83, 105, 106, 107]
     7.20.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1, 10, 12, 13, 15 - 27, 30, 33, 35, 36, 37]
     7.20.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для наповнювача балонів АГНКС;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції наповнювача балонів АГНКС;
     - технологічних інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування АГНКС;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.20.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання АГНКС
     7.20.4.1 Загальні відомості про систему заправки автомобілів стиснутим природним газом
     Акумулятори газу. Перекривно-регулювальна арматура між акумулятором та колонкою. Заправна колонка. Заправний шланг. Штиркова головка заправного шлангу. Газобалонне обладнання автотранспортного засобу.
     [129, 138, 139]
     7.20.4.2 Вимоги до безпечного заправлення автотранспорту стиснутим газом
     Вимоги безпеки перед початком роботи.
     Вимоги безпеки під час виконання роботи. Вимоги безпеки під час щозмінного технічного обслуговування заправних колонок АГНКС. Зобов'язання наповнювача балонів під час заправки автотранспорту стиснутим газом. Технічне обслуговування газозаправних колонок. Ручний, автоматичний або дистанційний способи заправки автотранспорту стиснутим газом. Порядок заправки автомобілів.
     Вимоги безпеки після закінчення роботи.
     Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
     [76, 129]
     7.20.4.3 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском
     Періодичність та порядок огляду та опосвідчення посудин, що працюють під тиском. Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском (акумулятори газу, продувальні ємності, адсорбери, сепаратори, фільтри, вологомасловідділювачі тощо). Арматура, контрольно-вимірювальні приклади і запобіжні пристрої: перекривна або перекривно-регулювальна арматура, манометри, прилади для вимірювання температури, запобіжні пристрої від підвищення тиску, покажчики рівня рідини.
     Опосвідчення та експлуатація балонів. Безпека наповнення балонів. Балони, які забороняється наповнювати газами. Вимоги безпеки під час транспортування і зберігання балонів, наповнених газом. Заходи безпеки під час переміщення балонів з газом. Умови безпеки під час перевезення балонів автотранспортом. Заходи безпеки під час експлуатації балонів.
     [39, 45, 76, 129]
     7.20.4.4 Вимоги безпеки під час експлуатації систем автоматики та контрольно-вимірювальних приладів на АГНКС
     Вимоги безпеки під час експлуатації та технічного обслуговування СКУР основного та допоміжного обладнання АГНКС і КВПіА, що експлуатуються на АГНКС. Обсяг та періодичність технічного обслуговування СКУР та КВПіА. Зовнішній огляд та профілактичні ремонти СКУР та КВПіА.
     [76, 101]
     7.20.4.5 Експлуатація допоміжного обладнання АГНКС
     Вимоги безпеки з експлуатації протипожежного обладнання. Експлуатація ізолюючих засобів індивідуального захисту органів дихання, шлангових протигазів, рятівних поясів та вірьовок.
     [76]
     7.20.4.6 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами та пристроями
     Вимоги безпеки під час виконання робіт на верстаках. Вимоги безпеки до абразивного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту. Вимоги безпеки до пневматичного інструменту та до виконання робіт із його застосуванням.
     [53, 68, 129]

     7.20.5 Обов'язки наповнювача балонів АГНКС згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.20.5.1 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії наповнювача балонів в аварійної ситуації без займання та із займанням.
     [140]
     7.20.5.2 Порядок дій наповнювача балонів АГНКС згідно з ПЛАС під час штатних аварійних ситуацій:
     - припинення подачі газу на АГНКС;
     - припинення подачі масла у систему змащування компресора;
     - припинення подачі електроенергії на АГНКС;
     - припинення подачі води (тосола) обертової системи;
     - підвищення тиску газу у сепараторі;
     - аварійна розгерметизація сепаратора, арматури та/або трубопроводів обв'язки, викид метану у навколишній простір;
     - вибух на території АГНКС;
     - пожежа на території АГНКС.
     [140]
     7.20.5.3 Порядок дій наповнювача балонів АГНКС згідно з ПЛАС на блоці компримірування, охолодження та осушення газу під час:
     - підвищення тиску газу на прийомі компресора;
     - підвищення тиску газу на нагнітанні компресора;
     - підвищення температури газу на нагнітанні компресора;
     - підвищення тиску у сепараторі блока осушення газу;
     - підвищення вібрації компресора, трубопроводів обв'язки;
     - гідроудару в компресорі;
     - аварійної розгерметизації компресора, арматури, трубопроводів обв'язки.
     [140]
     7.20.5.4 Порядок дій наповнювача балонів АГНКС згідно з ПЛАС на блоці зберігання газу під час підвищення тиску у акумуляторі
     [140]
     7.20.5.5 Порядок дій наповнювача балонів АГНКС згідно з ПЛАС на блоці розподілення газу на газозаправній колонці під час:
     - викиду продукту у навколишній простір;
     - вибуху на території заправки;
     - пожежі на території заправки.
     [140]

     7.21 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для бурильника капітального ремонту свердловин

     7.21.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони бурильника капітального ремонту свердловин наведений у таблиці 21.

     Таблиця 21 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці бурильника капітального ремонту свердловин


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці

0,5

7.21.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для бурильника капітального ремонту свердловин

0,5

7.21.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання для капітального ремонту свердловин

8

7.21.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

0,5

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

4

6.4

8

  Електробезпека

2

6.5

9

  Обов'язки бурильника капітального ремонту свердловин згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

6

7.21.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

24

 

     7.21.2 Організація роботи з питань охорони праці
     7.21.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції бурильника капітального ремонту свердловин
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати бурильник капітального ремонту свердловин. Що повинен знати та вміти бурильник капітального ремонту свердловин. Порядок приймання та здачі змін. Зобов'язання бурильника капітального ремонту свердловин під час виконання робіт. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [127]
     7.21.2.2 Утримання проммайданчика та обладнання для капітального ремонту свердловин
     Порядок, зміст та методи перевірки:
     - стану стовбуру свердловини та рівня рідини у свердловині;
     - параметрів і запасу рідини для промивання;
     - вишки, її центрування відносно устя свердловини;
     - фундаментів під основне обладнання;
     - справності противикидного обладнання, його обв'язки та управління;
     - бурової лебідки, її елементів, огородження, стану талевої системи і каната, справності гальмової системи і протизатягувача, кріплення талевого каната на лебідці і на "мертвому кінці" через спеціальне пристосування;
     - справності спайдера і гідроключа;
     - пульта керування з приладами, індикатора ваги, стану електроосвітлення;
     - стану засобів зв'язку;
     - наявності і стану спецодягу та інших ЗІЗ у членів вахти;
     - наявності технічної та технологічної документації, інструкцій з охорони праці та журналів;
     - наявності відповідних плакатів і знаків;
     - наявності засобів пожежогасіння.
     [127]
     7.21.2.3 Вимоги пожежної безпеки під час капітального ремонту свердловин
     Вимоги пожежної безпеки до утримання проммайданчиків.
     Вимоги пожежної безпеки під час монтажу установок капітального та підземного ремонту свердловин, виконання технологічних операцій з глушіння та освоєння свердловини, проведення спуско-підіймальних операцій, проведення аварійно-відновлювальних робіт, цементування свердловин та демонтажу установки і обладнання. Первинні засоби пожежогасіння на бурових. Порядок дій у разі пожежі.
     [83]
     7.21.2.4 Технічна документація і звітність
     Призначення технічної документації. Обсяг і форми технічної документації на буровій. Ведення технічної документації бурильником з капітального ремонту свердловин.
     [72]

     7.21.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для бурильника з капітального ремонту свердловин
     7.21.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [39, 41, 43, 44, 46, 48, 68, 69, 82, 100, 101]
     7.21.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 72, 73, 78, 79, 80, 83, 105, 106]
     7.21.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1 - 4, 12 - 26, 28, 30, 33 - 37]
     7.21.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для бурильника з капітального ремонту свердловин;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції бурильника з капітального ремонту свердловин;
     - технологічної інструкції з безпечного виконання робіт з капітального ремонту свердловин;
     - інструкції з експлуатації та технічного обслуговування установок капітального та підземного ремонту свердловин;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.21.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання для капітального ремонту свердловин
     7.21.4.1 Установки та обладнання для капітального ремонту свердловин
     Установки для капітального ремонту свердловин: типи, технічні дані, будова та принцип дії, основні вузли та блоки.
     Обладнання для капітального ремонту свердловин: ротори, вертлюги, елеватори, спайдери, штропи, ключі.
     Обладнання для дослідження свердловин.
     Обладнання для цементування свердловин.
     Ловильний інструмент.
     [28, 156 - 158]
     7.21.4.2 Вимоги безпеки під час підготовки свердловин до капітального ремонту
     Вимоги безпеки під час виконання підготовчих робіт:
     - установлення пересувних містків біля гирла свердловини;
     - улаштування площадки для опори домкрата вишки і агрегату;
     - установлення агрегату біля гирла свердловини;
     - установлення вишки у вертикальне положення, висування секцій вверх;
     - центрування мачти і встановлення відтяжок;
     - установлення настилу робочої площадки.
     [72, 156 - 158]
     7.21.4.3 Вимоги безпеки під час проведення капітального ремонту свердловин
     Вимоги безпеки перед початком роботи.
     Заходи протифонтанної безпеки.
     Монтаж противикидного обладнання.
     Вимоги безпеки під час експлуатації обладнання, механізмів, інструменту.
     Вимоги безпеки під час проведення спуско-підіймальних операцій, збирання та розбирання бурильного інструменту і насосно-компресорних труб.
     Вимоги безпеки під час проведення оснащення і переоснащення талевої системи.
     Вимоги безпеки під час проведення ремонтно-ізоляційних робіт.
     Вимоги безпеки після закінчення роботи.
     [72, 73, 77, 78, 127, 156 - 158]
     7.21.4.4 Вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання.
     [38, 68, 149]
     7.21.4.5 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68]

     7.21.5 Обов'язки бурильника капітального ремонту свердловин згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.21.5.1 Види аварійних ситуацій.
     Види аварійних ситуацій під час капітального ремонту свердловин.
     Основні ознаки аварійних ситуацій: газопрояви, падіння талевої системи, прихоплення бурового інструменту.
     Дії бурильника, спрямовані на запобігання:

     - виникненню газопроявів;
     - падінню талевої системи;
     - прихопленню бурового інструменту.
     [127]
     7.21.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії бурильника у разі виникнення аварійних ситуацій: виникнення газопроявів; падіння талевої системи; прихоплення бурового інструменту.
     [72, 77, 79, 127, 144]
     7.22 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для помічника бурильника капітального ремонту свердловин

     7.22.1 Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони помічника бурильника капітального ремонту свердловин наведений у таблиці 22.

     Таблиця 22 - Тематичний план попереднього спеціального навчання з питань охорони праці помічника бурильника капітального ремонту свердловин


№ теми

Найменування теми

Кількість годин

Шифр теми

1

2

3

4

1

  Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

1

6.1

2

  Організація роботи з питань охорони праці

0,5

7.22.2

3

  Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для помічника бурильника капітального ремонту свердловин

0,5

7.22.3

4

  Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання для капітального ремонту свердловин

8

7.22.4

5

  Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

0,5

6.2

6

  Виробнича санітарія

0,5

6.3

7

  Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

4

6.4

8

  Електробезпека

2

6.5

9

  Обов'язки помічника бурильника капітального ремонту свердловин згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій

6

7.22.5

10

  Надання долікарняної допомоги

1

6.6

 

  Усього:

24

 

     7.22.2 Організація роботи з питань охорони праці
     7.22.2.1 Загальні положення інструкції з охорони праці та робочої інструкції помічника бурильника капітального ремонту свердловин
     Вимоги до віку, статі, кваліфікації, стажу роботи, проходження медичних оглядів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Порядок допуску до самостійної роботи. Перелік робіт, які повинен виконувати помічник бурильника капітального ремонту свердловин. Що повинен знати та вміти помічник бурильника капітального ремонту свердловин. Зобов'язання помічника бурильника капітального ремонту свердловин під час виконання робіт. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Роботи з підвищеною небезпекою.
     [128]
     7.22.2.2 Утримання проммайданчика та обладнання для капітального ремонту свердловин
     Порядок, зміст та методи перевірки:
     - стану спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
     - стану засувок, манометрів, інструменту;
     - стану установки капітального ремонту свердловин;
     - гідравлічних ключів, пневмоклинів, пультів керування ними, повітряних пневматичних ліній;
     - машинних ключів, канатів на ключах, гідрозакріплювачів, бурильних строп, елеваторів;
     - приладів для вимірювання параметрів промивальної рідини, зворотних клапанів, перехідників, елементів малої механізації;
     - прийомного моста, стелажів, укладки труб на стелажах, відкидних стійок стелажів, стропильних засобів, ловильного інструменту;
     - вантажопідіймальних механізмів;
     - засобів пожежогасіння;
     - автозатягувача, стану шурфової труби;
     - юбки протирозкидання рідини для промивання, ручного інструменту;
     - маршових драбин, сходів, переходів на майданчики;
     - стану освітлення робочого місця.
     [128]
     7.22.2.3 Вимоги пожежної безпеки під час капітального ремонту свердловин
     Вимоги пожежної безпеки до утримання проммайданчиків.
     Вимоги пожежної безпеки під час монтажу установок капітального та підземного ремонту свердловин, виконання технологічних операцій з глушення та освоєння свердловини, проведення спуско-підйомних операцій, проведення аварійно-відновлювальних робіт, цементування свердловин та демонтажу установки і обладнання. Первинні засоби пожежогасіння на бурових. Порядок дій у разі пожежі.
     [83]

     7.22.3 Нормативні акти з питань охорони праці, діючі для помічника бурильника з капітального ремонту свердловин
     7.22.3.1 Загальні відомості про міжгалузеві правила
     [39, 43, 44, 46, 48, 68, 69, 82, 100, 101]
     7.22.3.2 Загальні відомості про галузеві правила та інструкції
     [70, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 83, 105, 106]
     7.22.3.3 Загальні відомості про стандарти
     [1 - 4, 12 - 26, 28, 30, 33 - 37]
     7.22.3.4 Вимоги інструкцій:
     - інструкції з охорони праці для помічника бурильника з капітального ремонту свердловин;
     - інструкції з охорони праці за видами робіт;
     - робочої інструкції помічника бурильника з капітального ремонту свердловин;
     - технологічної інструкції з безпечного виконання робіт з капітального ремонту свердловин;
     - інструкцій про заходи пожежної безпеки.

     7.22.4 Вимоги безпеки під час обслуговування основного та допоміжного технологічного обладнання для капітального ремонту свердловин
     7.22.4.1 Установки та обладнання для капітального ремонту свердловин.
     Установки для капітального ремонту свердловин: типи, технічні дані, будова та принцип дії, основні вузли та блоки.
     Обладнання для капітального ремонту свердловин: ротори, вертлюги, елеватори, спайдери, штропи, ключі.
     Обладнання для дослідження свердловин.
     Обладнання для цементування свердловин.
     Ловильний інструмент.
     [28, 156 - 158]
     7.22.4.2 Вимоги безпеки під час підготовки свердловин до капітального ремонту.
     Вимоги безпеки під час виконання підготовчих робіт:
     - установлення пересувних містків біля гирла свердловини;
     - установка або перевірка якорів для кріплення відтяжок;
     - улаштування площадки для опори домкрата вишки і агрегату;
     - установлення агрегату біля гирла свердловини;
     - установлення вишки у вертикальне положення, висування секцій вверх;
     - центрування мачти і встановлення відтяжок;
     - установлення настилу робочої площадки.
     [72, 156 - 158]
     7.22.4.3 Вимоги безпеки під час проведення капітального ремонту свердловин.
     Вимоги безпеки перед початком роботи.
     Заходи протифонтанної безпеки.
     Монтаж противикидного обладнання.
     Вимоги безпеки під час експлуатації обладнання, механізмів, інструменту.
     Вимоги безпеки під час проведення спуско-підіймальних операцій, збирання та розбирання бурильного інструменту і насосно-компресорних труб.
     Вимоги безпеки під час проведення оснащення і переоснащення талевої системи.
     Вимоги безпеки під час проведення ремонтно-ізоляційних робіт. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
     [72, 73, 77, 79, 128, 156 - 158]
     7.22.4.4 Вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт
     Вимоги безпеки під час підіймання, переміщення та опускання вантажу вантажно-підіймальними механізмами. Характеристика, класифікація та маркування вантажів. Сигналізація під час переміщення вантажів кранами. Складування вантажів, обладнання.
     [38, 68, 149]
     7.22.4.5 Вимоги безпеки під час виконання робіт з інструментами
     Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням. Вимоги безпеки до слюсарно-ковальського інструменту.
     [53, 68]

     7.22.5 Обов'язки помічника бурильника капітального ремонту свердловин згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій
     7.22.5.1 Види аварійних ситуацій
     Види аварійних ситуацій під час капітального ремонту свердловин. Основні ознаки аварійних ситуацій: газопрояви, падіння талевої системи, прихоплення бурового інструменту.
     Дії помічника бурильника, спрямовані на запобігання: виникненню газопроявів; падінню талевої системи; прихопленню бурового інструменту.
     [128]
     7.22.5.2 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
     Дії помічника бурильника у разі виникнення аварійних ситуацій: виникнення газопроявів; падіння талевої системи; прихоплення бурового інструменту.
     [72, 77, 79, 128, 144]

 
« Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК "Укртрансгаз" (2)   Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз» »
электрические сети