Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила захисту вiд статичної електрики

Питомий об’ємний електричний опiр рiзних покриттiв пiдлоги - Правила захисту вiд статичної електрики

Оглавление
Правила захисту вiд статичної електрики
Заходи по захисту вiд статичної електрики
Експлуатацiя пристроїв, вiдповiдальнiсть за порушення
Мiнiмальна енергiя запалювання паро- i газоповiтряних сумiшей
Мiнiмальна енергiя запалювання пилоповiтряних сумiшей
Питомий об’ємний електричний опiр деяких речовин
Ефективнiсть антиелектростатичної обробки хiмiчних волокон
Питомий поверхневий електричний опiр rs пластмас
Питомий поверхневий електричний опiр пластмас
Питомий об’ємний електричний опiр вуглеводнiв та нафтопродуктiв
Питомий об’ємний електричний опiр гумових клеїв на основi неполярних каучукiв
Технiчнi данi нейтралiзаторiв
Основнi технічнi показники ЛФП
Питомий об’ємний електричний опiр гум на основi рiзних каучукiв
Питомий об’ємний електричний опiр рiзних покриттiв пiдлоги

Додаток 13

Матерiал покриття пiдлоги

Стан пiдлоги

Вiдносна вологiсть повiтря, %

Питомий об’ємний електричний опiр покриття пiдлоги, rv, Ом×м

середній

границi

Бетонне

Суха

50-65

6,3×105

(0,5-1,0)106

Волога

65-75

7,8×104

(0,6-1,7)105

Мокра

75-100

1,8×104

(1,6-2,8)104

Березовий
паркет

Суха

50-65

6,4×105

(5,2-7,6)105

Волога

65-75

2,3×105

(1,8-3,0)105

Мокра

75-100

1,7×104

(1,6-2,7)105

З клінкерної цегли

Суха

50-65

1,2×107

(1,1-1,4)107

Волога

-

-

-

Мокра

75-100

1,8×106

(1,5-2,0)106

Керамiчнi
плитки

Суха

50-65

8,8×105

(8,0-9,6)105

Волога

65-75

1,7×105

(1,0-2,2)105

Мокра

75-100

2,7×104

(2,2-3,8)104

Ксилолітове

Суха

50-65

6,3×105

(5,1-7,8)105

Волога

65-75

8,0×101

(6,0-9,0)102

Мокра

75-100

2,7×104

(2,2-3,8)104

Цементно-пiсчане

Суха

50-65

2,2×105

-

Волога

65-75

1,5×104

(0,8-1,8)104

Мокра

75-100

9,0×102

(0,8-1,5)103

Перелік організацій, з якими узгоджено проект
“Правил захисту від статичної електрики”

1. Міністерство промисловості України 18.01.96 р.

2. Національний науково-дослідний інститут охорони праці 06.02.96 р.

3. Управління Державної пожежної охорони МВС України 28.03.96 р.

4. Міністерство охорони здоров’я 11.07.96 р. 
« Правила експлуатації електрозахисних засобів   Правила користування електричною енергією »
электрические сети