Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Додаток 1 - Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Оглавление
Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі
3. Органи з уповноваження (атестації) та їх функції
4. Критерії уповноваження (атестації)
5. Організація, порядок проведення і оформлення результатів уповноваження (атестації)
6. Права та обов'язки уповноважених (атестованих) організацій
Додаток 1
Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки
Додаток 3,4,5

Додаток 1
до пункту 5.2 Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Керівнику ___________________________________
(назва органу з уповноваження /атестації/)
____________________________________________
(ініціали, прізвище)

ЗАЯВКА

Просимо організувати проведення_____________________________________
(вид уповноваження (атестації) – первинне/а/),
______________________ уповноваження (атестації) ___________________________________________
періодичне/а/ чи позачергове/а/) (назва заявника, адреса, телефон, телефон-факс)
на проведення ___________________________________ відповідно до заявленої галузі
(вид метрологічних робіт)
уповноваження (атестації) (доповнення до галузі уповноваження /атестації/), наведеної у додатку до цієї заявки.
Перевірку___________________ для визначення відповідності встановленим
(назва заявника)
критеріям уповноваження (атестації) пропонуємо провести в період ______________________________.
(термін проведення перевірки заявника)
___________________ ознайомлений з порядком проведення уповноваження
(назва заявника)
(атестації) і зобов'язується сплачувати всі витрати, пов'язані з уповноваженням (атестацією), незалежно від прийнятого рішення за його (її) результатами, та подальшою перевіркою у разі уповноваження (атестації), а також забезпечувати виконання вимог, що ставляться до уповноважених (атестованих) організацій.
Наші банківські реквізити ________________________.
(банківські реквізити заявника)

Додатки: 1. Положення про підрозділ.
2. Паспорт підрозділу.
3. Настанова з якості.
4. Проект галузі уповноваження (атестації).

___________________________ ________ ____________________
(посада керівника заявника) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Начальник управління метрології Р. Домницький 
« Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов »
электрические сети