Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила захисту вiд статичної електрики

Технiчнi данi нейтралiзаторiв - Правила захисту вiд статичної електрики

Оглавление
Правила захисту вiд статичної електрики
Заходи по захисту вiд статичної електрики
Експлуатацiя пристроїв, вiдповiдальнiсть за порушення
Мiнiмальна енергiя запалювання паро- i газоповiтряних сумiшей
Мiнiмальна енергiя запалювання пилоповiтряних сумiшей
Питомий об’ємний електричний опiр деяких речовин
Ефективнiсть антиелектростатичної обробки хiмiчних волокон
Питомий поверхневий електричний опiр rs пластмас
Питомий поверхневий електричний опiр пластмас
Питомий об’ємний електричний опiр вуглеводнiв та нафтопродуктiв
Питомий об’ємний електричний опiр гумових клеїв на основi неполярних каучукiв
Технiчнi данi нейтралiзаторiв
Основнi технічнi показники ЛФП
Питомий об’ємний електричний опiр гум на основi рiзних каучукiв
Питомий об’ємний електричний опiр рiзних покриттiв пiдлоги

Додаток 10

Тип нейтралiзатора

Джерело iонiзацiї

Довжина робочої частини нейтралiзатора, мм

Максимальний iонний струм (А) на 1 см довжини

НР-1

Альфа-випромiнювання плутонiю-239

140

1,2×10-7

НР-2

Також

140

1,2×10-7

НР-3

-”-

210

1,2×10-7

НР-4

-”-

210

1,2×10-7

НР-5

-”-

350

1,2×10-7

НР-6

-”-

350

1,2×10-7

НР-7

-”-

300

(0,6-0,9)10-7

НР-8

-”-

1000

(0,3-0,6)10-7

НР-9

-”-

1200

(0,3-0,6)10-7

НР-10

-”-

1400

(0,3-0,6)10-7

НР-11

-”-

1600

(0,3-0,6)10-7

НР-12

-”-

1000

(0,6-1,2)10-7

НР-13

-”-

1200

(0,6-1,2)10-7

НР-14

-”-

1800

(0,6-1,2)10-7

НСЕ-140АТ-1

-”-

140

0,6×10-7

НСЕ-200А

-”-

200

0,5×10-7

НСЕ-210АТ-1

-”-

210

0,6×10-7

НСЕ-350АТ-1

-”-

350

0,6×10-7

НСЕ-400А

-”-

400

0,5×10-7

НСЕ-1000Б

Бета-випромiнювання промiтею-147

1000

(0,2-0,4)10-7

НСЭ-1500

Також

1500

(0,2-0,4)10-7

НСЭ-1800Б

-”-

1800

(0,2-0,4)10-7

Тритiєвi

Бета-випромiнювання тритiю

-

(0,5-1,2)10-7

ІН-5

Коронний розряд

300

1,5×10-7*

ЕН-1

Також

1000

2,0×10-8**

ЕН-2

-”-

2000

1,0×10-8**

* Iонний струм при напруженостi поля 2000 В/см.
** Iонний струм при напруженостi поля 4000 В/см. 
« Правила експлуатації електрозахисних засобів   Правила користування електричною енергією »
электрические сети